Follow us:

Email: post@coachingkompetanse.no

Ta ledelse på alvor gjennom studiet NLP Master Practitoner TM

Opptakskrav er at du har fullført NLP Practitioner og er sertifisert fra en Richard Bandler skole og The Society of NLP

COACHING KOMPETANSE

Flotte lokaler i Oslo sentrum, undervisningen gjennomføres som helgemoduler, eller på din egen arbeidsplass på dag/kveld dersom dere er flere enn 5 personer (egne priser gjelder for grupper, ta kontakt)

GRATIS POWERNAP

Sliten, ufokusert, bekyrmet,

sovet for lite?


Last ned 15 min gratis powernap her og hent deg raskt inn


Ta ledelse på alvor - NLP Master Practitioner TM


Et studie for deg som vil jobbe profesjonelt med mennesker


På dette studiet, som heter Ta ledelse på alvor - NLP Master Practitoner TM, får du lære hvordan du motiverer, inspirerer og hjelper mennesker til dyktighet og en hverdag hvor de trives og opplever å lykkes, både på jobb, fritid og hjemme.

 

Du får fordype deg i hvordan vi mennesker fungerer og hvordan det har seg at vi gjør og oppnår det vi gjør. Du vil få lære hvordan det har seg at alle mennesker fungerer forskjellig, med visse felles likhetstrekk og hvordan du kan hjelpe mennesker å endre det som fungerer dårlig og å bygge frem det som fungerer godt.


Gjennom Life Coaching får du lære trinn for trinn hvordan du hjelper mennesker til produktive, gode liv som de trives i. Det kan av og til bety store endringer for den det gjelder, men ikke nødvendigvis, mange opplever at bare det å få klarhet i eget liv og følelsen av å selv sitte i førersetet i egen hverdag, er alt som skal til. Dette er spennende arbeid og helt klart avgjørende for suksessen i din bedrift. Mennsker som trives hjemme, trives på jobb og løfter firmaets økonomi, arbeidsmoral og sosiale miljø.


Gjennom arbeidet med SOAR, får du lære å se hvert enkelt menneske i et større perspektiv når vi tar inn begrepet tid og kombinerer det med hvordan vi mennesker fungerer rent logisk. Etter denne modulen, finnes det i prinsipp ingenting du ikke kan hjelpe folk med.


I løpet av modulen Sleigh of Mouth vil du bli forhandlingens mester. Du vil oppleve å føle ro i en hver situasjon, fordi du har overblikk, tenker klart og kan sirkle deg inn mot det du vil ha som en tiger som lurer i buskene, fordi du har flere tenkinkker og perspektiver enn motstanderen. Og det beste er, at du vil få lære å gjøre det med en finesse og sjarm som gjør det enkelt og morsomt.


På studiets siste modul, fordyper vi oss i de virkelig dyptgående endringsprosessene, de vaner og systemer som ligger i vårt ubevisste. For å gjøre dette arbeidet bruker vi NLP coaching teknikker og Milton Modellen som du lærte i første semester. 


Hvem passer studiet for?


Studiet passer for alle som jobber med, eller vil jobbe med mennesker, men spesielt deg som jobber med mennesker i HR avdelinger, som teamleder, gruppeleder, arbeidsleder, kort sagt, deg som har ansvar for å lede og inspirere andre. Sudiet passer også godt om du jobber med ungdom og oppvekst.


Vil jeg forstå pensum?


Ja, det vil du. Både undervisningsform og studiemateriell er lagt opp med tanke på enkelhet og forståelse. Her vil alle klare å henge med, selv de som ikke er vant med å sitte stille hele dagen. Vi bryter ned alle fremgansmåter i trinn-for-trinn beskrivelser og bruker mye tid på praktisk øvelse for å sikre at alle henger med.


Vil jeg klare det i en travel hverdag?


