Coaching Kompetanse har utdannet NLP Coacher i Norge i 10 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.

Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.


Lær å heve dine egne og andres resultater med raske fremgangsmåter og teknikker, enten du vil bruke det du lærer i nåværende jobb innen ledelse/HR/omsorgstjenester/skole, eller for å jobbe profesjonelt på heltid eller deltid som privatpraktiserende NLP Coach.


Som privatpraktiserende NLP Coach kan du jobbe med mennesker en-til-en i egen praksis eller via kurs og foredrag. Du kan også bruke det du lærer som et verdifullt verktøy innen ledelse, enten du jobber innen næringslivet, innen utdanning, NAV eller helse.

Din lærer Cecilie Hunvik har studert hos Richard Bandler og The Society of NLP i USA og studentenes sertifiseringer signeres av Cecilie, sammen med Richard Bandler (medgrunnlegger av NLP) og John La Valle (president av The Society of NLP i USA).


Etter 2. semester (NLP Master Practitioner) kvalifiserer du til opptak i NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere) som tilbyr deg yrkesforsikring og VEKS kurs (et kurs i lover og regler for privatpraktiserende coacher/terapeuter).

Les om de tre lærerike semestrene nedenfor.


Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge og hvert semester avsluttes med eksamen og påfølgende sertifisering.

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


12. januar 2022

Dag 1 Coachingens Grunnprinsipper:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelser


19. januar 2022

Dag 2 Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesser


26. januar 2022

Dag 3 Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.


2. februar 2022

Dag 4:

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.


9. februar 2022

Dag 5:

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål


16. februar 2022

Dag 6

- Gruppecoaching

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

- Vi jobber med "stolarbeid" en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching.


02. mars 2022

Dag 7:

Hypnose er en viktig forutsetning for å jobbe med NLP Coaching. For oss i Norge, kan dette virke litt fremmed, men for å kunne hjelpe mennesker i endring, er det helt avgjørende at du vet hvordan det ubevisse sinnet forstår verden og språket, vi setter derfor av tre dager til hypnoterapi på dette semesteret. Dette er hva du får lære:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen Hypnoterapi


9. mars 2022

Dag 8 Hypnoterapi fortsetter:

- Lær det hypnotearpeutiske språket, Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforer


16. mars 2022

Dag 9 Hypnoterapi fortsetter:

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi brukt i NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier


23. mars 2022

Dag 10 Kommunikasjon: 

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM


30. mars 2022

Dag 11 Kommunikasjon fortsetter

Vi fortsetter å jobbe med Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.


6. april 2022

Dag 12

Vi trener på NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.


20. april 2022

Dag 13 Målarbeid

De siste 3 kveldene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål


27. april 2022

Dag 14 Målarbeid fortsetter:

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Introduksjon til modellering


4. mai 2022

Dag 15 Målarbeid fortsetter:

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid


Den neste måneden jobber dere to-og-to med å målcoache hverandre. Målcoachingen er en del av din eksamensoppgave og skal leveres via e-mail til skolen senest 27. februar 2022. I tillegg til målcoachingen skal du gjøre en modelleringsoppgave og en en skriftlig eksamen.


11. mai 2022

Eksamen del 1 :) Studentene presenterer sine modelleringsoppgaver.


18. mai 2022

Eksamen del 2 :) Studentene testes i NLP teknikker på sin lærer og medelever.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret har vi samme tema over flere kvelder for å danne en helhet. Vi begynner nå å jobbe målrettet med å lære deg å jobbe profesjonelt med å helpe andre.


Datoer for første fagtema er:

25. mai 2022

1. juni 2022

8. juni 2022


Tema for disse tre kveldene er: 

Life Coaching.

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære trinn for trinn fremgangsmåten i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


Datoer for andre fagtema er: 

24. august 2022 Sleigh of Mouth, SOAR

31. august 2022 SOAR

7. september 2022 SOAR, Networking og salg


Tema for disse tre kveldene er:

Det store temaet disse tre kveldene er SOAR modellen. SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. 


