Follow us:

Email: post@coachingkompetanse.no

Flotte lokaler i Oslo sentrum, undervisningen gjennomføres som helgemoduler, eller på din egen arbeidsplass på dag/kveld dersom dere er flere enn 5 personer (egne priser gjelder for grupper, ta kontakt)

GRATIS POWERNAP

Sliten, ufokusert, bekyrmet,

sovet for lite?


Last ned 15 min gratis powernap her og hent deg raskt inn


For bedrifter

FORDELSPROGRAM 1

Ta del i vårt fordelsprogram hvor du får en veldig gunstig avtale ved å melde på flere av dine ledere/mellomledere samtidig. Prisbesparende og kompetansehevende for deg. Teambuilding, samhold og enhetlig retning for de du melder på.

Tenk langsiktig, her er det mye å spare

PAKKELØSNING

Ved å melde deg på flere semestere samtidig oppnår du store besparelser, gjelder både for bedrifter og private. Les mer her.

Bli Bedriftscoach

Vår NLP Coach TM utdannelse for bedrifscoacher


Ved fullført utdanning sertifiseres delagerne som NLP Coach TM fra The Society of NLP TM i USA og Richard Bandler. De har nå en internasjonalt anerkjent utdannelse som gjør de i stand til å håndtere en hver situasjon både med bedrifter i endringsprosesser, team og en-til-en arbeid internt. På denne utdannelsen har vi en spennde fagplan med mye fordypningsarbeid og sterkt fokus på å trene hver enkelt til å jobbe selvstendig etter endt utdannelse, dette gjør vi gjennom mye praktisk arbeid hele veien og en praktisk 3 dagers eksamen hvor studentene jobber som coacher med reelle klienter i en-til-en setting.


Dette studiet gjennomføres som et kveldskurs over 7 kvelder. Studiet avsluttes med en 3 dagers praktisk eksamen. På dette studiet har vi 5 pensumbøker som studentene bestiller og kjøper selv i tillegg til pensumlitteraturen som føler kurset. Studentene skal ha lest pensumbøkene før de møter til den aktuelle forelesningen, slik at vi kan bruke undervisningstiden til spørsmål/svar, repetisjon og praktisk øvelse.


Du kan lese mer om hver enkelt studiedag og eksamen her:


Dag 1:

The Inner Game, hva vi sier til oss selv.

The Outer Game, hva som skjer rundt oss.

Pensumbøker som studentene kjøper selv: The Inner Game of Work og The Inner Game og Tennis begge av W. Timothy Gallwey

 

Dag 2: GROW modellen. En internasjonalt anerkjent modell for hvordan vi legger grunnlaget for en suksessfull bedrift med fokus på målsetting, realitetsanalyse, gjennomgang av omverden i form av en analyse av muligheter, trusler, styrker og svakheter, samt strategiplanlegging og iverksetting. Her bruker vi mye tid på praktisk trening. Utvidet GROW modell. Her tar vi modellene du til nå har lært og kombinerer de med kraftfulle NLP teknikker og metoder for å gi deg et unikt og komplett verktøy til bruk i bedrifter som vil øke sin produksjon/resultater/inntekter/miljø, eller i arbeid med en-til-en samtaler.

Pensumbok som studentene kjøper selv: A short introduction to Coaching Skills and the GROW model av P H Davies

 

Dag 3: Bedrifts Coaching via livshjulet. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Mye praktisk arbeid denne dagen.

 

Dag 4: Teambuilding og sosiale ferdigheter. Denne dagen får du lære om hvordan et team bygges og hvordan et skakkjørt team kan repareres. Vi setter grunnregler for bedriftens miljøprofil og kommunikasjonsnøkler, fokuserer på resultater, og ser på hvilke fallgruver som finnes. Vi beveger oss så videre for å finne teamets styrker og motivasjon. Vi presenterer også en testmodell for å teste enkeltpersoner i bedriften eller hele/deler av bedriften. Denne modellen kan brukes på alle delene av en bedrift/team, men fungerer vel så bra innen familiecoaching.

