Follow us:

Email: post@coachingkompetanse.no

COACHING KOMPETANSE

Flotte lokaler i Oslo sentrum, undervisningen gjennomføres som helgemoduler, eller på din egen arbeidsplass på dag/kveld dersom dere er flere enn 5 personer (egne priser gjelder for grupper, ta kontakt)

Vi skaper velfungerende ledere med produktive team på alle nivåer, slik skapes lønnsomme bedrifter med høy trivsel

GRATIS POWERNAP

Sliten, ufokusert, bekyrmet,

sovet for lite?


Last ned 15 min gratis powernap her og hent deg raskt inn


Fagplan:


August modul 1:

23-25 august

Coachingens Grunnprinsipper


September modul 2:

20 september, ankring

21 september, strategiarbeid

22 september, gruppecoaching


Oktober modul 3:

OBS! Kveldsundervisning denne modulen 28-30 oktober 

Kl 16.15-20.45

Kommunikasjonsmodellen Meta Modellen TM


November modul 4:

15-17 november

Kommunikasjonsmodellen Milton Modellen TM


Desember modul 5:

13-15 desember

Målarbeid


Hjemmeeksamen:


Eksamenskrav:

1. Gjennomfør målcoaching av en medstudent, arbeidet leveres skriftlig som opptaksprøve til NLP Master Practitoner eller 4 uker etter siste studiedag

2. Lever bokrapport fra boken Get the Life You Want av Richard Bandler, boken er ikke inkludert i studieavgiften, leveres skriftlig på papir til skolen ved oppstart på NLP Master Practitioner

3. Lever film hvor du utfører 7 kjerneteknikker utvalgt fra skolen, leveres elektronsik via Dropbox eller YouTube

4. Skriftlig hjemmeeksamen, leveres skolen på papir ved oppstart av modul 5.


Sertifisering:

Coacing Kompentanse er en skole godkjent av Richard Bandler og The Society of NLP i USA. Det innebærer at alle som består eksamen får utdelt sertifisering som NLP Practitoner, signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik


Praktisk informasjon


Påmelding:

Du melder deg enkelt på i skjemaet ovenfor.


Pris: kr 34.999,- studieavgiften forfaller i sin helhet ved påmelding.


Delbetaling i 10 avdrag a 3.499,- er mulig, ta i så fall kontakt med skolen, så ordner vi det, delbetaling er gebyr og rentefritt. 


Betalingsfrist: 10 dager fra påmeldingsdato, du mottar mail med betalingslink ved påmelding.


HUSK VÅRT FORDELSPROGRAM OG PAKKELØSNING

Ta del i vårt fordelsprogram hvor du får 25% rabatt ved å melde på flere av dine ledere/mellomledere samtidig. Prisbesparende og kompetansehevende for din bedrift. For å melde på fler samtidig, ta kontakt med din selger eller direkte med skolen til post@coachingkompetanse.no


Pakkeløsning for bedrifter som allerede vet at de vil melde en ansatt på til hele studieforløpet, skriver vi før studiestart en kontrakt som gir 25% rabatt på hvert semester, forutsatt at bedriften forplikter seg til å betale hele studieforløpet for den det gjelder. Studieavgiften for hvert semester betales så 14 dager før studiestart for hvert semester, første semester forfaller 10 dager etter påmelding.


De to overstående rabattprogrammene kan ikke kombineres, bedriften må velge det ene eller det andre.


Sted: Våre store, flotte undervisningslokaler ligger i Skippergata 9 i Oslo sentrum. Lokalene ligger rett ovenfor Operaen med kort vei til all kollektivtrafikk og nær flere parkeringshus. Du kan ser bilder av våre flotte lokaler her: http://coachingkompetanse.no/hjem/om%20nlp.html


Undervisningstid:

Fredag kveld: 16.15-20.45

Lørdag og søndag 10-16.30


Fravær: For å motta sertifiseringen fra USA stilles det et krav om 90% tilstedeværelse, det innebærer at studentene ikke kan ha mer enn 1 1/2 dag fravær for å motta sin sertifisering. Studenter som har mer fravær enn 1 1/2 dag er velkommen til å fortsette på studiet, men vil ikke motta sin sertifisering før tapte dager er tatt igjen neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da alle deltagere får mulighet til å ta opp igjen tapte dager ved første mulighet. Dersom studenten venter mer enn et år med å ta igjen tapte dager, kreves det at studenten repeterer hele studiet, det kan da gjøres vederlagsfritt.


