NLP MASTER PRACTITIONER TM

Follow us:

Email: post@coachingkompetanse.no

Velkommen til vår internasjonalt anerkjente coach utdannelse NLP Master Practitioner TM.

På dette studieåret får du lære hvordan du motiverer og driver mennesker videre slik at de kan nå sine mål og skape det livet de ønsker seg.

Du får fordype deg i Life Coaching, Meta Programmering (hvordan å forstå og endre hvordan vi mennesker fungerer på dypere nivå), Hypnoterapi og Forhandlingsteknikk og SOAR modellen hvor du får lære å jobbe i hele hjernen og livet. Du vil også få utvide din kunnskap om NLP og få lære enda flere NLP verktøy.

Også dette semesteret bruker du deg selv som ditt viktigste arbeidsverktøy, men vi blir også mer opptatt av å trene deg til å jobbe med andre. Du jobber deg kontinuerlig igjennom all læring med fokus på å få NLPen under huden, slik at du skal bli tryggere på den lærdommen du allerede har og å ta imot ny læring med iver og glede.

Dette er en utviklende og lærerik udanning for alle som jobber med mennesker. Kanskje jobber du innen HR eller som privatpraktiserende terapeut/motivator, eller du gjør dette for egen utvikling. Men det er en like nyttig utdanning om du er ungdomsarbeider, jobber på treningsstudio, innen idrett, helse, jobber med rus/avhengighet eller på andre måter hjelper mennesker.

Studiet gjennomføres i en kombinasjon av forelesning og øvelser. I tillegg kommer hjemmearbeid i form av praktisering på medelever og praksiskandidater, samt et fordypningsprosjekt i form av boken Sleigh of Mouth.

Etter endt studie sertifiseres du som NLP Master Practitioner TM fra The Sosiety of NLP TM signert av Dr Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik.

Her kan du lese en detaljert beskrevelse av studieinnholdet:

Faginnhold på studiet:

På Master Practitoner TM har vi fokus på å trene deg til Coach rollen og du får flere oppsett for hvordan å jobbe profesjonelt med kunder. Du er ikke profesjonell Coach ennå, så du bruker fortsatt deg selv som hovedobjekt, men metodene du bruker er laget slik at du får komplette oppsett for hvordan du kan bruke det du har lært på virkelige kunder umiddelbart. Hos Coaching Kompetanse er vi veldig opptatt av at du skal praktisere på testkandidater så snart som mulig etter at lærdommen er mottatt. Det du får lære på NLP Master Practitoner TM er:

Hypnoterapi 4 dager: Hypnoterapi er en stor og viktig del av NLPen. På NLP Practitoner TM lærte du om grunnprinsippene innen Hypnoterapi og hvordan du kan bruke det til å jobbe med tid, traumer og fobier. På dette semesteret får du lære hvordan du kan bruke Hypnoterapi i forhold til Selvtillit og selvfølelse, sceneskrekk (ifb med opptreden, foredrag o.l. møteprestasjoner og salg. Vi jobber også med begrepet tid, å forløse det som var vondt i fortiden og å bygge positive visjoner for fremtiden. På dag 3 og 4 jobber vi med å bruke hypnose og NLP som verktøy for å hjelpe mennesker med røykeslutt og vektreduksjon. Du mottar også et nettkurs i hvordan å bruke disse teknikkene i perioden før/under/etter svangerskap, samt å håndtere ufrivillig barnløshet. Dette er fire veldig spennende dager hvor du virkelig får boltre deg i hvordan å bruke hypnose som verktøy for livsendring. På denne modulen har vi fokus på å lære deg å lage hypnoser selv, du vil altså ikke nødvendigvis motta ferdig skrevne hypnoser, hensikten er å gi deg verktøyene til å bli selvgående slik at du kan skrive dine egne persontilpassede skript, men du vil få link til sider hvor du kan lese engelske skript til inspirasjon og læring. Du vil også få oppleve hypnose i praksis i klasserommet og få tilgang til hypnosevideoer/lydopptak fra grunnlegger Cecilie Hunvik.

Life Coach/Livsstils Coach 3 dager: Som Coach vil du oppleve at mange mennesker kommer til deg fordi de behøver å gjøre en endring i hvordan de lever, enten det gjelder sosiale relasjoner, spisevaner, trening eller annet. Dette har vi gjort enkelt for deg, ved å gi deg en enkel struktur å jobbe etter og mange spennende øvelser du kan bruke. På denne modulen mottar du et ferdig oppsett for hvordan du kan jobbe profesjonelt med Life Coaching. Det gjør at du lett kan begynne dette meningsfylte arbeidet med ferdig oppskrift i hånden.