Ja, det gjør alle. Du kan begynne å jobbe med eksamensoppgavene dine allerede første studiedag og du har god tid på gjennomføringen. Din lærer vil være med deg til hjelp og støtte hele veien, for å sikre at du klarer det og at du lærer gjennnom å ha det gøy.


Hva vil din bedrift tjene på at dine ansatte tar utdanningen?


Gjennom hele studiet vil dine ansatte trenes med tanke på hvordan læringen kan brukes praktisk i nettopp din bedrift og skolen vil hele veien oppmuntre til at læringen umiddelbart tas i bruk på arbeidsplassen. Dine ansatte vil motta studiemateriell som inneholder trinn-for-trinn beskrivelser som kan brukes og deles med eget team ved behov. Hensikten med at du sender dine ansatte til Coaching Kompetanse er jo nettopp å jobbe med konkrete utfordringer i din bedrift og dine ansatte vil bli oppmuntret til å være løsningsorienterte og bruke konkrete problemstillinger hele veien. Enten du ønsker å hele produktivitet, redusere fravær, øke trivsel eller noe helt annet, er det altså det dine ansatte vil ha som fokus  å løse i alt arbeid. Og ikke minst, du vil oppleve å bli postitivt overrasket over alt det andre de lærer og mestrer også.Praktisk informasjon/studiebetingelser:

 

Lærer på utdanningen er NLP Coaching Trainer TM og Grunnlegger Cecilie Hunvik. Hun er sertifisert NLP Coaching Trainer TM fra Richard Bandler og The Society of NLP i USA TM. Det innebærer at alle våre studenter får sine sertifiseringer signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik. Dette er altså en internasjonalt anerkjent utdannelse som gir mange muligheter både i Norge og i utlandet.

 

Studiestart/Varighet/Tider: Se kolonnen til høyre.

 

Pris:


Hvert semester koster kr 34.999,-. Skolen tilbyr 3 semestre som bygger på hverandre, studiet starter med semesteret Lederkompetanse - NLP Practitioner, etterfulgt av Ta ledelse på alvor - NLP Master Practititoner og til slutt Bli bedriftscoach - NLP Coach. Opptakskrav for første semester er at du har fylt 25 år, for de neste semestrene kreves bestått sertifisering fra foregående semester.


For bedrifter har vi et fordelsprogram hvor bedriften vil spare 25 % på studieavgiften for hver deltager de melder på


OBS! Dette tilbudet kan ikke kombineres med vår pakkeløsning som gjelder for studenter som vil melde seg på flere semestre samtidig. 


Dersom du kun ønsker å melde på en ansatt, til flere semestre, vil du har forel av vår pakkeløsning:


Dersom du melder en av dine ansatte på alle tre semestre i dag, vil du få en pakkepris hvor du sparer 25% rabatt på alle semestre. Studieavgiften forfaller 14 dager før hvert semester starter, men vi skriver en kontrakt ved påmelding der bedriften forplikter seg til å betale fullt studieforløp for den påmeldte studenten.


OBS! Tilbudene fordelsprogram og pakkeløsning kan ikke kombineres, du må altså velge det ene eller det andre, etter hva som lønner seg for din bedrift.


Når du ønsker å benytte deg av ett av våre to pakketilbud, må påmelding skje via din selger eller ved direkte kontakt med skolen til: post@coachingkompetanse.no


Påmelding: Du melder deg selv og dine ansatte på via e-mail til post@coachingkompetanse.no I mailen skriver du navn, e-mail og telefonnummer til de du vil melde på. De vil da bli lagt på klassens mailingliste og motta all annen informasjon fra oss direkte. Du kan også melde deg på direkte via skolens salgkonsulenter. OBS! Ved påmelding og betaling aksepterer du studiebetingelsene/praktisk informasjon slik de står i kolonnen til høyre på denne siden, det er å anse som vår kontrakt ift form og innhold. Du anbefales å skrive de ut til senere referanse, da endringer i studiebetingelser kan forekomme.

