OBS! Før du melder deg på, sørg for at du leser og forstår vår gjensidige studiekontrakt som står i kolonnen under påmeldingsskjemaet.

Follow us:

Email: post@coachingkompetanse.no

NLP PRACTITIONER TM

Velkommen til vår internasjonalt anerkjente coach utdannelse NLP Practitioner TM

Lærer på utdanningen er Grunnlegger Cecilie Hunvik. Hun er sertifisert NLP Coaching Trainer TM fra Richard Bandler og The Society of NLP TM i USA. Det innebærer at alle våre studenter får sine sertifiseringer signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik. Dette er altså en internasjonalt anerkjent utdannelse som gir mange muligheter både i Norge og i utlandet.

På denne utdanningen får du lære de viktigste grunnprinsippene innen NLP coaching og mental trening.

I dette første semesteret er det du selv som er i fokus og vi bruker mye tid på praktisk arbeid med hverandre. Spennende arbeidsverktøy du vil bli introdusert for i dette semesteret er samtaleteknikker, mindfulnes, hypnose og selvfølgelig de fantastiske NLP verktøyene.

Du lærer best ved å praktisere på deg selv og gjennom trening på medelever, derfor er dette en veldig praktisk utdannelse. For å være troværdig som NLP coach etter endt utdanning er det viktig at du selv har erfart hvor mye NLP Coaching kan gjøre for hver enkelt.

Det er også viktig at du vet hvordan du skal ivareta deg selv, hvis du skal klare å ta godt vare på andre. Derfor jobber vi mye på persolig plan i første semester. Du vil få god tid til å utvikle deg selv som menneske. Dette er et spennende semester enten du vil bruke coaching til å heve din egen livskvalitet, i en selvsendig praksis, i din jobb med mennesker/omsorg, som leder eller i en HR avdeling. Dette semesteret er også godt egnet for deg som vil studere NLP coaching av egen intreresse for å bedre eget liv.

Studiet gjennomføres i en kombinasjon mellom forelesning, øvelser og kollokvie. * I utgangspunktet er dette et kveldsstudie, men vi starter opp i septemer med en 4 d

Ved endt studie leveres en hjemmeeksamen, hvor du får vise fram mye av det du har lært og jobbet med ila semesteret, hvorpå du sertifiseres som NLP Practitioner fra the Society of Neuro-Linguistisk Programming i USA, denne sertifiseringen signeres av Richard Bandler medgrunnlegger av NLP, John La Valle, president of The Society of NLP TM og Cecilie Hunvik.

Les den detaljerte dag-for-dag planen her (endringer i planen kan forekomme):

Dag 1:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelser

Dag 2:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime

Dag 3:

 

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesser

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

 

Dag 4-6:

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

Dag 7 til 9:

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.

Dag 10:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen Hypnoterapi

Dag 11:

- Lær det hypnotearpeutiske språket, Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforer

Dag 12:

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi, bl.a gjennom tidslinjearbeid og andre NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier

Dag 13

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.

Dag 14:

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål

Dag 15 og 16

Vi trener på gruppecoaching og praktisk bruk av NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.

Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplanene underveis i studiet ved behov.

Praktisk informasjon/studiebetingelser:

Lærer på utdanningen: NLP Coaching Trainer TM Cecilie Hunvik

Studiestart/Varighet: Studiestart er i januar 2018 med avsluttende eksamen i juni. NLP

 

Tid: Practitioner holdes på dagtid fra 10.00 til ca 16.00.

Pris: 34.999,- studieavgiften forfaller 10 dager etter påmelding. Du er ikke sikret plass på studiet før studieavgiften er betalt. Vi har gode rabattordninger for deg som vil melde deg på alle 3 semestre på en gang, eller om dere er flere som vil studere sammen. Se i kolonnen til høyre.

Betaling: Du vil få faktura tilsendt pr e-mail når du melder deg på.

Opptakskrav: Du må ha fylt 20 år og vise at du har et ønske og en drivkraft til å lære å coache deg selv eller andre. Du vil bli bedt om å skrive et opptaksbrev etter påmelding til kurset. Ta gjerne kontakt for mer informasjon via e-mail til: post@coachingkompetanse.no eller Tlf: 41 44 74 71

Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær, altså 1 1/2 studiedag. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 2000,-.