 

Meta Programmer 3 dager: Meta Programmer er noe av det mest spennende NLPen har å by på. Meta Programmer handler om "det dype vannet". Det som beveger oss mennesker helt i dypet, systemene vi er "programmert" til å følge og som har bygd oss til de individene vi er. Det som er spennende med Meta Programmer, er at når du kan de, kan du også endre de, fjerne de og installere nye ved behov. I løpet av disse tre dagene, vil du virkelig få kjenne på kraften i alt du har lært og hvordan du kan bruke det.

 

SOAR og logiske nivåer 3 dager: Logiske nivåer er en NLP teknikk som trekker deg igjennom prosessen som våre handlingsmønstre gjennomgår, du får lære en utdypet forståelse av hvordan vi kan bruke den kunnskapen i endringsarbeid. SOAR modellen er en diger mosaikk som setter dette med logiske nivåer inn i et system for å arbeide i fortid, nåtid og fremtid innenfor alle de logiske nivåene. Forbered deg på dype prosesser og mye gøy disse tre dagene. Denne modulen er det ikke så mye teori, men mye praktisk arbeid og samtale.

 

Sleigh of Mouth 3 dager: Dette er den ultimate kommunikasjonsmodellen, her sammenfattes alt du har lært i ditt NLP studie og sikrer deg evnen til å vinne en hver samtale og diskusjon, dersom du ønsker det. Og ikke bare det, du vil få lære å gjøre det med en slik finesse at det er gøy. Vi bruker mye tid på praktsik trening disse dagene.

 

På Coaching Kompetanses NLP Master Practitioner TM vil du få oppleve å bli god til å coache deg selv og andre, du vil få lære alt du trenger å kunne for å hjelpe mennesker gjennom alle typer utfordinger og du vil få masse tid til trening, slik at du vil kunne føle deg trygg i din rolle når du coacher andre.

Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplanene underveis i studiet ved behov.

Praktisk informasjon/studiebetingelser:

Lærer på utdanningen: Lærer på utdanningen er NLP Coaching Trainer TM og Grunnlegger Cecilie Hunvik. Hun er sertifisert NLP Coaching Trainer fra Richard Bandler og The Society of NLP TM i USA. Det innebærer at alle våre studenter får sine sertifiseringer signert av Dr Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik. Dette er altså en internasjonalt anerkjent utdannelse som gir mange muligheter både i Norge og i utlandet.

Studiestart/Varighet: Studiestart er i august 2018 med avsluttende eksamen i desember.

 

Tid: 10.00 til ca 16.00.

Pris: 34.999,-

Betaling: Du mottar en e-mail med betaling direkte etter påmelding. Studiebeløpet forfaller i sin helhet 10 dager etter påmelding.

Opptakskrav: Du må ha gjennomført NLP Practitoner TM ved Coaching Kompetanse eller en annen godkjent Richard Bandler skole. Kopi av ditt NLP Practitoner sertifikat må leveres første studiedag.

 

Sted: Coaching Kompetanse holder til Skippergata 9 i Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen. Her er du nær alle kollektivtilbud og det finnes mange parkeringsmuligheter.

 

Datoer høst 2018/vår 2019:

 

16-19 august: Modul 1 Hypnoterapi

28-30 september: Modul 2 SOAR modellen

9-11 november: Modul 3 Meta Programmer

4-6 januar: Modul 4 Sleigh of Mouth

1-3 februar: Modul 5 Life Coaching

Fravær: Du kan ikke ha mer enn 10% fravær, alstå 1 1/2 studiedag. Dersom du har mer fravær enn 10% får du selvfølgelig fortsette på studiet, men du vil ikke motta din sertifisering før du har tatt igjen de tapte dager neste studieår. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær siden studenter med fravær får anledning til å ta igjen tapte dager ved neste semester. Dersom stundenten uteblir neste semester mister studenten muligheten til å ta eksamen, da det har gått for lang tid mellom læring og eksamen. Dersom studenten da vil ta opp eksamen ved en senere anledning er det mulig, studenten må da repetere hele studiet, men behøver ikke å betale studeavgift utover eksamensavgiften pålydende kr 2000,-.

