Coaching Kompetanse har utdannet NLP Coacher i Norge i 13 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.

Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.

NLP Coach TM

Dette er semesteret som gir deg den internasjonalt anerkjente og Trade Mark beskyttede tittelen NLP Coach TM.


Alle som har tatt dette semesteret forteller at det var disse siste ukene som gjorde de trygge og helt på plass i rollen som coach. 


Forrige semester jobbet vi for å gjøre deg klar til jobbe profesjonelt som coach i en-til-en situasjoner. Dette semesteret handler om å lære deg å jobbe med større bedriftscaser og familie/skilsmissecoaching som begge er fagområder som krever trygghet og dybde. Dette kommer du til å klare med god veiledning. 

NLP Coach TM


Det siste semesteret på utdanningen NLP Coach TM

Fagplan:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Til dette semesteret er det flere bøker som anbefales. Det er ikke et fagkrav at du kjøper og leser disse bøkene, men du anbefales å gjøre det for de temaene du ser for deg at du vil jobbe aktivt med. Dette semesteret har du ingen lekser for hver gang vi møtes, men det er helt nødvendig at dere møtes i kollokvie og trener på de oppgavene som hører til pensum. I tillegg skal du før eksamen gjennomføre 30 timer med reelle klienter. Du kan begynne å utføre de nødvendige timene allerede når du starter på NLP Practitioner og kan kan bruke opp til 6 måneder etter siste studiedag, så du har god tid til å levere eksamenskravene dine.


Opptakskrav: Bestått NLP Master Practitioner fra en skole godkjent av The Society of NLP.


Datoer: For datoer, se skolens "Hjem"-side


Les om det spennende pensumet nedenfor:


Modul 1 Bedriftscoaching 1 


Dag 1

The Inner Game, hva vi sier til oss selv.

The Outer Game, hva som skjer rundt oss.

Pensumbøker som studentene kjøper selv: The Inner Game of Work og The Inner Game og Tennis begge av W. Timothy Gallwey. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


Dag 2

GROW modellen. En internasjonalt anerkjent modell for hvordan vi legger grunnlaget for en suksessfull bedrift med fokus på målsetting, realitetsanalyse, gjennomgang av omverden i form av en analyse av muligheter, trusler, styrker og svakheter, samt strategiplanlegging og iverksetting. Her bruker vi mye tid på praktisk trening. Utvidet GROW modell. Her tar vi modellene du til nå har lært og kombinerer de med kraftfulle NLP teknikker og metoder for å gi deg et unikt og komplett verktøy til bruk i bedrifter som vil øke sin produksjon/resultater/inntekter/miljø, eller i arbeid med en-til-en samtaler.

Pensumbok som studentene kjøper selv: A short introduction to Coaching Skills and the GROW model av P H Davies. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.Dag 3

Bedrifts Coaching via livshjulet. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Modul 2 Bedriftscoaching del 2


Dag 1

Bedrifts Coaching via livshjulet fortsetter. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Mye praktisk arbeid denne dagen.Dag 2

Teambuilding og sosiale ferdigheter. Denne dagen får du lære om hvordan et team bygges og hvordan et skakkjørt team kan repareres. Vi setter grunnregler for bedriftens miljøprofil og kommunikasjonsnøkler, fokuserer på resultater, og ser på hvilke fallgruver som finnes. Vi beveger oss så videre for å finne teamets styrker og motivasjon. Vi presenterer også en testmodell for å teste enkeltpersoner i bedriften eller hele/deler av bedriften. Denne modellen kan brukes på alle delene av en bedrift/team, men fungerer vel så bra innen familiecoaching.