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable av Patrick Lencioni

 

Dag 5: Coaching av toppledelse. Å coache ledere er noe annerledes enn å coache resten av bedriften. Lederene trenger å trene seg på å se bedriften som helhet og å se bedriften i både et her og nå perspektiv og i et fremtidsperspektiv. Det er også viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger fra andre ledd i og rundt bedriften om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres og hvordan. På denne dagen får du lære en omfattende arbeidsmodell for å ivareta nettopp dette.

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Consultants’ Guide to Success with 360 Degree Feedback: How to design and deliver bespoke 360 Degree Feedback your clients will love av Jo Ayoubi


Dag 6: Det første møtet med bedriften og personalet, samt en dypere forståelse av Meta Modellen (en kommunikasjonsmodell)

 

Det gjøres oppmerksom på at fagmateriellet på dette kurset utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. Det forventes at alle studenter leser pensum før de møter til den studiedagen pensumet omhandler, slik at vi kan bruke studiedagen til spørsmål/svar, repetisjon og praktisk arbeid.


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.

 

Eksamen:

 

Studentene skal disse dagene jobbe med å coache reelle kunder hele dagen, i 3 dager. Studentene oppfordres til å ta med trenignskandidater de har jobbet med underveis i utdanningsforløpet eller andre de kjenner som vil coaches. Skolen gjør også en jobb for å få inn reelle treningskandidater. I tillegg jobber studentene med hverandre og alle skal coache Grunnlegger Cecilie Hunvik ila sin eksamen.

 

Etter eksamen kjenner alle at de har funnet sin coaching stil og også ofte sitt kjerneområde.

 

Eksamen avsluttes med utdeling av sertifisering signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik. Etter bestått eksamen er det vanlig at studentene samles for en feiring av vel gjennomført studie og vennskapet som har oppstått :)


Hjemmearbeid:

Studentene oppfordres til å coache et team/gruppe ved minst to anledninger som en del av sitt eksamensarbeide og levere en skriftlig rapport om arbeidet første eksamensdag.


Kollokvie: Det forventes at studenter møtes utenom skoletid for å gjøre øvelser i kollokviegrupper.


Undervisningstid: Kveldsundervisning: 17-22 og dagundervisning 10-ca 16.30


Datoer 2019:


31. januar, kveld

28. februar, kveld

28. mars, kveld

25. april, kveld

9. mai, kveld

6. juni, kveld

I tillegg kommer to 3 dagers moduler, en eksamensmodul og en modul med Familiecoaching, Familiecoaching er frivillig for deg som studerer til bedriftscoach.

 

Vanlig stilte spørsmål:

 

Hva står NLP for?

 

NLP står for Nevro Linguistisk Programmering og er læren om hvordan vi kan bruke kunnskap om nevrologi og språk til å skape det vi vil ha i livet.

 

Hvor kommer NLP fra?

 

NLP Coaching ble et begrep da Richard Bandler og John Grinder begynte å studere menneskelig adferd og språksystemer på 70-tallet. Richard var veldig entusiastisk i forhold til å avdekke hva som egentlig fungerte, når det gjadt å endre menneskelig adferd og hjelpe folk til å ha det bedre, uten å ty til bruk av medisinering. Gjennom sin likefremme adferd kombinert med en lynende skarp hjerne fikk han innpass og fikk følge i fotsporene til den tidens mest suksessfulle behandlere i USA. Han oppdaget fort at disse menneskene hadde noen helt typiske fellestrekk. Disse fellestrekkene var måten de brukte språket på, evnen til å skape samhørighet med andre og evnen til å lese hvilke nivåer mennesker kommuniserte på både verbalt og kroppslig. Dette satt Richard og John i system via sin Meta Modell TM, som du kan lese om i The Structure og Magic 1 og 2. Videre fikk Richard lov, ofte via Virginia Satir å jobbe med store psykiatriske problemstillinger innen psykiatriske institusjoner i USA, han jobbet også med soldater som kom hjem med krigstraumer. Selv gjorde han mye selvstendig forskning på arbeid med traumer, fobier og læring. NLP er en sammenstilling bygget på alt arbeid Richard og John gjorde på denne tiden. I denne tiden studerte de også hypnosens far Milton H. Erickson og grunlegger av Gestalt terapien Fritz Perls for å neven noen. Siden skilte de to lag og Richard fortsatte veien videre med John La Valle og grunnla The Society of NLP TM, som er NLP slik vi underviser det i dag. For å videreformidle NLP slik det gjøres på SolstadAkdemiet, må NLP Coaching Traineren gå i lære hos Richard og John i USA i to omganger og forplikter seg til å holde seg stadig oppdatert og i dialog med organisasjonen i USA. Når du studerer hos SolstadAkademiet, kan du derfor være helt sikker på å motta undervisning av 1. klasse på et internasjonalt anerkjent nivå.