Videre utdanning: NLP Master Practitoner TM er springbrettet videre for deg som vil jobbe profesjonelt som sertifisert NLP Coach TM. På NLP Coach TM studiet får du lære hva det innebærer å være en profesjonell NLP Coach TM. Du vil få lære skolens komplette program for å jobbe med Familie Coaching i en 3 dagers fordypningsmodul, i tillegg vil du få lære flere internasjonalt anerkjente arbeidsmetoder for gjennomføring av bedriftscoaching, coaching av grupper/team, familier og en-til-en coaching som brukes bl.a av Coca Cola, Apple og IBM for å nevne noen, vi bruker hele 6 dager på å lære trene deg innen bedriftscoaching. På dette semesteret setter vi av mye til til praktisk trening for å hjelpe deg til å håndtere rollen som NLP Coach TM.

Hjemmearbeid: Det forventes at du fordyper deg i fagmateriellet mellom hver gang vi møtes via egenstudier og hjemmearbeid. Hjemmearbeidet leveres skriftlig hver gang vi møtes. Mengden hjemmearbeid og innleveringsoppgaver lar seg lett kombinere med en travel hverdag. Det forventes også at du leser boken Sleigh of Mouth av Robert Dilts, denne boken kjøper du selv ved siden av studiet. Som en del av din eksamen leverer du en bokrapport fra Sleigh of Mouth.

Kollokviegrupper: Alle studenter deltar i kollokviegrupper. I disse gruppene jobber dere med oppgaver, trener på teknikker, diskuterer caser og backer hverandre opp. Alle studenter tilbakemelder at kollokvie arbeidet skaper tilhørighet, øker læringsevnen og danner vennskap.

Eksamen: Studentene leverer en avsluttende hjemmeeksamen siste modul.

Praktisering: Vi anbefaler alle studenter å praktisere mens de studerer. Enten på reelle kunder, dersom du har en eksterende praksis, eller på treningskandidater, dersom du er helt ny i bransjen. Dette er fordi læringen fester seg bedre i deg når du praktiserer umiddelbart etter læring. Det gir deg også muligheten til å danne deg en liten kundekrets allerede mens du studerer, slik at du har et yrkesgrunnlag når du er ferdig og at du kan tjene inn litt av studieavgiften mens du studerer. Det er viktig at alle som tilbyr studentbehandling understreker at de er under utdanning. Praktisering gir deg også mulighet til å begynne å tjene litt penger allerede mens du studerer.

Påmelding: For å melde deg på NLP Master Practitoner TM, sender du en mail til post@coachingkompetanse.no Fortell hvilken skole du har studert ved tidligere, i tillegg til navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Du vil da motta en faktura på studieavgiften som forfaller 10 dager etter påmelding. Når fakturaen er betalt, vil du bli satt på klasselisten.

Vanlig stilte spørsmål:

Hva står NLP for?

NLP står for Neuro-Linguistisk Programmering og er læren om hvordan vi kan bruke kunnskap om nevrologi og språk til å skape det vi vil ha i livet.

Hvor kommer NLP fra?

NLP Coaching ble et begrep da Richard Bandler og John Grinder begynte å studere menneskelig adferd og språksystemer på 70-tallet. Richard var veldig entusiastisk i forhold til å avdekke hva som egentlig fungerte, når det gjadt å endre menneskelig adferd og hjelpe folk til å ha det bedre, uten å ty til bruk av medisinering. Gjennom sin likefremme adferd kombinert med en lynende skarp hjerne fikk han innpass og fikk følge i fotsporene til den tidens mest suksessfulle behandlere i USA. Han oppdaget fort at disse menneskene hadde noen helt typiske fellestrekk. Disse fellestrekkene var måten de brukte språket på, evnen til å skape samhørighet med andre og evnen til å lese hvilke nivåer mennesker kommuniserte på både verbalt og kroppslig. Dette satt Richard og John i system via sin Meta Modell TM, som du kan lese om i The Structure og Magic 1 og 2. Videre fikk Richard lov, ofte via Virginia Satir å jobbe med store psykiatriske problemstillinger innen psykiatriske institusjoner i USA, han jobbet også med soldater som kom hjem med krigstraumer. Selv gjorde han mye selvstendig forskning på arbeid med traumer, fobier og læring. NLP er en sammenstilling bygget på alt arbeid Richard og John gjorde på denne tiden. I denne tiden studerte de også hypnosens far Milton H. Erickson og grunlegger av Gestalt terapien Fritz Perls for å neven noen. Siden skilte de to lag og Richard fortsatte veien videre med John La Valle og grunnla The Society of NLP TM, som er NLP slik vi underviser det i dag. For å videreformidle NLP slik det gjøres på SolstadAkdemiet, må en NLP Coaching Trainer TM gå i lære hos Richard og John i USA i to omganger og forplikter seg til å holde seg stadig oppdatert og i dialog med organisasjonen i USA. Når du studerer hos Coaching Kompetanse, kan du derfor være helt sikker på å motta undervisning av 1. klasse på et internasjonalt anerkjent nivå.