Studiereglement:

1. Alle studenter må være påmeldt innen første studiedag.

2. Studieavgiften skal betales i sin helhet 10 dager fra fakturadato for at studenten skal ha rett til studieplassen.

3. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da studenter tilbys muligheten til å ta igjen tapte dager ved første anledning.

4. Sertifisering leveres ikke ut til studenter med mer enn 1 1/2 dager fravær.

5. Studenter med mer enn 1 1/2 dag fravær kan fortsette på studiet, men må ta igjen tapte dager før sertifisering deles ut.

5. Studenter må bestå sin eksamen for å motta sertifisering.

6. Skolen forbeholder seg retten til å flytte undervisningsdatoer og endre tider ved behov, studenter vil motta skriftlig beskjed ved flytting av dager eller tider. Ved behov kan også lokaliteter endres.

7. Skolen forplikter å gjennomføre studiet slik at alle studenter mottar sin sertifisering fra The Society of NLP.

8. Skolen forplikter seg til å levere undervisning og pensumlitteratur i tråd med hva som er beskrevet på studiets nettside. Ansvaret for selve læringen ligger hos studenten.

9. Ved å betale studieavgiften bekrefter studenten eller bedriften som melder studenten på, studiereglementet ovenfor.

10. Coaching Kompetanse eies av SolstadAkademiet.

11. Når du melder deg på studiet godtar du samtidig å stå på skolens mailingliste i perioden hvor du går på skolen. Dette for å sikre at du mottar all informasjon skolen ønsker å dele med deg. Når d har fullført studiet er du selv ansvarlig for å melde deg av vår mailingliste, dette kan gjøres ved å klikke på linken nederst på alle e-mailer fra skolen.


Kontaktinformasjon:

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Telefon: 41 44 74 71 (Vi gjør oppmerksom på at telefonen ikke alltid er betjent på undervisningsdager. Send en sms med kontaktinfo og hva det gjelder, så vil du bli oppringt ved første mulige anledning.)

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum

Postadresse: SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse, Tofsrudveien 84, 1900 Fetsund

Richard Bandler og Cecilie Hunvik

John La Valle og Cecilie Hunvik

Coachende lederkompetanse

via studiet NLP Practitioner TM


Trenger bedriften din ledere og mellomledere som lykkes i å skape gode resultater med sitt team og et velfungerende miljø i bedriften?


Mange faglig dyktige ledere og mellomledere trenger hjelp til nettopp det å få teamet til å lykkes ut over den faglige kompetansen. Det kan læres, og det er enkelt når det gjøres riktig.


Strever din bedrift med følgende?

- dårlige resultater økonomisk og/eller i produksjon

- interne konflikter på personnivå

- høyt sykefravær

- lav motivasjon

- lav arbeidsmoral

- utfordrende kommunikasjon mellom avdelinger eller mellom nivåer i bedriften


Coaching Kompetanse kan gi dine ledere/mellomledere den kompetansen de behøver for å bli bedre ledere, både på den mellommenneskelige biten, på målsetting og strategi, på kommunikasjon, økt produksjon og å utvikle en velfungerende lederstil som skaper en avdeling som leverer til dine forventninger. Vi har også fokus på at den enkelte leder skal lære å ivareta et velfungerende privatliv, ledere som har det bra på hjemmebane, leverer godt på jobb.


Hvordan gjør vi det? Ved å gjøre jobben grundig.


Har du tidligere sendt dine ledere på seminarer o.l. for å oppleve at det gir et kortsiktig løft som egentlig ikke bedrer resultatene over tid? Det er fordi jobben ikke er gjort grundig nok.


Hvis du vil ha dyktige ledere, er det viktig at du som toppleder/eier er villig til å la dine ledere investere den tiden det tar for de å bli dyktige, og det krever mer enn et seminar. Coaching Kompetanse tilbyr en 16 dagers utdanning over 6 måneder som gir dine ledere alle de verktøy de behøver for å lykkes og for å ha det godt, både på jobb og hjemme. Vi er stedet for ledere som mener alvor og som har forstått at god ledelse i hele bedriften er nøkkelen til suksess.


Topp motiverte ledere som har det bra, skaper topp motiverte medarbeidere som trives på jobb, som leverer og som har lavt sykefravær.