Videre utdanning: NLP Practitoner TM er springbrettet videre for deg som vil lære å jobbe profesjonelt med NLP Coaching. Neste studie etter NLP Practitoner TM er NLP Master Practitoner TM hvor du får lære Life Coaching, Meta Programmering (hvordan å forstå og endre hvordan vi mennesker fungerer på dypere nivå), Hypnoterapi og Forhandlingsteknikk og SOAR modellen hvor du får lære å jobbe i hele hjernen. For å starte på NLP Master Practitoner TM må du ha fullført NLP Practitoner TM og levere personlig Målarbeid fra NLP Practitoner TM som opptaksprøve. Etter fullført NLP Master Practitoner TM kan du fortsette og studere til NLP Coach TM og motta en sertifisering som åpner dører for deg profesjonelt både i Norge og internasjonalt.

Hjemmearbeid: Det forventes at du fordyper deg i fagmateriellet mellom hver modul via egenstudier og hjemmearbeid. Hjemmearbeidet leveres skriftlig hver gang vi møtes. Mengden hjemmearbeid og innleveringsoppgaver lar seg lett kombinere med en travel hverdag. Det forventes også at du leser en relevant bok fra en bokliste og skriver en bokrapport om denne i løpet av studiet, boken kjøper du selv, du har et helt år på deg til å gjennomføre dette. Alle studenter gjennomfører et Mål og Modelleringsarbeid som en del av sin eksamen, modelleringsarbeid er en form for profesjonell "herming" som er nyttig, lærerikt og morsomt. Dersom du vil studere videre til NLP Master Practitoner TM er målarbeidet ditt din opptaksprøve.

Kollokviegrupper: Alle studenter deltar i kollokviegrupper. I disse gruppene jobber dere med oppgaver, trener på teknikker, diskuterer caser og backer hverandre opp. Alle studenter tilbakemelder at kollokvie arbeidet skaper tilhørighet, øker læringsevnen og danner vennskap.

Eksamen: På dette studiet gjennomføres hjemmeeksamen som leveres på slutten av studiet.

Praktisering: Vi anbefaler alle studenter å praktisere mens de studerer. Enten på reelle kunder, dersom du har en eksterende praksis, eller på treningskandidater, dersom du er helt ny i bransjen. Dette er fordi læringen fester seg bedre i deg når du praktiserer umiddelbart etter læring. Det gir deg også muligheten til å danne deg en liten kundekrets allerede mens du studerer, slik at du har et yrkesgrunnlag når du er ferdig og at du kan tjene inn litt av studieavgiften mens du studerer. Det er viktig at alle som tilbyr studentbehandling understreker at de er under utdanning. Praktisering gir deg også mulighet til å begynne å tjene litt penger allerede mens du studerer.

Påmelding: Du kan melde deg på i skjemaet til høyre. Når du har meldt deg på vil du motta en bekreftelseslink via e-mail. Når du har klikket på den vil du motta faktura som forfaller 10 dager etter påmelding. OBS! Du er ikke sikret plass på studiet før studieavgiften kr 34.999,- er innbetalt. Påmeldingen er bindende.

Sted: Studiet gjennomføres i Coaching Kompetanse sine lokaler i Lillestrøm sentrum, Brogata 2. Der holder vi til i en gammel verneverdig bygning. Her har vi store klasserom, mange små rom når dere skal gjøre øvelser, hyggelig spiserom og nydelige uteområder til vår disposisjon. Adressen er: Brogata 2, 2000 Lillestrøm. Vi ligger rett ved Lillestrøm stasjon med gode kollektivforbindeler og parkering.

Datoer: Se i kolonnen til høyre

 

Vanlig stilte spørsmål:

Hva står NLP for?

NLP står for Nevro-Linguistisk Programmering og er læren om hvordan vi kan bruke kunnskap om nevrologi og språk til å skape det vi vil ha i livet.

Hvor kommer NLP fra?