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable av Patrick Lencioni. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.Dag 3

Coaching av toppledelse. Å coache ledere er noe annerledes enn å coache resten av bedriften. Lederene trenger å trene seg på å se bedriften som helhet og å se bedriften i både et her og nå perspektiv og i et fremtidsperspektiv. Det er også viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger fra andre ledd i og rundt bedriften om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres og hvordan. På denne dagen får du lære en omfattende arbeidsmodell for å ivareta nettopp dette. Vi snakker også om det første møtet med bedriften og personalet, samt en dypere forståelse av Meta Modellen (en kommunikasjonsmodell)

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Consultants’ Guide to Success with 360 Degree Feedback: How to design and deliver bespoke 360 Degree Feedback your clients will love av Jo Ayoubi. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


 

Det gjøres oppmerksom på at fagmateriellet på dette kurset utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. 


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Modul 3 Eksamen:


Til eksamen skal alle studenter ha med reelle klienter til skolen som coaches av alle, alle skal også coache sin lærer. Etter denne helgen forteller alle at de føler seg rustet til sin nye livsoppgave som NLP Coach TM. Målsettingen disse dagene er at du skal jobbe med klienter i to hele dager og virkelig få kjenne på hvordan hverdagen som privatpraktiserende NLP Coach TM er. For å få til dette er vi helt avhengig av at alle tar med seg treningskandidater og at andre studenter fra skolen stiller opp. Alle skal også ha en time hvor de coacher sin lærer. Etter denne helgen er dere ferdige NLP Coacher TM forutsatt at dere har levert alle hjemmeoppgaver og tilbakemeldinger fra 30 reelle klientbehandlinger.


Revival weekend, frivillig bonusmodul for studenter på NLP Coach semesteret


En gang pr år gjennomføres Reviwal weekend, dato publiseres senere


Reinvent yourself:


Denne helgen setter du kursen for årene som kommer.Ta plass i førersetet og skap det livet du ønsker deg. Revial weekend handler om å forlate hverdagen for gjøre et dypdykk i hvem du er og hvem du ønsker å være. SolstadAkademiet har arrangert Revival weekend i 6 år og det er like vellykket hver eneste gang. Revival weekend gjennomføres i klasserommet, men tilbys og så av og til som reiser til spennende destinasjoner og du vil oppleve det som en enorm lettelse å få reise ut på oppdagelsesreise med likesinnede. Du vil oppleve å utvide dine perspektiver og se klarere. Dette vil være en lindrende og endrende reise i ditt liv. 


Familie og skilsmissecoaching, frivillig bonusmodul, gjennomføres som nettundervisning. Dette er en frivillig bonusmodul du mottar som deltager på NLP Coach semesteret. Her får du lære skolens trinn-for-trinn metode for å jobbe med familier og par som vil ha hjelp til å komme videre på en positiv måte, eller par og familier som ønsker hjelp til å skilles og bygge en ny og annerledes familie på beste mulige måte. Modulen kan du gjennomføre mens du studerer, eller på et senere tidspunkt.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før neste gang skolen mottar sertifiseringer fra USA som blir neste gang vi avholder en NLP eksamen. For å få gå opp til eksamen, må du levere  dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder eller 2 kollokvie weekend signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

 


Nedenfor kan du lese om de to foregående semestrene


NLP Practitioner TM og NLP Master Practitioner TM

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


Modul 1 Coachingens Grunnprinsipper

Dato: Se skolens Hjem-side


Denne modulen får du lære grunnmuren i all coaching. Vi starter med historikk og personene som inspirerte grunnlaget. Du får lære alle grunnleggende begrep, hvordan de som til og hvordan du bruker de. Du får lære flere praktiske øvelser og vi har det rett og slett mye gøy. Vi ser på grunnleggende kommunikasjonsteknikker og hvordan hjernen forstår og forvalter informasjon. Denne helgen vil forandre hvordan du fortår deg selv og andre og åpne perspektivene dine. Allerede etter denne første helgen vil du være i stand til å bruke det du har lært på treningskandidater. For mer deltajert beskrivelse av det spennende innholdet på denne modulen, gå til siden for NLP Practitioner TM.