Kan du tenke deg hvordan det er å være leder av en avdeling som ikke fungerer? Tidligere studenter på våre kurs og utdanninger forteller om bekymring og uro for arbeidsplassen sin og frykt for sine ledere når de ikke klarer å lede et team som fungerer og leverer. Dette får selvfølgelig en ringeffekt i resten av bedriften. Men det er ikke bare hvordan vi har det på jobb som preger våre resultater. Hvordan vi har det hjemme er av minst like stor betydning for bedriftens suksess. For din bedrift vil det være veldig avgjørende å ikke bare ha ledere som har det bra hjemme, men som også kan motivere og inspirere teammedlemmer som opplever personlige kriser som sykdom, samlivsbrudd, sorg, bekymring osv.


CoachingKompetanse tilbyr for bedrifter utdanningen NLP Practitioner TM hvor fagplan og innhold er fastsatt med tanke på hva som skaper dyktige ledere. Målsettingen er å gi dine ledere kompetanse til å coache seg selv og sitt team til suksess.


Det gjør vi ved å starte på bunnen. Når du sender dine ledere og mellomledere til oss, starter vi med grunnmuren, basisbegrepene og historikken som må ligge i bunnen for alt coachende arbeid. Derfra beveger vi oss videre til strategiforståelse og strategiarbeid. Det er stor forskjell på en strategi som fungerer og på en strategi som fungerer godt. Ved å lære dine ledere hvordan å bygge velfungerende strategier, vil du oppleve mer selvstendige og innovative ledere som inspirerer og leverer som forventet.


Vi jobber også med å bygge velfungerende strategier for å vinne frem i møter. Fra strategi beveger vi oss inn i målcoaching. Også her gjør vi jobben særdeles grundig og gir dine ledere konkrete verktøy og arbeidshefter som de senere kan dele med teamet sitt, eller bruke i planleggingsmøter.


I april og fordyper vi oss i to kommunikasjonsmodeller, Meta Modellen og Milton Modellen. Begge disse modellene er bygget opp rundt hvordan hjernen vår tolker kommunikasjon og hvilke signaler språket igjen sender ut i kroppens systemer. Det kan høres ukjent ut, men det er enkelt å bruke når du kan det. Hvordan en leder snakker til seg selv og teamet sitt, kan bety enorme summer i bunnlinjen for deg som bedriftseier/leder. Det finnes ingen tvil om at både verbal og non-verbal kommunikasjon er nøkkelen til suksess. På denne utdanningen tar vi utganspunkt i at dette er nytt territorie for alle og bygger opp læringen på en slik måte at alle klarer å forstå og anvende kunnskapen, også de som ikke har noen forkunnskaper. Det sikrer vi gjennom en kombinasjon av undervisning og praktisk arbeid i klasserommet. Hos Coaching Kompetanse har vi i tillegg til grundig uformet fagmateriell hele veien fokus på å undervise med humor og glimt i øyet, kombinert med praktisk trening, slik at alle klarer å henge med, selv de som er uvant med å sitte stille hele dagen.


I mai og juni kan deltagerne nok til å begynne arbeidet med praktisk coaching en-til-en og i gruppe. Her får de lære å gjennomføre produktive samtaler både ved "vanndispenseren" og i en-til-en samtaler med sine medarbeidere. Vi setter av tid til undervisning av metode kombinert med praktisk øvelse, slik at alle får opplevelse å leve som de lærer. Det er i denne sluttfasen at dine ledere virkelig vil få kjenne på gleden av å kunne coache og inspirere andre i den hensikt å skape bedre restultater for deg. De siste dagene fokuserer vi på coaching av gruppa/teamet som helhet.


Hvorfor skal du velge Coaching Kompetanse for dine ledere?


Coaching Kompetanse har jobbet med coaching og NLP siden 2010 og har både bredde og dybde i fagkunnskap og praktisk gjennomføring.


Coaching Kompetanse er en Richard Bandler skole, godkjent av The Society of NLP TM i USA. Det innebærer at fagansvarlig lærer, Cecilie Hunvik har studert i USA hos Richard Bandler og John La Valle og bestått alle nødvendige tester og krav for å sertifisere studenter på vegne av The Society of NLP TM og Richard Bandler.


Coaching Kompetanse følger en fagplan godkjent av The Society of NLP TM og det samme gjelder metoden, pensumlitteraturen og coachingteknikkene som følger studiet.