 

Opptakskrav: Deltagere på dette kurset/utdanningen må ha gjennomført NLP Practitoner TM hos Coaching Kompetanse eller en annen godkjent Richard Bandler skole. Kopi av studentens NLP Practitoner TM sertifikat må medbringes og leveres til skolen første studiedag.

 

Betaling: Du betaler via faktura som forfaller i sin helhet 10 dager etter påmelding. OBS! Ved betaling av studieavgift aksepterer du skolens studiebetingelser som står under Praktisk Informasjon i kolonnen til høyre, sørg for at du leser og forstår disse før påmelding og betaling.

 

Fravær: Studenter kan ikke ha mer enn 10% fravær, alstå 1 1/2 studiedag. Dersom studenter har mer fravær enn 10% får de selvfølgelig fortsette på studiet, men vil ikke motta din sertifisering for fullført utdannelse før de har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 2000,-. Dine ansatte vil alstå få fortsette på studiet og motta alt læremateriell, men får for egen del ingen beviser på gjennomført utdanning før tapte dager er tatt igjen.

 

Videre utdanning: NLP Master Practitoner TM er springbrettet videre for deg som vil jobbe profesjonelt som sertifisert NLP Coach TM. På NLP Coach TM studiet får du lære hva det innebærer å være en profesjonell NLP Coach TM. Du vil få lære flere internasjonalt anerkjente arbeidsmetoder for gjennomføring av bedriftscoaching, coaching av grupper/team, familier og en-til-en coaching som brukes bl.a av Coca Cola, Apple og IBM for å nevne noen. Vi bruker mye til på å trende deg til å håndtere rollen som NLP Coach TM.

 

Hjemmearbeid: Det forventes at du fordyper deg i fagmateriellet mellom hver gang vi møtes via egenstudier og hjemmearbeid. Hjemmearbeidet sendes inn en skriftlig mellom hver gang vi møtes. Mengden hjemmearbeid og innleveringsoppgaver lar seg lett kombinere med en travel hverdag. Det forventes også at du leser boken Sleigh of Mouth av Robert Ditls og skriver en bokrapport om denne i løpet av studiet, boken kjøper du selv, du har et helt år på deg til å gjennomføre dette. I kollokvie får dere fordype dere i SOAR modellen som er et veldig komplett verktøy for NLP Coaching.

 

Kollokviegrupper: Alle studenter oppfordres til å delta i kollokviegrupper. I disse gruppene jobber de med oppgaver, trener på teknikker, diskuterer caser og backer hverandre opp. Alle studenter tilbakemelder at kollokvie arbeidet skaper tilhørighet, øker læringsevnen og danner vennskap. I dette studieåret fordyper aller kollokviegrupper seg bla i SOAR modellen. For deltagere fra bedrifter stilles ingen krav til deltagelse i kollokvie, men det er et tilbud for de som vil delta aktivt i egen utdanning.

 

Eksamen: Det gjennomføres hjemmeeksamen som beskrevet i kolonnen til høyre.


Forbehold: Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å endre studiedatoer, undervisningssted og noe innhold ved behov ila studiet. Studenter vil motta skriftlig beskjed om evt endringer.

 

Praktisering: Vi anbefaler alle studenter å praktisere mens de studerer. For dine ansatte vil det foregå i form av at de oppmuntres til å praktisere og dele hva de lærer på arbeidsplassen og i sine team.

 

Sted: Skippergata 9, Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen.


Hva står NLP for?

 

NLP står for Nevro Linguistisk Programmering og er læren om hvordan vi kan bruke kunnskap om nevrologi og språk til å skape det vi vil ha i livet.

 

Hvor kommer NLP fra?