Vi starter dette trekvelders temaet med Sleigh of Mouth. Som privatpraktiserende coach vil du kunne bruke Sleigh of Mouth som et analyseverktøy. Som bedriftsleder/bedrifts coach vil dette rask bli ditt beste verktøy for å vinne en hver forhandlingssituasjon, samtidig som det er et veldig godt kartleggings og motivasjonsverktøy for bedriftscoacher/ledere. Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.


Networking og salg er nyttige fagtemaer både for deg som skal leve av å selge dine tjenester som NLP Coach TM og for deg som skal leve av å jobbe med salg og networking.

Sleigh of Mouth, Networking, salg og SOAR:

Disse dagene vil du lære å jobbe med Meta Programmer og andre temaer i alle tenkelige settinger, ved å jobbe deg igjennom en mosaikk over hvordan vi mennesker beveger oss logisk (eller ulogisk) i fortid, nåtid og fremtid igjennom alle hjernens logiske nivåer. Dette er ditt mest komplette verktøy innen profesjonell coaching.


Datoer for tredje fagtema er: 

14. september 2022

21. september 2022

28. september 2022

Tema for disse tre kveldene er: 

Meta Programmer og NLP øvelser


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg.


Datoer for fjerde fagtema er:

5. oktober 2022

12. oktober 2022

19. oktober 2022

Tema for disse tre kveldene er:

Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


25. Mai jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


1. Juni jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


8. Juni jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


26. oktober; Eksamen :)

På eksamen jobber dere praktisk med hverandre med reelle caser under observasjon av deres lærer og medstudenter.


OBS! Som opptakskrav til siste semester skal du i løpet av sommeren levere en bokrapport på boken Sleigh of Mouth og gjennomføre 10 timer med reelle treningsklienter (ikke medstudenter). Tilbakemeldingsskjemaer fra klientsamtalene og bokrapport leveres skolen via e-mail senest dagen før første studiedag neste semester.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie. 


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt. 


For å beholde din studieplass må du innen 14 dager returnere signert studiekontrakt til skolen og betale depositum pålydende kr 17.500,-.


Du vil motta en bekreftelse på din studieplass når skolen har mottatt din kontrakt og depositum.


Velkommen til 


Coaching Kompetanse :)


NLP Coach TM


Det siste semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Les om det spennende pensumet nedenfor:


2. november 2022

Dag 1:

The Inner Game, hva vi sier til oss selv.

The Outer Game, hva som skjer rundt oss.

Pensumbøker som studentene kjøper selv: The Inner Game of Work og The Inner Game og Tennis begge av W. Timothy Gallwey. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


9. november 2022: 

Dag 2: GROW modellen. En internasjonalt anerkjent modell for hvordan vi legger grunnlaget for en suksessfull bedrift med fokus på målsetting, realitetsanalyse, gjennomgang av omverden i form av en analyse av muligheter, trusler, styrker og svakheter, samt strategiplanlegging og iverksetting. Her bruker vi mye tid på praktisk trening. Utvidet GROW modell. Her tar vi modellene du til nå har lært og kombinerer de med kraftfulle NLP teknikker og metoder for å gi deg et unikt og komplett verktøy til bruk i bedrifter som vil øke sin produksjon/resultater/inntekter/miljø, eller i arbeid med en-til-en samtaler.

Pensumbok som studentene kjøper selv: A short introduction to Coaching Skills and the GROW model av P H Davies. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


16. november 2022: 

Dag 3 (og 4): Bedrifts Coaching via livshjulet. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. 


23. november 2022:

Dag 4: Bedrifts Coaching via livshjulet fortsetter. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Mye praktisk arbeid denne dagen.