Som student hos Coaching Kompetanse vil dine ledere bli trent på samme nivå som mange av verdens mest kjente coacher. De vil lære å coache selv selv, sitt team og andre deler av bedriften gjennom konkrete arbeidsmetoder, kommunikasjonsteknikker, en-til-en coaching, gjennomføre gruppecoachinger, jobbe profesjonelt med strategier, målsetting, networking og forhandlinger. Etter 6 måneder hos oss, vil dine ledere stutte av kunnskap og gjennomføringsevne, som vil spre seg som ringer i vann i din bedrift.


Vi jobber målrettet for at dine ledere skal ta til seg læringen og omgjøre det til iboende kunnskap, slik at de helt naturlig vil implementere en naturlig coachende lederstil som er til stede i alt de gjør, både hjemme og på jobb.


Pris:


Hvert semester koster kr 34.999,-.


Skolen tilbyr 3 semestre som bygger på hverandre, studiet starter med semesteret Lederkompetanse - NLP Practitioner, etterfulgt av Ta ledelse på alvor - NLP Master Practititoner og til slutt Bli bedriftscoach - NLP Coach. Opptakskrav for første semester er at du har fylt 25 år, for de neste semestrene kreves bestått sertifisering fra foregående semester.


For bedrifter har vi et fordelsprogram hvor bedriften vil spare 25 % på studieavgiften for hver deltager de melder på


OBS! Dette tilbudet kan ikke kombineres med vår pakkeløsning som gjelder for studenter som vil melde seg på flere semestre samtidig. 


Dersom du kun ønsker å melde på en ansatt, til flere semestre, vil du har forel av vår pakkeløsning:


Dersom du melder en av dine ansatte på alle tre semestre i dag, vil du få en pakkepris hvor du sparer 25% rabatt på alle semestre. Studieavgiften forfaller 14 dager før hvert semester starter, men vi skriver en kontrakt ved påmelding der bedriften forplikter seg til å betale fullt studieforløp for den påmeldte studenten.


OBS! Tilbudene fordelsprogram og pakkeløsning kan ikke kombineres, du må altså velge det ene eller det andre, etter hva som lønner seg for din bedrift.


Når du ønsker å benytte deg av ett av våre to pakketilbud, må påmelding skje via din selger eller ved direkte kontakt med skolen til: post@coachingkompetanse.no


Påmelding: Du melder deg selv og dine ansatte på via e-mail til post@coachingkompetanse.no I mailen skriver du navn, e-mail og telefonnummer til de du vil melde på. De vil da bli lagt på klassens mailingliste og motta all annen informasjon fra oss direkte. Du kan også melde deg på direkte via skolens salgkonsulenter. OBS! Ved påmelding og betaling aksepterer du studiebetingelsene/praktisk informasjon slik de står i kolonnen til høyre på denne siden, det er å anse som vår kontrakt ift form og innhold. Du anbefales å skrive de ut til senere referanse, da endringer i studiebetingelser kan forekomme.


Hva er NLP?


NLP står for Neuro-Linguistisk Programmering. I Neuro-Linguistisk Programmering har vi fokus på hvordan hjernen til hvert enkelt menneske har sitt eget system for å tolke verden, hovedsaklig gjennom sine sanser og sin språkforståelse. Vi bruker så den kunnskapen for å kartlegge hvordan å hjelpe hver enkelt til en bedre og mer produktiv hverdag.


Metodene som brukes i NLP ble forsket frem i USA på 60- og 70-tallet, men enkelte områder har en opprinnelse som går lenger tilbake. Hovedhensikten på 60- og 70-tallet, var å kartlegge hva det er som gjør mennesker suksessfulle (modellering), for så å lære andre den samme adferden (strategien) og dermed oppnå de samme resultatene (målene). Dette ble gjort på mange arenaer, i bedrifter, i militæret, i universitetsmiljøer og i psykiatriske institusjoner m.m.


NLP har vist seg å enkelt og raskt hjelpe mennesker til en hverdag de ikke turte drømme om, og gir resultater som overgår hva tradisjonell motivasjoncoaching og terapeutiske/psykologiske metoder får til.


NLP ble bygd på arbeidet til meget suksessfulle mennesker som bla. Virginia Satir, Milton Erickson og Fritz Perls som på 60- og 70-tallet ble ansett som de dyktigste menneskene på sine felt.