Hvordan kan jeg bruke det jeg lærer?

Aller først vil du merke en økning av din egen livskvalitet. Du vil merke at du blir mer ressussterk og fylt av mer erergi. Du vil oppleve at når du har flere verktøy til å ordne opp, vil det gi deg en økt opplevelse av orden, kontroll og gjennomføringsevne. Du vil også bli flink til helt naturlig å gi deg selv gode, velfortjente pauser som bygger deg opp og beriker livet ditt. Du vil merke at du kommuniserer bedre, ditt sosiale liv bedres og du får ryddet opp i grums, personlige konflikter og arr fra fortiden. Du vil også merke at du presterer bedre på jobb og at familielivet fungerer bedre. Og best av alt, du vil forstå at det å bygge den fremtiden du vil ha, er enklere enn du ville trodd. Alt dette fordi du lærer hvordan å sette deg i lederstolen i eget liv og skape det livet du ønsker deg. Det er derfor NLPere er så misunnelsesverdig fornøyde hele tiden :) Det kan du også bli, på ordentlig.

Dersom du allerede jobber med mennesker, vil du oppleve gleden av å videreformidle det du har lært til de menneskene du jobber med og du vil oppleve å skape bedre resultater i andre.

Dersom du vil jobbe profesjonelt som Coach får du her anledning til å sette det du lærer ut i livet og begynne å jobbe med å bygge opp en kundekrets, mens du får muligheten til å studere videre mot NLP Coach TM tittelen.

NLP Coaching er ikke bare en utdanning, det er en livsstil. Når du har lært NLP er det med deg resten av livet.

Må jeg ville bli coach for å studere NLP Master Practitoner TM?

Absolutt ikke. Som regel består klassene våre av 50% studenter som vil bruke NLP i sin jobb/praksis, og 50% studenter som bare vil lære for å glede seg selv og de rundt seg.

Er utdannelsen min verdsatt?

Ja, din utdannelse er verdsatt, både her i Norge og interntasjonalt. Enhver arbeidsgiver vil se det som et stort pluss at du har en utdanning som NLP Coach TM, særlig dersom du jobber med mennesker/omsorg eller innen ledelse.

Din utdannelse er også verdsatt i samfunnet, dersom du søker det opp, vil du finne at mange forfattere, bedriftsledere og mennesker innen film/teater, media, og alle slags yrker innen omsorg har studert NLP, du vil også se at mange politikere og psykologer har NLP trening.

Din utdannelse er i tillegg verdsatt offentlig. Når du etter ditt 2. studieår mottar din sertifisering som NLP Master Practitioner TM, kan du søke opptak i organiasjonen NLH. Gjennom NLH vil du ha en sterk forening i ryggen og motta yrkesforsikring dersom du ønsker det. Som medlem av NLH med VEKS kurs (et kurs i etikk og moral), kan registrere deg i Alternativregisteret i Brønnøysund og får gjennom det muligheten til å jobbe momsfritt som utøver.

Din utdannelse er internasjonalt anerkjent gjennom The Society of NLP TM, du som studerer ved en Bandler skole som Coaching Kompetanse, kan jobbe med coaching verden over under et kjent varemerke og nå som rimelige reisemuligheter er stadig mer utbredt og vi har internett og Skype som introduserer oss for stadig nye muligheter, har du i praksis hele verden som arbeidsplass etter endt utdanning, dersom du ønsker det.

Din NLP utdannelse er en gave du gir deg selv, som fortsetter å vare livet ut :)

Hvor lang er NLP Coach TM utdannelsen?

NLP Coach TM utdannelsen er tredelt. Det er her viktig å understreke at hver del er avsluttende og at det markeres med en sertifisering. Det innebærer at det er du selv som bestemmer hvor langt du vil gå og hvor lang tid du vil bruke. Selv studenter som bare er med første studieår, sitter igjen med en verdifull sertifisering og masse kunnskap.

Du starter med NLP Practitoner TM hvor du selv er i fokus og hvor du går i dine egne prosesser og bruker det du lærer hovedsaklig i ditt eget liv.