NLP Coaching ble et begrep da Richard Bandler og John Grinder begynte å studere menneskelig adferd og språksystemer på 70-tallet. Richard var veldig entusiastisk i forhold til å avdekke hva som egentlig fungerte, når det gjadt å endre menneskelig adferd og hjelpe folk til å ha det bedre, uten å ty til bruk av medisinering. Gjennom sin likefremme adferd kombinert med en lynende skarp hjerne fikk han innpass og fikk følge i fotsporene til den tidens mest suksessfulle behandlere i USA. Han oppdaget fort at disse menneskene hadde noen helt typiske fellestrekk. Disse fellestrekkene var måten de brukte språket på, evnen til å skape samhørighet med andre og evnen til å lese hvilke nivåer mennesker kommuniserte på både verbalt og kroppslig. Dette satt Richard og John i system via sin Meta Modell TM, som du kan lese om i The Structure og Magic 1 og 2. Videre fikk Richard lov, ofte via Virginia Satir å jobbe med store psykiatriske problemstillinger innen psykiatriske institusjoner i USA, han jobbet også med soldater som kom hjem med krigstraumer. Selv gjorde han mye selvstendig forskning på arbeid med traumer, fobier og læring. NLP er en sammenstilling bygget på alt arbeid Richard og John gjorde på denne tiden. I denne tiden studerte de også hypnosens far Milton H. Erickson og grunlegger av Gestalt terapien Fritz Perls for å neven noen. Siden skilte de to lag og Richard fortsatte veien videre med John La Valle og grunnla The Society of NLP TM, som er NLP slik vi underviser det i dag. For å videreformidle NLP slik det gjøres hos Coaching Kompetanse, må NLP Coaching Traineren gå i lære hos Richard og John i USA i to omganger og forplikter seg til å holde seg stadig oppdatert og i dialog med organisasjonen i USA. Når du studerer hos Coaching Kompetanse, kan du derfor være helt sikker på å motta undervisning av 1. klasse på et internasjonalt anerkjent nivå.

Hvordan kan jeg bruke det jeg lærer?

Aller først vil du merke en økning av din egen livskvalitet. Du vil merke at du blir mer ressussterk og fylt av mer erergi. Du vil oppleve at når du har flere verktøy til å ordne opp, vil det gi deg en økt opplevelse av orden, kontroll og gjennomføringsevne. Du vil også bli flink til helt naturlig å gi deg selv gode, velfortjente pauser som bygger deg opp og beriker livet ditt. Du vil merke at du kommuniserer bedre, ditt sosiale liv bedres og du får ryddet opp i grums, personlige konflikter og arr fra fortiden. Du vil også merke at du presterer bedre på jobb og at familielivet fungerer bedre. Og best av alt, du vil forstå at det å bygge den fremtiden du vil ha, er enklere enn du ville trodd. Alt dette fordi du lærer hvordan å sette deg i lederstolen i eget liv og skape det livet du ønsker deg. Det er derfor NLPere er så misunnelsesverdig fornøyde hele tiden :) Det kan du også bli, på ordentlig.

Dersom du allerede jobber med mennesker, vil du oppleve gleden av å videreformidle det du har lært til de menneskene du jobber med og du vil oppleve å skape bedre resultater i andre.

Dersom du vil jobbe profesjonelt som NLP Coach TM får du her anledning til å sette det du lærer ut i livet og begynne å jobbe med å bygge opp en kundekrets, mens du får muligheten til å studere videre mot NLP Coach TM tittelen.

NLP Coaching er ikke bare en utdanning, det er en livsstil. Når du har lært NLP er det med deg resten av livet.

Må jeg ville bli coach for å studere NLP Practitoner?

Absolutt ikke. Som regel består klassene våre av 50% studenter som vil bruke NLP i sin jobb/praksis, og 50% studenter som bare vil lære for å glede seg selv og de rundt seg.

Er utdannelsen min verdsatt?

Ja, din utdannelse er verdsatt, både her i Norge og interntasjonalt. Enhver arbeidsgiver vil se det som et stort pluss at du har en utdanning innen NLP Coaching, særlig dersom du jobber med mennesker/omsorg eller innen ledelse.

Din utdannelse er også verdsatt i samfunnet, dersom du søker det opp, vil du finne at mange forfattere, bedriftsledere og mennesker innen film/teater, media, og alle slags yrker innen omsorg har studert NLP, du vil også se at mange politikere og psykologer har NLP trening.