Siden den tid har NLP vært en av få coachingmetoder som år etter år fortsetter å være like aktuell og velfungerende. Årsaken til denne suksessen er åpenbart fordi metoden er forsket frem basert på hvordan vi mennesker fungerer rent nevrologisk i kombinasjon med hvordan hjernen vår tolker omgivelser og hendelser, på den måten tåler metoden tidens tann og forbedres år etter år.


Grunnleggerene av NLP Coaching heter Richard Bandler og John Grinder. Sammen med sine team arbeidet de fram de studier og metoder som vi i dag underviser i hos Coaching Kompetanse.


Hva kan NLP gjøre for deg/din bedrift?


Dersom du er eier/leder i en bedrift med ledere/mellomledere som trenger skolering i hvordan å lede et velfungerende team som produserer som forventet og som trives på jobb, kan Coaching Kompetanse levere en komplett skolering. På grunnsemesteret vil dine ledere lære alle grunnprinsippene og metodene de beøver for å kunne bygge og drive velfungerende team. De vil også få masse tid til praktisk, veildet trening i våre lokaler, som underbygges med eksamensrettet hjemmearbeid.


Studiet avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen og innlevering av hjemmeoppgaver, disse er beskrevet i kolonnen til høyre. I tillegg er det noe hjemmearbeid mellom hver modul, men ikke mer enn at alle kan klare det i en travel hverdag.Hva sitter din leder igjen med?


- Kunnskap til å motivere et team som klarer å gjennomføre og levere i tråd med bedriftens målsetting

- Legge gode, velfungerende strategier

- Sette gjennomførbare mål

- Motivere og skape glede og trivsel på arbeidsplassen

- Evnen til å coache og hjelpe medarbeidere som trenger litt ekstra i perioder

- Opplevelsen av å lykkes i jobben sin

- Gleden over å drive et team som lykkes

- Gleden over at du som leder investerer i han/henne som leder

- Opplevelsen av å ha en trygg arbeidsplass og tillit fra ledelsen

- En internasjonalt anerkjent grunnutdanning innen NLP Coaching


Hva slags ledere egner Coacing Kompetanse seg for:

Ledere og mellomledere innen:

HR

Produksjon

Marked

Salg

Lager

Butikk

Fabrikk

Logistikk

Regnskap

Kontor/Rutinearbeid

Fysisk arbeid

m.m.


Lærer på utdanningen:

På denne utdanningen er det grunnlegger Cecilie Hunvik som underviser alle dager. Cecilie er utdannet NLP Coaching Trainer TM fra The Society of NLP TM i USA og Markesøkonom fra BI Skedsmo. Hun har også studert en rekke terapiformer som hun underviser i på andre utdanninger.


Cecilie har arbeidet med NLP coaching en-til-en, i grupper, bedrifter og innen utdanning siden 2010. Før hun begynte med coaching satt hun i ledergruppen i H&M distansehandel med ansvar for den norske markedsavdelingen, hvor hun jobbet i 6 år. Hun har også ledererfaring fra rollen som butikksjef i en tidligere norsk kjede kjent som Neste Stopp hvor hun startet som butikksjef i en alder av 21 år. Hun har i tillegg til dette lang erfaring som selger innen hudpleie og make-up.


Cecilie kjenner norsk arbeidsliv fra egen erfaring innen ledelse kombinert med mange år som coach, lærer og rådgiver innen NLP Coaching.


Cecilie har også relevant erfaring fra politisk og frivillig arbeid. Hun sitter i kommunestyret i Fet Høyre, i styret i Fet Høyre, Kvinnepolitisk representant, styremedlem i Lillestrøm Høyre, hun er også representant i Fylkesstyret i Akerhus og Romeriksforum, samt vara i utvalg for Helse og Omsorg i Fet kommune. Hun har 6 års fartstid som FAU leder ved Riddersand Skole, 2 år som FAU medlem i Ramstadskogen barnehage og 2 år som styremedlem i Roven Barnepark.


Med sin brede og dype erfaring fra næringsliv, politikk og frivillig arbeid, har hun lett for å sette seg inn i hveragen til studenter ved skolen og forstår læringsbehovet både hos kursdeltager og fra ledelsesnivå. På den måten er det enkelt å levere ett lettforståelig og relevant studie til dine ledere og mellomledere.