På NLP Master Practitoner TM går vi videre og du får lære å jobbe aktivt med andre mennesker, enten du vil gjøre det som hobby, til bruk i nåværende jobb, eller som privatpraktiserende coach. Du vil få våre skreddersydde program for å jobbe profesjonelt med LifeCoaching, FamilieCoaching, Målcoaching, Hypnotearpi og Forhandling/Salg/Networking.

På NLP Coach TM får du lære vårt komplette program for å jobbe profesjonelt som NLP Coach. Du får lære internasonalt anerkjente modeller brukt av bl.a CocaCola, Apple og IBM for å nevne noen. Dette er modeller du kan bruke både i bedriftscoaching, grupper/team, i familier eller i en-til-en arbeid. Vi bruker mye tid på å trene deg til å jobbe profesjonelt som NLP Coach TM.

Må jeg melde meg på til alle stegene i studiet?

Nei, hos oss velger du det som passer for deg. Du kan ta 10 dagers kurset Enhance Your Life, NLP Practitoner TM, NLP Master Practitoner TM eller NLP Coach TM, akkurat slik du ønsker. Det som er viktig for oss, er å vise NLPens vidunderlige verden til så mange som mulig.

Kan jeg studere i eget tempo?

Til en viss grad. Vi anbefaler at du tar semestrene direkte etter hverdandre fordi det er til hjelp for deg å ha all læring friskt i minne når du studerer. Du kan ta et års pause mellom hvert semester dersom du ønsker det, men du må da ta eksamen på ditt forrige studie på nytt, slik at vi vet at du har læringen friskt i minne. Dersom du vil tilbake til skolen for å studere videre etter mer enn enn år, vil du bli bedt om å delta gratis på ditt forrige semester samtidig som du tar det neste. Slik at du er helt oppdatert.

Er utdanningen støttet av NAV?

Vi har hatt studenter hos oss som har fått sin utdanning dekket av NAV, flere har også fått sin NLP utdanning dekket av sin arbeidsgiver. Ta kontakt med skolen dersom dette er aktuelt for deg, så ordner vi det nødvendige papirarbeidet og holder dialogen med NAV, det er vi vant til.

Har du flere spørsmål?

Da er du hjertelig velkommen til å maile skolen til: post@coachingkompetanse.no

For deg som vil jobbe profesjonelt som privatpraktiserende coach med NLP som

verktøy og for deg som vil bruke NLP i jobben din.

Praktisk Informasjon:

 

Informasjonen nedenfor er å anse som vår gjensidie studiekontrakt/betingelser og det er viktig at du setter deg inn i denne informasjonen før du melder deg på:

 

Påmelding:

Du melder deg enkelt på ved å sende en e-mail til: post@coachingkompetanse.no I mailen skriver du hvilken ved hvilken skole du har studert NLP Practitoner TM og legger ved et scannet bilde av ditt NLP Practitoner TM sertifikat. Du skriver også ditt navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

Betalingsfrist: 10 dager fra påmeldingsdato, faktura utstedes ved påmelding. Du er ikke sikret studieplass før studieavgiften er betalt i sin helhet.

 

Sted: Coaching Kompetanse holder til Skippergata 9 i Oslo sentrum, rett ovenfor Operaen. Her er du nær alle kollektivtilbud og det finnes mange parkeringsmuligheter.

 

Undervisningstid: Dagtid 10- ca 16.00 kveld 17-22.

 

Datoer høst 2018/vår 2019:

 

16-19 august: Modul 1 Hypnoterapi

28-30 september: Modul 2 SOAR modellen

9-11 november: Modul 3 Meta Programmer

4-6 januar: Modul 4 Sleigh of Mouth

1-3 februar: Modul 5 Life Coaching

 

Fravær: For å motta sertifiseringen fra USA stilles det et krav om 90% tilstedeværelse, det innebærer at studentene ikke kan ha mer enn 1 1/2 dag fravær for å motta sin sertifisering. Studenter som har mer fravær enn 1 1/2 dag er velkommen til å fortsette på studiet, men vil ikke motta sin sertifisering før tapte dager er tatt igjen neste semester. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da alle deltagere får mulighet til å ta opp igjen tapte dager ved første mulighet. Dersom studenten venter mer enn et år med å ta igjen tapte dager, kreves det at studenten repeterer hele studiet, det kan da gjøres vederlagsfritt.