Din utdannelse er i tillegg verdsatt offentlig. Når du etter ditt 2. studieår mottar din sertifisering som NLP Master Practitioner TM, kan du søke opptak i organiasjonen NLH som er en av Norges største foreninger for Alternative Behandlere, gjennom NLH vil du ha en sterk forening i ryggen og motta yrkesforsikring dersom du ønsker det. Som medlem av NLH med VEKS kurs (et kurs i etikk og moral), kan registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund og får gjennom det muligheten til å jobbe momsfritt som utøver.

Din utdannelse er internasjonalt anerkjent gjennom The Society of NLP TM, du som studerer ved en Bandler skole som Coaching Kompetanse kan jobbe med coaching verden over under et kjent varemerke og nå som rimelige reisemuligheter er stadig mer utbredt og vi har internett og Skype som introduserer oss for stadig nye muligheter, har du i praksis hele verden som arbeidsplass etter endt utdanning, dersom du ønsker det.

Din NLP utdannelse er en gave du gir deg selv, som fortsetter å vare livet ut :)

Hvor lang er NLP Coach utdannelsen?

NLP Coach TM utdannelsen er tredelt. Det er her viktig å understreke at hver del er avsluttende og at det markeres med en sertifisering. Det innebærer at det er du selv som bestemmer hvor langt du vil gå og hvor lang tid du vil bruke. Selv studenter som bare er med første semester, sitter igjen med en verdifull sertifisering og masse kunnskap.

Du starter med NLP Practitoner TM hvor du selv er i fokus og hvor du går i dine egne prosesser og bruker det du lærer hovedsaklig i ditt eget liv.

På NLP Master Practitoner TM går vi videre og du får lære å jobbe aktivt med andre mennesker, enten du vil gjøre det som hobby, til bruk i nåværende jobb, eller som privatpraktiserende coach. Du vil få våre skreddersydde program for å jobbe profesjonelt med NLP Coaching.

På NLP Coach TM semesteret får du lære vårt komplette program for å jobbe profesjonelt som NLP Coach TM. Du får lære internasonalt anerkjente modeller brukt av bl.a CocaCola, Apple og IBM for å nevne noen. Dette er modeller du kan bruke både i bedriftscoaching, grupper/team, i familier eller i en-til-en arbeid. Vi bruker mye tid på å trene deg til å jobbe profesjonelt som NLP Coach TM.

Må jeg melde meg på til alle stegene i studiet?

Nei, hos oss velger du det som passer for deg. Du kan ta 10 dagers kurset Enhance Your Life, NLP Practitoner TM, NLP Master Practitoner TM eller NLP Coach TM, akkurat slik du ønsker. Det som er viktig for oss, er å vise NLPens vidunderlige verden til så mange som mulig.

Kan jeg studere i eget tempo?

Til en viss grad. Vi anbefaler at du tar semestrene direkte etter hverdandre fordi det er til hjelp for deg å ha all læring friskt i minne når du studerer. Du kan ta et års pause mellom hvert semester dersom du ønsker det, men du må da ta eksamen på ditt forrige studie på nytt, slik at vi vet at du har læringen friskt i minne. Dersom du vil tilbake til skolen for å studere videre etter mer enn enn år, vil du bli bedt om å delta gratis på ditt forrige semester samtidig som du tar det neste. Slik at du er helt oppdatert.

Er utdanningen støttet av NAV?

Vi har hatt studenter hos oss som har fått sin utdanning dekket av NAV, flere har også fått sin NLP utdanning dekket av sin arbeidsgiver. Ta kontakt med skolen dersom dette er aktuelt for deg, så ordner vi det nødvendige papirarbeidet og holder dialogen med NAV, det er vi vant til.

Har du flere spørsmål?

Da er du hjertelig velkommen til å maile skolen til: post@coachingkompetanse.no

Grunnmuren innen NLP Coaching for deg som vil starte på NLP studiet eller

deg som bare vil lære basis coaching til glede for deg selv og dine

Fagplan:

 

Februar:

26. feb Målcoaching

27. feb Målcoaching

28. feb Målcoaching

1. mars Intro for nye studenter

 

Mars:

19. mars Kommunikasjonsstrategi

20. mars Praktisk bruk av kommunikasjon

21. mars Forhandling, networking, salg

 

April:

23. april Kommunikasjonsstrategi

24. april Praktiske øvelser

25. april Praktiske øvelser

 