Privat er hun gift og har 3 barn, hund og hytte på fjellet. Den store lidenskapen er friluftsliv og i særdeleshet slalom, langrenn og båtliv. Cecilie er 42 år gammel og hennes største interesse er å hjelpe mennesker til bedre liv.


Veien videre:

I studiet NLP Pracititoner vil dine ledere/mellomledere få lære alt som er beskrevet ovenfor, som er tilstrekkelig for å kunne lede et velfungerende team. Dersom det er ønskelig kan de på vegne av bedriften, eller på egne vegne fortsette på studiet Ta ledelse på alvor - NLP Master Practitioner og deretter på studiet Bli bedriftscoach - NLP Coach. Du kan lese om disse studiene ved å finne de i hovedmenyen.


Coaching Kompetanse og The Society of NLP TM:

Cecilie Hunvik og Coaching Kompetanse er godkjent av The Society of NLP TM og du finner deres logo øverst på denne nettsiden. Alle studenter ved Coaching Kompetanse får sine sertifiseringer signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik. Dette gir en internasjonalt anerkjent tittel innen coaching.


Norsk Standard via NLH:

Coaching Kompetanses NLP studie er godkjent av NLH som er en norsk forening som bla godkjenner studiet NLP Master Practitioner som en utdannelse som i kombinasjon med VEKS kurs (et kurs i etikk og moral), gir anledning til innmelding i NLH, som bl.a. gir rett til yrkesforsikring for privatpraktiserende NLP Coacher. NLH stiller bl.a. krav til skolens studiemateriell og undervisningstimer på utdanningen. Du finner NLH sin logo øverst på vår nettside.


Les den detaljerte dag-for-dag planen her:


Dag 1:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelser


Dag 2:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesser


Dag 3:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.

- Utdeling av hjemmekompendiene "Start din egen bedrift" og "Markedsføring"


Dag 4:

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.


Dag 5:

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål


Dag 6

- Gruppecoaching

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

- Vi jobber med "stolarbeid" en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching.


Dag 7:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen Hypnoterapi


Dag 8:

- Lær det hypnotearpeutiske språket, Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforer


Dag 9:

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi, bl.a gjennom tidslinjearbeid og andre NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier


Dag 10 og 11:

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.


Dag 12

Vi trener på NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.


Dag 13, 14 og 15

- Målarbeid

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid


Eksamen :) Studentene på dette semesteret leverer en hjemmeeksamen.


Hjemmeeksamen:

1. Skriftlig hjemmeeksamen, leveres skolen på papir ved oppstart av modul 5.

2. Lever film hvor du utfører 6 kjerneteknikker utvalgt fra skolen, leveres elektronisk via Dropbox eller YouTube

3. Gjennomfør målcoaching av en medstudent, arbeidet leveres skriftlig som opptaksprøve til NLP Master Practitoner. Studenten skal også levere et modelleringsarbeid, dette presenteres av og til på siste modul.

4. Lever bokrapport fra boken Get the Life You Want av Richard Bandler, boken er ikke inkludert i studieavgiften, leveres skriftlig på papir til skolen ved oppstart på NLP Master Practitioner


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner og datoer underveis i studiet ved behov.


Kontaktinformasjon


Har du spørsmål om utdanning, kurs, en-til-en coaching eller skreddersydde opplegg for din bedrift?

Ta kontakt med Cecilie Hunvik

Telefon: 41 44 74 71

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Postadresse: Tofsrudveien 84, 1900  Fetsund

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum

For bedrifter

HUSK VÅRT FORDELSPROGRAM OG PAKKELØSNING

Ta del i vårt fordelsprogram hvor du får 25% rabatt ved å melde på flere av dine ledere/mellomledere samtidig. Prisbesparende og kompetansehevende for din bedrift. For å melde på fler samtidig, ta kontakt med din selger eller direkte med skolen til post@coachingkompetanse.no


Pakkeløsning for bedrifter som allerede vet at de vil melde en ansatt på til hele studieforløpet, skriver vi før studiestart en kontrakt som gir 25% rabatt på hvert semester, forutsatt at bedriften forplikter seg til å betale hele studieforløpet for den det gjelder. Studieavgiften for hvert semester betales så 14 dager før studiestart for hvert semester, første semester forfaller 10 dager etter påmelding.


De to overstående rabattprogrammene kan ikke kombineres, bedriften må velge det ene eller det andre.Copyright @ All Rights Reserved