 

NLP Coaching ble et begrep da Richard Bandler og John Grinder begynte å studere menneskelig adferd og språksystemer på 70-tallet. Richard var veldig entusiastisk i forhold til å avdekke hva som egentlig fungerte, når det gjadt å endre menneskelig adferd og hjelpe folk til å ha det bedre, uten å ty til bruk av medisinering. Gjennom sin likefremme adferd kombinert med en lynende skarp hjerne fikk han innpass og fikk følge i fotsporene til den tidens mest suksessfulle behandlere i USA. Han oppdaget fort at disse menneskene hadde noen helt typiske fellestrekk. Disse fellestrekkene var måten de brukte språket på, evnen til å skape samhørighet med andre og evnen til å lese hvilke nivåer mennesker kommuniserte på både verbalt og kroppslig i kombinasjon med kunnskap om hvordan vi mennesker bruker sansene våre til å kartlegge og forstå det vi opplever. Dette satt Richard og John i system via sin Meta Modell TM, som du kan lese om i The Structure og Magic 1 og 2. Videre fikk Richard lov, ofte via Virginia Satir å jobbe med store psykiatriske problemstillinger innen psykiatriske institusjoner i USA, han jobbet også med soldater som kom hjem med krigstraumer. Selv gjorde han mye selvstendig forskning på arbeid med traumer, fobier og læring. NLP er en sammenstilling bygget på alt arbeid Richard og John gjorde på denne tiden. I denne tiden studerte de også hypnosens far Milton H. Erickson og grunlegger av Gestalt terapien Fritz Perls for å neven noen. Siden skilte de to lag og Richard fortsatte veien videre med John La Valle og grunnla The Society of NLP, som er NLP slik vi underviser det i dag. For å videreformidle NLP slik det gjøres hos Coaching Kompetanse, må NLP Coaching Traineren gå i lære hos Richard og John i USA i to omganger og forplikter seg til å holde seg stadig oppdatert og i dialog med organisasjonen i USA. Når du studerer hos Coaching Kompetanse, kan du derfor være helt sikker på å motta undervisning av 1. klasse på et internasjonalt anerkjent nivå.

 Fagplan:


Life Coaching:

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatlig og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine kollegaer. På denne modulen vil du få lære trinn for trinn fremgangsmåten i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb.


SOAR og Sleigh of Mouth:

Disse to dagene vil du lære å jobbe med Meta Programmer og andre temaer i alle tenkelige settinger, ved å jobbe deg igjennom en mosaikk over hvordan vi mennesker beveger oss logisk (eller ulogisk) i fortid, nåtid og fremtid.


Etter siste dag på modul 3, vil du aldri tape en diskusjon igjen (hvis du følger godt med). Gjennom forhandlingsteknikken Sleigh of Mouth vil du greie så se saker og motstandere fra et mye større perspektiv og du vil ha en enorm portefølje av fremgansmåter å velge mellom når du er i forhandlinger. Og det beste er at du vil få lære å gjøre det med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.


Meta Programmer


Lær de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv og de rundt deg.


Dyptgående endringer:

Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner. I ditt studie, som har fokus på ledelse i bedrifter ligger egentlig kun dag 1 og 2, disse dagene handler om Selvtillit og selvfølelse, sceneskrekk (ifb med foredrag o.l. møteprestasjoner og salg. Vi jobber også med begrepet tid, å forløse det som var vondt i fortiden og å bygge positive visjoner for fremtiden. De som vil, kan delta på dag 3 som handler om å bruke de samme teknikkene for å hjelpe mennesker med røykeslutt og vektreduksjon. Deltagere på dag 3 mottar også et nettkurs i hvordan å bruke disse teknikkene i perioden før/under/etter svangerskap, samt å håndtere ufrivillig barnløshet. Men dag 3 er altså frivillige for deg som tar dette kurset, da de i utganspunktet er satt opp for våre studenter som skal bli privatpraktiserende NLP Coacher. OBS! Ofte gjør vi oss ferdig med pensum for dag 1 og 2 ved lusj dag 2, du kan da velge å avslutte eller bli med videre for din egen del.


