Coaching Kompetanse har utdannet NLP Coacher i Norge i 13 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.

Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.

NLP Master Practitioner TM

Dette semesteret handler om å gjøre deg til coach. Det gjør vi gjennom å bygge på grunnmuren fra første semester. Du vil dette halvåret fokusere mer på hvordan å hjelpe andre, enten det er i en bedrift, i en privatpraktiserende praksis, eller i ditt hverdagsliv.


Etter dette semesteret kvalifiserer du til opptak i NLH, som betyr at du kan begynne å jobbe profesjonelt med andre mennesker.


Nå handler det om å rendyrke ditt beste potensiale og gjøre deg trygg i rollen som coach.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Forrige semester handlet alt om deg. Det var viktig fordi du trenger å være trygg i deg selv om du skal jobbe med å hjelpe andre.


Dette semesteret handler om å gjøre deg klar til å hjelpe andre, til å være den beste coachen du kan være. Hos Coaching Kompetanse handler det ikke om at alle skal gå like ut av skolen, men å rendyrke ditt personlige coaching DNA slik at du blir den beste coachen du kan være, for de menneskene du vil jobbe med. 


Det gjør vi ved å endre fokuset på skolen til å handle om klienten og å gi deg de verktøyene du trenger for å hjelpe andre på en profesjonell måte. Du vil dette semesteret bli oppmuntret til å jobbe jevnlig med treningsklienter ved siden av skolen, slik at du kan begynne å venne deg til din nye rolle. 


Dette semesteret møtes vi til fem helgemoduler. I tillegg kan du velge å delta på bonusmodulen Revival week som er en hel uke i Italia eller Frankrike. Vær oppmerksom på at om du deltar på Revival week må du selv dekke alle kostnader med reise, opphold, mat og aktiviteter, det er bare kursdeltagelse som er inkludert i studiet, dersom du ikke deltar på Revival week gir det ingen reduksjon i studieprisen.


NLP Master Practitioner er et studie du helt fint klarer å gjennomføre selv om du har en travel hverdag. Men du må påregne å treffe medstudenter jevnlig for å trene praktisk på det du lærer. Dere velger selv om dere vil gjøre kollokvie ukentlig, eller sette av en helg til kollokvie i ny og ne. Om du bor langt unna dine medstudenter er kollokvie mulig via nettmøter. Husk at kollokvie er både gøy og lærerikt. På kollokvie skal dere gjøre praktiske coachingøvelser på hverandre og trene på coachrollen, dette er ikke vanskelig i det hele tatt, men veldig utviklende, både for deg personlig og ift læreprosessen din på veien til å bli profesjonell coach. 


Opptakskrav: Du må ha fullført NLP Practitioner ved en skole godkjent av The Society of NLP. Du må ha fylt 24 år, da dette er et studie som krever noe modenhet og livserfaring.


Datoer: Se skolens "Hjem"-side 


Her kan du lese om innholdet på hver modul, slik at du har god oversikt over hva det er du melder deg på:


Dette semesteret har vi samme tema over flere kvelder for å danne en helhet. Vi begynner nå å jobbe målrettet med å lære deg å jobbe profesjonelt med å helpe andre.


Dette semesteret deler vi undervisningen opp i fem moduler, pluss Revival week:

- Life Coaching

- SOAR og Sleigh of mouth

- NLP øvelser, salg og networking

- Meta Programmer

- Milton Modellen fordypningModul 1, Life Coaching: 

Livet skal leves på så mange arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse, gode relasjoner, hobbyer, jobb, fritidsaktiviteter og mye, mye mer. På dette fagtemaet vil du få lære trinn for trinn fremgangsmåten i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


Du kan lese mer og faginnholdet hver hver dag her: 


Dag 1:

- Hva er Life Coaching?

- Sett en god plan for arbeidet via SMARTØF.

- Personal Breakthrough, hvordan å legge opp timer som sikrer resultater for hver gang

- NØTTE modellen, en modell for gjennomførnig av vellykkede coachingforløp.

- SCORE modellen, en modell for kartlegging og planlegging av klienttimer.