Mai:

8. mai En-til-en coaching via Ankring

9. mai Strategiarbeid og modellering

 

Juni:

18. juni Gruppecoaching

19. juni Praktisk bruk av gruppecoaching

 

Hjemmeeksamen:

 

Eksamenskrav:

1. Gjennomfør målcoaching av en medstudent, arbeidet leveres skriftlig på papir til skolen senest 31. mai

2. Lever bokrapport, boken er ikke inkludert i studieavgiften, leveres skriftlig på papir til skolen senest 31. mai

3. Lever film hvor du utfører 6 kjerneteknikker utvalgt fra skolen, leveres elektronsik senest 31. mai

4. Skriftlig jemmeeksamen, leveres skolen på papir senest 18. juni.

 

Studentene starter arbeidet med eksamensoppgavene allerede i januar og vil derfor ha god tid til å gjennomføre eksamens arbeidet, selv i en travel hverdag.

 

Sertifisering:

Coacing Kompentanse er en skole godkjent av Richard Bandler og The Society of NLP i USA. Det innebærer at alle som består eksamen får utdelt sertifisering som NLP Practitoner, signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik

 

Praktisk informasjon

 

Påmelding:

Du melder deg enkelt på i skjemaet ovenfor.

 

Betalingsfrist: 10 dager fra påmeldingsdato, faktura utstedes ved påmelding.

 

Sted: Vi underviser i nydelige, verneverdige lokaler i Samfundet rett ved siden av Lillestrøm stasjon med gode kollektivforbindeler og enkel parkering i nærområdet. Du kan se våre flotte lokaler her: http://lillestrom-kultursenter.no/om-oss/arenaer/samfundet/

Adressen er Brogata 2 B, 2000 Lillestrøm

 

Undervisningstid: Dørene til lokalene åpner kl 09.45 og undervisningsstart er kl 10.00. Vi avslutter ca kl 16.00.

 

Fravær: For å motta sertifiseringen fra USA stilles det et krav om 90% tilstedeværelse, det innebærer at studentene ikke kan ha mer enn 1 1/2 dag fravær for å motta sin sertifisering. Studenter som har mer fravær enn 1 1/2 dag er velkommen til å fortsette på studiet, men vil ikke motta sin sertifisering før tapte dager er tatt igjen neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da alle deltagere får mulighet til å ta opp igjen tapte dager ved første mulighet. Dersom studenten venter mer enn et år med å ta igjen tapte dager, kreves det at studenten repeterer hele studiet, det kan da gjøres vederlagsfritt.

 

Studiereglement:

1. Alle studenter må være påmeldt innen første studiedag.

2. Studieavgiften skal betales i sin helhet 10 dager fra fakturadato for at studenten skal ha rett til studieplassen.

3. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da studenter tilbys muligheten til å ta igjen tapte dager ved første anledning.

4. Sertifisering leveres ikke ut til studenter med mer enn 1 1/2 dager fravær.

5. Studenter med mer enn 1 1/2 dag fravær kan fortsette på studiet, men må ta igjen tapte dager før sertifisering deles ut.

5. Studenter må bestå sin eksamen for å motta sertifisering.

6. Skolen forbeholder seg retten til å flytte undervisningsdatoer og endre tider ved behov, studenter vil motta skriftlig beskjed ved flytting av dager eller tider. Ved behov kan også lokaliteter endres.

7. Skolen forplikter å gjennomføre studiet slik at alle studenter mottar sin sertifisering fra The Society of NLP.

8. Skolen forplikter seg til å levere undervisning og pensumlitteratur i tråd med hva som er beskrevet på studiets nettside. Ansvaret for selve læringen ligger hos studenten.

9. Ved å betale studieavgiften bekrefter studenten eller bedriften som melder studenten på, studiereglementet ovenfor.

10. Coaching Kompetanse eies av SolstadAkademiet og det vil fremkomme på alle sertifiseringer.

 

Pris:

Ta med en venn og spar mye

Er dere flere som vil studere sammen? Det kan dere spare mye på.