 

Hvordan kan jeg bruke det jeg lærer?

 

Du kan bruke det du lærer hver eneste dag i din jobb med ledelse og mennesker. Dette er en grundig utdannelse som gjør at du integrerer fagkunnskapen som en naturlig del av hvem du er og hvordan du leder ditt team. Du vil merke at arbeidsdagen flyter lettere, du har mer fokus, ditt team vet hva som forventes og hvordan oppgaver løses og produktivitet og trivsel øker. Etter et studie som dette vil du selvfølgelig også oppleve stor forskjell i ditt private liv. Aller først vil du merke en økning av din egen livskvalitet. Du vil merke at du blir mer ressussterk og fylt av mer erergi. Du vil oppleve at når du har flere verktøy til å ordne opp, vil det gi deg en økt opplevelse av orden, kontroll og gjennomføringsevne. Du vil også bli flink til helt naturlig å gi deg selv gode, velfortjente pauser som bygger deg opp og beriker livet ditt. Du vil merke at du kommuniserer bedre, ditt sosiale liv bedres og du får ryddet opp i grums, personlige konflikter og arr fra fortiden. Du vil også merke at du presterer bedre på jobb og at familielivet fungerer bedre. Og best av alt, du vil forstå at det å bygge den fremtiden du vil ha, er enklere enn du ville trodd. Alt dette fordi du lærer hvordan å sette deg i lederstolen i eget liv og skape det livet du ønsker deg. Det er derfor NLPere er så misunnelsesverdig fornøyde hele tiden :) Det kan du også bli, på ordentlig.

 

Dersom du allerede jobber med mennesker, vil du oppleve gleden av å videreformidle det du har lært til de menneskene du jobber med og du vil oppleve å skape bedre resultater i andre.

 

Dersom du vil jobbe profesjonelt som Coach får du her anledning til å sette det du lærer ut i livet og begynne å jobbe med å bygge opp en kundekrets, mens du får muligheten til å studere videre mot NLP Coach tittelen.

 

NLP Coaching er ikke bare en utdanning, det er en livsstil. Når du har lært NLP er det med deg resten av livet.

 

Må jeg ville bli coach for å studere NLP?

 

Absolutt ikke. Som regel består klassene våre av 50% studenter som vil bruke NLP i sin jobb/praksis, og 50% studenter som bare vil lære for å glede seg selv og de rundt seg.

 

Er utdannelsen min verdsatt?

 

Ja, din utdannelse er verdsatt, både her i Norge og interntasjonalt. Enhver arbeidsgiver vil se det som et stort pluss at du har en utdanning innen NLP Coaching, særlig dersom du jobber med mennesker/omsorg eller innen ledelse.

 

Din utdannelse er også verdsatt i samfunnet, dersom du søker det opp, vil du finne at mange forfattere, bedriftsledere og mennesker innen film/teater, media, og alle slags yrker innen omsorg har studert NLP, du vil også se at mange politikere og psykologer har NLP trening.

 

Din utdannelse er i tillegg verdsatt offentlig. Når du etter ditt 2. studieår mottar din sertifisering som NLP Master Practitioner TM, kan du søke opptak i organiasjonen NLH som er en organisasjon som på vegne av Brønnøysundregisteret godkjenner utdannelser som dette ihht faginnhold, timeantall, lærer på studiet m.m. Godkjenningen gjør at våre studenter etter NLP Master Practitioner TM, kan melde seg inn i NLH og motta fordeler som bla. yrkesforsikring for privatpraktiserende coacher.