Modul 2 Coaching i praksis:

Dato: Se skolens Hjem-side


Denne modulen begynner vi allerede en del praktisk arbeid som gir store restulater. Hovdetema på dag 1 er Ankring (også ofte kalt triggeradferd). Dette er en spennende metode som lærer deg hvordan skjellsettende oppplevelser eller repetative opplevelser gir automatiserte reaksjoner, disse kan være både positive og negative. Denne modulen får du lære å nøytralisere de negative, bygge nye som du ønsker deg og å forsterke de du allerede har som du oppplever som positive. 


På dag to jobber vi med strategier. Visste du at du har strategier for absolutt alt du gjør? Helt fra hvordan du sjenker en kopp kaffe, til hvordan du gjør det slutt med kjæresten din. Denne dagen jobber vi med hvordan du kan kartlegge, bygge og kollapse strategier for å hjelpe deg selv eller andre til å bli den beste versjonen av deg/seg selv. 


På dag tre undervises det i gruppecoaching. Grunnmuren i en privat praksis er ofte gruppekurs. Du får denne dagen lære hvordan du kan bygge og gjennomføre gruppekurs. Vi fortsetter også strategiarbeidet med å lære deg en øvelse for hvordan å foreta gode valg.


Les mer deltaljert om denne helgen under siden til NLP Practitioner TM.


Modul 3 Meta Modellen TM og Milton Modellen TM

Dato: Se skolens Hjem-side 


Meta Modellen er en språkmodell som lærer deg å lytte etter nyansene i eget andres språk som forteller mye om de underliggende systemene og hvordan hver enkelt hjerne forstår og tolker verden. Denne dagen får du kun en kort innføing da vi setter av nesten en hel modul til dette på slutten av semesteret. 


Resten av denne modulen skal vi vie oss til Milton Modellen TM. Milton Modellen TM er bygget på arbeidet til Milton Eric H. Erickson som var en kjent og suksessfull psykiater. Hans arbeid med det ubevisste sinn og hvordan vårt ubevisste forstår verden. Dette er uvurderlig kunnskap for alle som vil hjelpe seg selv og andre med vellykkede endringsprosesser. Milton Modellen TM kan brukes i vanlig dagligtale, for kraftfulle meditasjoner eller som terapeutisk hypnose. Du vil få trinn-for-trinn oppskrifter og lære alt du trenger å kunne for å skape egne metoder tilpasset dine behove eller klienter. Dersom tiden tillater det øver vi på bruk av Milton Modellen TM i NLP øvelser.


Les mer detaljert om pensum på denne modlen under siden som heter NLP Practitioner TM.


Modul 4 Målcoaching

Dato: Se skolens Hjem-side


De siste 3 dagene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette trinn-for-trinn arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.


Med dette verktøyet for hånden er du for alvor klar til å begynne så smått å jobbe med reelle coaching caser. Dere starter arbeidet med å målcoache hverandre to-og-to etter trinn-for-trinn oppskriften. Arbeidet dere gjør i målcoachingen er noe av det du skal levere når du går opp til eksamen som NLP Master Practitoner TM.


Modul 5 Coaching og kommunikasjon

Dato: Se skolens Hjem-side


Dag 1


Alle studenter skal vise frem sin modelleringsoppgave. Dersom det blir tid til det skal de også vise frem en valgfri øvelse fra pensum. 


Dag 2 og 3

Det undervises i den trademark beskyttede Kommunikasjonsmodellen Meta Modellen TM. Meta Modellen vil lære deg å utforske og kartlegge menneskers grunnleggende troer og verdier som viser seg gjennom språket. Når du lærer deg denne modellen vil du få en utøket forståelse for deg selv og andre. Vi bruker mye tid på øvelser disse dagene.