 

1 deltager kr 34.999,- pr deltager, ord.pris

2 deltagere kr 27.499,- pr deltager, dere sparer kr 7.500,- hver

3 deltagere kr 24.999,- pr deltager, dere sparer kr 10.000,-

 

Når dere melder dere på flere sammen, gjøres det ved å sende en e-mail til: post@coachingkompetanse.no med navn, adresse ,e-mail og telefonnummer til hver deltager. Hver deltager mottar så en faktura på sitt studiebeløp, dere er ikke sikret plass på studiet før alle har innbetalt studieavgiften. Studieavgiften forfaller 10 dager etter påmelding.

 

Pakkeløsning:

Vet du allered at du vil studere alle 3 semestre for å bli NLP Coach TM? Da sparer du kr 5.000,- for de første to semestrene og kr 10.000,- for siste semester. Altså en total innsparing på kr 20.000,- for 3 semestre. Pris for pakketilbudet er: 84.997,- ord.pris for 3 semestre er: 104.997,-. For å ta del i pakkeløsningsprisen, må du betale hele studieavgiften for alle 3 semestre ved påmelding. Påmeldingen er bindende og studieavgift tilbakebetales ikke dersom studenten av ulike årsaker ikke består eksamen i alle ledd frem til NLP Coach TM.

OBS! Pakkeløsning og Fordelsprogram kan ikke kombineres, du må velge den modellen som fungerer best for deg.

Kontaktinformasjon:

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Telefon: 41 44 74 71 (Vi gjør oppmerksom på at telefonen ikke alltid er betjent på undervisningsdager. Send en sms med kontaktinfo og hva det gjelder, så vil du bli oppringt ved første mulige anledning.)

Besøksadresse: Brogata 2, 2000 Lillestrøm

Postadresse: SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse, Postboks 122, 1900 Fetsund

Studiekontrakt/betingelser:

 

Informasjonen nedenfor er vår gjensidige studiekontrakt. Ved å melde deg på i skjemaet ovenfor bekrefter du at du har lest og forstått studiekontrakten/betingelsene i kolonnen nedenfor:

Dette sier våre studenter om skolen:

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen

 

* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem

 

* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

* Kjære Cecilie Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede. Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Med vennlig hilsen Kjersti

Dr. Richard Bandler og Cecilie Hunvik

John La Valle og Cecilie Hunvik

Sikre deg suksess etter endt utdanning:

 

Coaching Kompetanse har en eksklusiv avtale med Inspiro Academy, et selskap som er eksperter på å hjelpe coacher og terapeuter med å skape suksess på nett.

 

Alle som har tatt utdanningen sin hos oss har nå muligheten til å få kyndig hjelp og veiledning hele veien fra start til mål med å få suksess i sin egen business.

 

Enten du ønsker å komme i gang med egen praksis i rekordfart eller du ønsker å omdanne din kompetanse til et online-kurs så vil alle som har fullført utdanningen sin her hos Coaching Kompetanse få en eksklusiv rabatt.

 

For å få denne rabatten og høre mer om hvilken løsning som vil passe best for akkurat DEG kan du booke en samtale med Lars Furu, som er rådgiver i Inspiro Academy.

 

Han vil hjelpe deg med å finne ut hvordan du best mulig kan bruke nettet for din business.

 

Book din samtale med Lars her -> http://inspiro.no/larsfuru

 

Inspiro Academy kan hjelpe deg med:

 

- Å steg for steg omdanne din kompetanse til et meningsfullt online-kurs og hvordan du enkelt markedsfører dette for å tiltrekke deg den målgruppen du ønsker å jobbe med.

 

- Hvordan du holder gode webinarer som tiltrekker deg riktig målgruppe og hvordan du skal inspirere og skape god kjemi mellom deg og disse. Du vil få hjelp til å skrive gode mailer som får de menneskene du ønsker å hjelpe til å møte og få lyst til å jobbe med deg.

 

- Hvordan du tiltrekker deg potensielle kunder ved å opptre som en autoritet på ditt felt i sosiale medier og hvordan du skal gå fram for å få disse menneskene til å bli betalende kunder som ønsker å jobbe med deg.

 

- Etter å ha fullført prosessen din med Inspiro Academy så sitter du igjen med noe helt konkret og håndfast. Du vil etter endt kurs, ikke bare ha lært hvordan, men faktisk være i gang med å få betalende kunder og samtidig ha lært deg å drifte din egen online business på egenhånd.

 

Copyright @ All Rights Reserved