Hjemmeeksamen:

Eksamenskrav:

1. To og to (evt tre og tre) går sammen og jobber med kartlegging og endring av Meta Programmer og hver og en leverer en skriftlig rapport om arbeidet.

2. I løpet av studiet skal du gjennomføre en 10 timers Life Coaching prosess med en valgfri kandidat, fra denne prosessen skal du levere tilbakemeldingsskjema fra hver time fra din kandidat, samt en skriftlig sammenfating om hvordan du selv tenkte i prosessen og hvordan du opplevde arbeidet.

3. Film deg selv gjennomføre en reell coaching situasjon med en klient/kollega/medstudent.

4. Les boken Sleigh of Mouth eller Changing Belief Systems, begge av Robert Dilts og lever en skriftlig bokrapport på 2-4 sider.

Alt eksamensarbeid skal leveres på papir til skolen senest den første dagen på modul 5.


Tid og dato:

Undervisningstid: Dagtid 10- ca 16.00 kveld 16.15-20.45


Datoer for våren 2020:


Dato for våren 2020 publiseres i september 2019. Undervisning vil foregå partallshelger fra fredag til søndag. En helg pr måned.Sted:

Skippergata 9, Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen.


Dr. Richard Bandler og Cecilie Hunvik

John La Valle og Cecilie Hunvik

Studiekontrakt/betingelser:

 

Informasjonen nedenfor er vår gjensidige studiekontrakt. Ved å melde deg på via e-mail til skolen bekrefter du at du har lest og forstått studiekontrakten/betingelsene i kolonnen nedenfor under Praktisk Informasjon:


Praktisk Informasjon:

 

Informasjonen nedenfor er å anse som vår gjensidie studiekontrakt/betingelser og det er viktig at du setter deg inn i denne informasjonen før du melder deg på: 

 

Påmelding:

Du melder deg enkelt på ved å sende en e-mail til skolens selger, eller til: cecilie.hunvik@solstadakademiet.no I mailen skriver du hvilken ved hvilken skole du har studert NLP Practitoner TM og legger ved et scannet bilde av ditt NLP Practitoner TM sertifikat. Du skriver også ditt navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

Betalingsfrist: 10 dager fra påmeldingsdato, faktura utstedes ved påmelding. Du er ikke sikret studieplass før studieavgiften er betalt i sin helhet.


Pris: kr 34.999,- studieavgiften forfaller i sin helhet ved påmelding.


Delbetaling i 10 avdrag a 3.499,- er mulig, ta i så fall kontakt med skolen, så ordner vi det, delbetaling er gebyr og rentefritt. 


HUSK VÅRT FORDELSPROGRAM OG PAKKELØSNING

Ta del i vårt fordelsprogram hvor du får 25% rabatt ved å melde på flere av dine ledere/mellomledere samtidig. Prisbesparende og kompetansehevende for din bedrift. For å melde på fler samtidig, ta kontakt med din selger eller direkte med skolen til post@coachingkompetanse.no


Pakkeløsning for bedrifter som allerede vet at de vil melde en ansatt på til hele studieforløpet, skriver vi før studiestart en kontrakt som gir 25% rabatt på hvert semester, forutsatt at bedriften forplikter seg til å betale hele studieforløpet for den det gjelder. Studieavgiften for hvert semester betales så 14 dager før studiestart for hvert semester, første semester forfaller 10 dager etter påmelding.


De to overstående rabattprogrammene kan ikke kombineres, bedriften må velge det ene eller det andre.

 

Sted: Skippergata 9 i Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen. Her er du nær alle kollektivtilbud og det finnes mange parkeringsmuligheter. 

 

Undervisningstid: Dagtid 10- ca 16.00 kveld 16.15 til 20.45


Datoer for våren 2020:


Dato for våren 2020 publiseres i september 2019. Undervisning vil foregå partallshelger fra fredag til søndag, en helg pr måned.