 

Din utdannelse er internasjonalt anerkjent gjennom The Society of NLP TM, du som studerer ved en Bandler skole som SolstadAkdemiet, kan jobbe med coaching verden over under et kjent varemerke og nå som rimelige reisemuligheter er stadig mer utbredt og vi har internett og Skype som  introduserer oss for stadig nye muligheter, har du i praksis hele verden som arbeidsplass etter endt utdanning, dersom du ønsker det.

 

Din NLP utdannelse er en gave du gir deg selv, som fortsetter å vare livet ut :)

 

Hvor lang er Coach utdannelsen?

 

Coach utdannelsen er tredelt. Det er her viktig å understreke at hver del er avsluttende og at det markeres med en sertifisering. Det innebærer at det er du selv som bestemmer hvor langt du vil gå og hvor lang tid du vil bruke. Selv studenter som bare er med første semester, sitter igjen med en verdifull sertifisering og masse kunnskap.

 

Du starter med NLP Practitoner hvor du selv er i fokus og hvor du får lære alle de avgjørende grunnstenene for å jobbe med NLP coaching på jobb og i hverdagen.

 

På NLP Master Practitoner bygger vi videre og går mer i dybden, både i arbeid med enkeltmennesket og i hvordan du bruker NLP coaching på jobb og i team.

 

På NLP Coach får du lære vårt komplette program for å jobbe profesjonelt som NLP Coach TM. Du får lære internasonalt anerkjente modeller brukt av bl.a CocaCola, Apple og IBM for å nevne noen. Dette er modeller du kan bruke både i bedriftscoaching, grupper/team, i familier eller i en-til-en arbeid. Vi bruker mye tid på å trene deg til å jobbe profesjonelt som NLP Coach.

 

Kan jeg studere i eget tempo?

 

Til en viss grad. Vi anbefaler at du tar semestrene direkte etter hverdandre fordi det er til hjelp for deg å ha all læring friskt i minne når du studerer. Du kan ta et års pause mellom hvert semester dersom du ønsker det, men du må da ta eksamen på ditt forrige studie på nytt, slik at vi vet at du har læringen friskt i minne. Dersom du vil tilbake til skolen for å studere videre etter mer enn enn år, vil du bli bedt om å delta gratis på ditt forrige semester samtidig som du tar det neste. Slik at du er helt oppdatert.

 

Har du flere spørsmål?

 

Da er du hjertelig velkommen til å maile skolen til: post@coachingkompetanse.no

 Fagplan NLP Coach - Bedriftscoaching


Kveld 1: The Inner/Outer Game


Kveld 2: Growmodellen og Grow expanded


Kveld 3: Livshjulet brukt i en større sammenheng.

Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching


Kveld 4: Team Coaching og IREI


Kveld 5: Executive Coaching og 360 graders feedback


Kveld 6: Det første møtet med bedriften og personalet, samt en dypere forståelse av Meta Modellen


3 dagers praktisk eksamen


For mer konkret innhold om undervisningen dag for dag, se oversikten til venstre.


Vil du som bedriftseier/leder ha din egen

interne bedriftscoach på huset? Da kan du med fordel

melde en eller flere av dine HR ansatte på hele studieforløpet.

Praktisk informasjon


Påmelding:

Du melder enkelt på dine ledere ved å sende en e-mail til:

post@coachingkompetanse.no

I mailen skriver du navn, adresse og stilling til de du ønsker å melde på. Du vil da motta en faktura i tråd med påmeldingen. Når fakturaen er betalt i sin helhet, vil dine ledere være påmeldt og vil bli satt på klassens mailingliste.


Opptakskrav: Du må ha gjennomført NLP Practitoner og NLP Master Practitioner ved Coaching Kompetanse eller en annen godkjent Richard Bandler skole. Kopi av ditt NLP Practitoner og NLP Master Practitoner sertifikat må sendes inn scannet ved påmelding og leveres som papirkopi første studiedag.


Betalingsfrist: 10 dager fra fakturadato, faktura utstedes ved påmelding. OBS! Ved påmelding og betaling aksepterer du studiebetingelsene/praktisk informasjon slik de står her på nettsiden, det er å anse som vår kontrakt ift form og innhold. Du anbefales å skrive de ut til senere referanse, da endringer i studiebetingelser kan forekomme.


Sted: Skippergata 9, Oslo sentrum


Undervisningstid: Dagtid 10 -  ca 16.30 kveld 17-22.