Les mer om det spennende pensumet på siden til Nlp Practitioner TM. Du finner det her:


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer, evt 1 kollokviehelg signert av en medelev og du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å bli profesjonell i rollen som coach. I dette semesteret fokuserer du på å bli trygg i rollen med å hjelpe andre med sine prosesser. Du får både på skolen og via hjemmearbeid trene mye på praktisk arbeid og utvider din verktøykasse og ditt repertoar som fasilitator.


Modul 1, Lifecoaching

Dato: Se skolens Hjem-side


Life Coaching.

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære Coaching Kompetanses trinn for trinn fremgangsmåte i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


Modul 2, SOAR modellen og

Sleigh of Mouth

Dato: Se skolens Hjem-side


Det store temaet denne modulen er SOAR modellen. SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. SOAR modellen er som coachingens rubiks kube hvor du kan bevege deg fritt i "huset" hvor du har tilgang på alle nivåer i klientens liv. Dette gir både deg og klienten en komplett forståelse av livet i fortid, nåtid og fremtid. SOAR modellen er ditt beste verktøy for å forløse fortiden, rydde i nåtiden og å bygge en bærekraftig fremtid.


På dag tre får du en introduksjon i Sleigh of Mouth som er et stort kommunikasjonsverktøy. Richard Bandler sier at du vil aldri "tape" en diskusjon etter at du har lært Sleigh of Mouth, og han har helt rett :) Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.Modul 3 Fordypning i Milton Modellen

Dato: Se skolens Hjem-side


Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


Dag 1 jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


Dag 2 jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


Dag 3 jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


Modul 4 NLP øvelser, networking og salg

Dato: Se skolens Hjem-side

Denne helgen jobber vi praktisk med NLP øvelser for å gjøre deg tryggere på verktøykassen din. Du vil oppleve å få mange NLP øvelser demonstrert foran klassen og deretter få øve praktisk på samme øvelse med en medstudent. Som pensum på søndag formiddag undervises det i networking og salgsteknikk, noe som er viktig dersom du skal lykkes som privatpraktiserende NLP Coach. Denne helgen gjennomføres i pinsehelgen. Dersom du skal reise bort denne helgen viser skolen hensyn til det, du må da i så fall gjennomføre en komplett treningshelg som kollokvie sammen med en medstudent, samt selv sette deg inn i fagmateriellet for søndagen. Det å gjennomføre denne helgen som kollokvie gir ingen reduksjon i studieprisen.


Modul 5 MetaProgrammer og eksamen

Dato: Se skolens Hjem-side


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg. Denne modulen setter vi av mye tid på at dere får jobbe med hverandre i rollen coach-coachee.

OBS! Fredag denne modulen gjennomføres eksamen. Eksamen er den praktisk dag hvor du enten vil bli utfordret på å vise klassen hvordan du vil gjennomføre en coachingsession eller fremføring av ditt arbeid i målcoaching/lifecoaching.PRAKTISK INFORMASJON:


Påmelding: Send e-post til post@coachingkompetanse.no


Adresse: Slettaveien 24, 1900 Fetsund.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe.


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes.


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år.


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.499,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Måltider: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 18.00-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen. På lørdag og søndag må du ta med mat. Det finnes ingen steder å kjøpe mat i nærheten. Vi har micro og kjøleskap på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.


Cecilie Hunvik (CEO) og Richard Bandler

Dette sier studentene om skolen:

 

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

 

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

 

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

 

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

PRAKTISK INFORMASJON:


Påmelding: Send e-post til post@coachingkompetanse.no


Adresse: Slettaveien 24, 1900 Fetsund.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe.


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes.


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år.


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.499,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Måltider: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 18.00-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen. På lørdag og søndag må du ta med mat. Det finnes ingen steder å kjøpe mat i nærheten. Vi har micro og kjøleskap på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.


Din lærer, Cecilie Hunvik, er sertifisert fra The Society of NLP og Ricard Bandler i USA. I tillegg er skolen godkjent av NLH, Norges Landsforbund for Homøopraktikere.