Fravær: For å motta sertifiseringen fra USA stilles det et krav om 90% tilstedeværelse, det innebærer at studentene ikke kan ha mer enn 1 1/2 dag fravær for å motta sin sertifisering. Studenter som har mer fravær enn 1 1/2 dag er velkommen til å fortsette på studiet, men vil ikke motta sin sertifisering før tapte dager er tatt igjen neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da alle deltagere får mulighet til å ta opp igjen tapte dager ved første mulighet. Dersom studenten venter mer enn et år med å ta igjen tapte dager, kreves det at studenten repeterer hele studiet, det kan da gjøres vederlagsfritt. 

 

Sertifisering:

Coacing Kompentanse er en skole godkjent av Richard Bandler og The Society of NLP TM i USA. Det innebærer at alle som består eksamen får utdelt sertifisering som NLP Practitoner TM, signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik


Studiereglement:

1. Alle studenter må være påmeldt innen første studiedag.

2. Studieavgiften skal betales i sin helhet 10 dager fra fakturadato for at studenten skal ha rett til studieplassen.

3. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da studenter tilbys muligheten til å ta igjen tapte dager ved første anledning. 

4. Sertifisering leveres ikke ut til studenter med mer enn 1 1/2 dager fravær.

5. Studenter med mer enn 1 1/2 dag fravær kan fortsette på studiet, men må ta igjen tapte dager før sertifisering deles ut.

5. Studenter må bestå sin eksamen for å motta sertifisering. 

6. Skolen forbeholder seg retten til å flytte undervisningsdatoer og endre tider ved behov, studenter vil motta skriftlig beskjed ved flytting av dager eller tider. Ved behov kan også lokaliteter endres. 

7. Skolen forplikter å gjennomføre studiet slik at alle studenter mottar sin sertifisering fra The Society of NLP TM.

8. Skolen forplikter seg til å levere undervisning og pensumlitteratur i tråd med hva som er beskrevet på studiets nettside. Ansvaret for selve læringen ligger hos studenten.

9. Ved å betale studieavgiften bekrefter studenten eller bedriften som melder studenten på, studiereglementet ovenfor.

10. Coaching Kompetanse eies av SolstadAkademiet.

 

Kontaktinformasjon: 

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Telefon: 41 44 74 71 (Vi gjør oppmerksom på at telefonen ikke alltid er betjent på undervisningsdager. Send en sms med kontaktinfo og hva det gjelder, så vil du bli oppringt ved første mulige anledning.)

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum

Postadresse: SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse, Postboks 122, 1900 Fetsund

Kontaktinformasjon


Har du spørsmål om utdanning, kurs, en-til-en coaching eller skreddersydde opplegg for din bedrift?

Ta kontakt med Cecilie Hunvik

Telefon: 41 44 74 71

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Postadresse: Tofsrudveien 84, 1900  Fetsund

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum

For bedrifter

HUSK VÅRT FORDELSPROGRAM OG PAKKELØSNING

Ta del i vårt fordelsprogram hvor du får 25% rabatt ved å melde på flere av dine ledere/mellomledere samtidig. Prisbesparende og kompetansehevende for din bedrift. For å melde på fler samtidig, ta kontakt med din selger eller direkte med skolen til post@coachingkompetanse.no


Pakkeløsning for bedrifter som allerede vet at de vil melde en ansatt på til hele studieforløpet, skriver vi før studiestart en kontrakt som gir 25% rabatt på hvert semester, forutsatt at bedriften forplikter seg til å betale hele studieforløpet for den det gjelder. Studieavgiften for hvert semester betales så 14 dager før studiestart for hvert semester, første semester forfaller 10 dager etter påmelding.


De to overstående rabattprogrammene kan ikke kombineres, bedriften må velge det ene eller det andre.

Copyright @ All Rights Reserved