Datoer 2019:


31. januar, kveld

28. februar, kveld

28. mars, kveld

25. april, kveld

9. mai, kveld

6. juni, kveld

I tillegg kommer to 3 dagers moduler, en eksamensmodul og en modul med Familiecoaching, familiecoaching er valgfritt for deg som studerer til bedriftscoach.


Fravær: For å motta sertifiseringen fra USA stilles det et krav om 90% tilstedeværelse, det innebærer at studentene ikke kan ha mer enn 1 1/2 dag fravær for å motta sin sertifisering. Studenter som har mer fravær enn 1 1/2 dag er velkommen til å fortsette på studiet, men vil ikke motta sin sertifisering før tapte dager er tatt igjen neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da alle deltagere får mulighet til å ta opp igjen tapte dager ved første mulighet. Dersom studenten venter mer enn et år med å ta igjen tapte dager, kreves det at studenten repeterer hele studiet, det kan da gjøres vederlagsfritt.


Studiereglement:

1. Alle studenter må være påmeldt innen første studiedag.

2. Studieavgiften skal betales i sin helhet 10 dager fra fakturadato for at studenten skal ha rett til studieplassen.

3. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da studenter tilbys muligheten til å ta igjen tapte dager ved første anledning.

4. Sertifisering leveres ikke ut til studenter med mer enn 1 1/2 dager fravær.

5. Studenter med mer enn 1 1/2 dag fravær kan fortsette på studiet, men må ta igjen tapte dager før sertifisering deles ut.

5. Studenter må bestå sin eksamen for å motta sertifisering.

6. Skolen forbeholder seg retten til å flytte undervisningsdatoer og endre tider ved behov, studenter vil motta skriftlig beskjed ved flytting av dager eller tider. Ved behov kan også lokaliteter endres.

7. Skolen forplikter å gjennomføre studiet slik at alle studenter mottar sin sertifisering fra The Society of NLP.

8. Skolen forplikter seg til å levere undervisning og pensumlitteratur i tråd med hva som er beskrevet på studiets nettside. Ansvaret for selve læringen ligger hos studenten.

9. Ved å betale studieavgiften bekrefter studenten eller bedriften som melder studenten på, studiereglementet ovenfor.

10. Coaching Kompetanse eies av SolstadAkademiet og det vil fremkomme på alle sertifiseringer.


Pris:

Fordelsprogram:

For bedrifter har vi et Fordelsprogram hvor bedriften vil spare studieavgift for hver deltager de melder på, oppad begrenset til 5 deltagere. Vår prisliste er som følger:


1 deltager kr 34.999,- pr deltager, ord.pris

2 deltagere kr 27.499,- pr deltager, totalpris 54.998,- du sparer kr 15.000,-

3 deltagere kr 24.999,- pr deltager, totalpris kr 74.997,- du sparer kr 30.000,-

4 deltagere 22.499,- pr deltager, totalpris 89.996,- du sparer 50.000,-

5 deltagere kr 19.999,- pr deltager, totalpris kr 99.995,- du sparer kr 74.996,-


Pakkeløsning:

Ønsker du kun å melde på en eller to deltagere til hele forløpet? Da kan du ha nytte av vår Pakkeløsning. Da sparer du kr 5.000,- for de første to semestrene og kr 10.000,- for siste semester. Altså en total innsparing på kr 20.000,- pr deltager for 3 semestre. Pris for pakketilbudet er: 84.997,- ord.pris for 3 semestre er: 104.997,-.


OBS! Pakkeløsning og Fordelsprogram kan ikke kombineres, du må velge den modellen som fungerer best for din bedrift.


Kontaktinformasjon:

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Telefon: 41 44 74 71 (Vi gjør oppmerksom på at telefonen ikke alltid er betjent på undervisningsdager. Send en sms med kontaktinfo og hva det gjelder, så vil du bli oppringt ved første mulige anledning.)

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum

Postadresse: SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse, Postboks 122, 1900 Fetsund

Dr. Richard Bandler og Cecilie Hunvik

COACHING KOMPETANSE

John La Valle og Cecilie Hunvik

Copyright @ All Rights Reserved