 

Sertifisering:

Coacing Kompentanse er en skole godkjent av Richard Bandler og The Society of NLP TM i USA. Det innebærer at alle som består eksamen får utdelt sertifisering som NLP Practitoner TM, signert av Richard Bandler, John La Valle og Cecilie Hunvik

 

Studiereglement:

1. Alle studenter må være påmeldt innen første studiedag.

2. Studieavgiften skal betales i sin helhet 10 dager fra fakturadato for at studenten skal ha rett til studieplassen.

3. Studieavgift tilbakebetales ikke ved fravær, da studenter tilbys muligheten til å ta igjen tapte dager ved første anledning.

4. Sertifisering leveres ikke ut til studenter med mer enn 1 1/2 dager fravær.

5. Studenter med mer enn 1 1/2 dag fravær kan fortsette på studiet, men må ta igjen tapte dager før sertifisering deles ut.

5. Studenter må bestå sin eksamen for å motta sertifisering.

6. Skolen forbeholder seg retten til å flytte undervisningsdatoer og endre tider ved behov, studenter vil motta skriftlig beskjed ved flytting av dager eller tider. Ved behov kan også lokaliteter endres.

7. Skolen forplikter å gjennomføre studiet slik at alle studenter mottar sin sertifisering fra The Society of NLP TM.

8. Skolen forplikter seg til å levere undervisning og pensumlitteratur i tråd med hva som er beskrevet på studiets nettside. Ansvaret for selve læringen ligger hos studenten.

9. Ved å betale studieavgiften bekrefter studenten eller bedriften som melder studenten på, studiereglementet ovenfor.

10. Coaching Kompetanse eies av SolstadAkademiet.

 

Pris:

Ta med en venn og spar mye

Er dere flere som vil studere sammen? Det kan dere spare mye på.

 

1 deltager kr 34.999,- pr deltager, ord.pris

2 deltagere kr 27.499,- pr deltager, dere sparer kr 7.500,- hver

3 deltagere kr 24.999,- pr deltager, dere sparer kr 10.000,-

 

Når dere melder dere på flere sammen, gjøres det ved å sende en e-mail til: post@coachingkompetanse.no med navn, adresse ,e-mail og telefonnummer til hver deltager. Hver deltager mottar så en faktura på sitt studiebeløp, dere er ikke sikret plass på studiet før alle har innbetalt studieavgiften. Studieavgiften forfaller 10 dager etter påmelding.

 

Pakkeløsning:

Vet du allered at du vil studere alle 3 semestre for å bli NLP Coach TM? Da sparer du kr 5.000,- for de første to semestrene og kr 10.000,- for siste semester. Altså en total innsparing på kr 20.000,- for 3 semestre. Pris for pakketilbudet er: 84.997,- ord.pris for 3 semestre er: 104.997,-. For å ta del i pakkeløsningsprisen, må du betale hele studieavgiften for alle 3 semestre ved påmelding. Påmeldingen er bindende og studieavgift tilbakebetales ikke dersom studenten av ulike årsaker ikke består eksamen i alle ledd frem til NLP Coach TM.

 

OBS! Pakkeløsning og Fordelsprogram kan ikke kombineres, du må velge den modellen som fungerer best for deg.

 

Kontaktinformasjon:

E-mail: post@coachingkompetanse.no

Telefon: 41 44 74 71 (Vi gjør oppmerksom på at telefonen ikke alltid er betjent på undervisningsdager. Send en sms med kontaktinfo og hva det gjelder, så vil du bli oppringt ved første mulige anledning.)

Besøksadresse: Skippergata 9, Oslo sentrum

Postadresse: SolstadAkademiet og Coaching Kompetanse, Postboks 122, 1900 Fetsund

Studiekontrakt/betingelser:

 

Informasjonen nedenfor er vår gjensidige studiekontrakt. Ved å melde deg på via e-mail til skolen bekrefter du at du har lest og forstått studiekontrakten/betingelsene i kolonnen nedenfor under Praktisk Informasjon:

OBS! Før du melder deg på, sørg for at du har lest og forstått vår gjensidige studiekontrakt som står i kolonnen ovenfor fra overskriften Praktisk Informasjon og helt hit.

Dette sier våre studenter om skolen:

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen

 

* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem

 

* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

* Kjære Cecilie Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede. Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Med vennlig hilsen Kjersti

Dr. Richard Bandler og Cecilie Hunvik

John La Valle og Cecilie Hunvik

Licensed Provisional Trainer of

Neuro-Linguistic Programming TM

Licensed Trainer of

Neuro-Linguistic Programming R

Licensed NLP Coaching Trainer TM

Copyright @ All Rights Reserved