11. januar 2023: 

Dag 5: Teambuilding og sosiale ferdigheter. Denne dagen får du lære om hvordan et team bygges og hvordan et skakkjørt team kan repareres. Vi setter grunnregler for bedriftens miljøprofil og kommunikasjonsnøkler, fokuserer på resultater, og ser på hvilke fallgruver som finnes. Vi beveger oss så videre for å finne teamets styrker og motivasjon. Vi presenterer også en testmodell for å teste enkeltpersoner i bedriften eller hele/deler av bedriften. Denne modellen kan brukes på alle delene av en bedrift/team, men fungerer vel så bra innen familiecoaching.

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable av Patrick Lencioni. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


18. januar 2023: 

Dag 6: Coaching av toppledelse. Å coache ledere er noe annerledes enn å coache resten av bedriften. Lederene trenger å trene seg på å se bedriften som helhet og å se bedriften i både et her og nå perspektiv og i et fremtidsperspektiv. Det er også viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger fra andre ledd i og rundt bedriften om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres og hvordan. På denne dagen får du lære en omfattende arbeidsmodell for å ivareta nettopp dette. Vi snakker også om det første møtet med bedriften og personalet, samt en dypere forståelse av Meta Modellen (en kommunikasjonsmodell)

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Consultants’ Guide to Success with 360 Degree Feedback: How to design and deliver bespoke 360 Degree Feedback your clients will love av Jo Ayoubi. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.

 

Det gjøres oppmerksom på at fagmateriellet på dette kurset utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. 


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Avsluttende fagtema, Familie coaching og skilsmissecoaching. Dette temaet gjennomføres følgende datoer:

25. januar 2023

1. februar 2023

8. februar 2023


Når dine klienter eller ansatte opplever problemer i familien ifm skilsmisse, dødsfall, sykdom eller andre utfordringer, påvirker det alltid livet og arbeidsevnen. Som en del av dette studiet avslutter vi derfor med en 3 dagers helgemodul i Familie coaching. Noen familier/par står ikke til å redde, da kan det være vel så viktig å få hjelp til å skilles på en god måte, vi har derfor hele veien et sideperspektiv på skilsmissecoaching. 

 

Eksamen:

15. og 22. februar 2023

Til eksamen skal alle studenter ha med reelle klienter til skolen som coaches av alle, alle skal også coache sin lærer.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Master Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere  dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder eller 2 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

 

Gratulerer!

PRAKTISK INFORMASJON:


Sted: Coaching Kompetanse flytter høsten 2021 inn i nye, nyoppussede lokaler i Fet (Lillestrøm). Adressen er Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

Adkomst med bil: Enkleste adkomst er med bil, vi har gratis parkering rett utenfor. Du bruker ca 10 minutter fra Lillestrøm sentrum og ca 30 min fra Oslo sentrum.

Adkomst med kollektivtrafikk: Ta buss 470 fra Lillestrøm stasjon til Gran i Fet, bussen bruker ca 20 minutter. Du må påregne ca 10 min gange fra bussholdeplassen til skolen.

Klokkeslett: 17.00-21.00

Pris pr semester: 34.999,-

Betaling: Ved påmelding betaler du et depositum på halve studieavgiften (17.500,-). Ved studiestart forfaller resten av studieavgiften, eller du kan velge å betale resterende i seks månedlige avdrag a 2.999,-. Dersom du velger å delbetale må dette gjøres via PayPal sin abonnementsløsning. 

Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe. 

Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes. 

Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.

Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år. 

Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som live nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.

Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.000,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.

Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.

Servering: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 17-21. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen.

NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.

Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Kontaktinformasjon:


e-mail: post@coachingkompetanse.no

tlf: 41447471

Besøks- og postadresse: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

Facebook: https://www.facebook.com/coachingkompetanse

Nettside: www.coachingkompetanse.no

Dette sier studentene om skolen:

 

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

 

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

 

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

 

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

* Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede. Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Med vennlig hilsen Kjersti