Lekse: Gjennomfør en Personal Breakthrough med minst en treningsklient, bruk NØTTE eller SCORE som strategiverktøy, fortell hva bestillingen var fra klienten, hvilken NLP øvelse du brukte og hva resultatet var. Lever tilbakemeldingsskjema fra klienten sammen med oppgaven.


Dag 2: 

- Kartlegging, strategi, modellering og installering. For å gjøre en vellykket lifecoaching er det viktig at vi kartlegger nåværende strategi og legger plan for installering av ny strategi.

- Strategiøvelser, du får lære øvelser som egner seg til installering av nye og bedre strategier.

- Troer og verdier. De aller fleste mennesker har troer og verdier som begrenser de, holder de tilbake eller leder de i feil retning. Felles for de fleste er at de ikke er klar over det og derved selvsaboterer egne prosesser uten å forstå at de gjør det. En av dine viktigste jobber som coach er å oppmuntre dine klienter til å konfrontere sine begrensende troer og verdier og bytte de ut med troer og verdier som vil hjelpe de dit de vil. Dette er mye enklere enn du tror, alt du trenger er å lære hvordan og det får du denne kvelden. Du får lære hvordan du modellerer andres strategier og du skal gjøre nettopp det som en del av din eksamen.


Lekse:

- Avtal med en medstudent å kartlegge hverandres troer og verdier. Bestem hvilke som kan forbedres eller byttes ut og bruk øvelsene du har lært for å gjøre jobben.

- Gjennomfør en time med en treningsklient hvor troer og verdier er tema, bruk Personal Breakthrough til å endre minst en tro eller verdi. Skriv en rapport fra timen og lever sammen med klientens tilbakemeldingsskjema.


Dag 3:

- Livshjulet som kartleggings og planleggingsverktøy

- Life Coaching som en tidslinje

- Life Coaching trinn-for-trinn, time-for-time

I løpet av fagtemaet Life Coaching kommer vi innom mange av NLP øvelsene fra skolen Teknikk kompendie, dere får lære nye øvelser og vi snakker om hvilke øvelser som passer til hvilke aktiviteter.


Lekse: 

- Lag ditt eget livshjul i fortid, nåtid og fremtid.

- Gjennomfør en eller to timer med en treningskandidat hvor livshjul og tidslinje er tema. Skriv en rapport om arbeidet og lever sammen med klientens tilbakemeldingsskjema.


Modul 2: 

SOAR og Sleigh of Mouth


SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. 


Vi starter modulen med temaet med Sleigh of Mouth. Som privatpraktiserende coach vil du kunne bruke Sleigh of Mouth som et analyseverktøy. Som bedriftsleder/bedrifts coach vil dette rask bli ditt beste verktøy for å vinne en hver forhandlingssituasjon, samtidig som det er et veldig godt kartleggings og motivasjonsverktøy for bedriftscoacher/ledere. Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.


Dag 1:

- Du presenteres for modellen Sleigh of Mouth, en komplett modell som setter alt du har lært i system. Vi snakker om bruksområder for modellen og dere får trene på å bruke den. I etterkant av denne dagen, trenger du å bestille boken Sleigh of Mouth av Robert Dilts, da opptakskrav til siste semester er innlevering av bokrapport fra denne boken.

- Dere får lære øvelsene Logiske nivåer og trene på den i klasserommet. SOAR modellen som er fagtema bygger på øvelsen Logiske nivåer og det er nødvendig at du får en god forståelse av øvelsen.

- Vi avslutter dagen med at alle lager sin egen "rubiks kube" til bruk på dag 2.


Lekse: Gjennomfør en Personal Breakthrough time med en treningsklient der du bruker Logiske nivåer som verktøy. Lever en rapport fra timen, sammen med klientens tilbakemeldingsskjema.


Dag 2:

- Vi bruker hele dagen til å jobbe praktisk med SOAR modellen.


Lekse: Lag ditt eget rutemønster som du kan bruke når du jobber med klienter etter SOAR modellen.


Dag 3:

- Vi fortsetter å trene på SOAR modellen. Dette er arbeid som virkelig forbereder deg på din fremtid som profesjonell NLP Coach TM.


Lekse: Gjennomfør minst en time med treningsklient hvor du bruker SOAR modellen som verktøy. Skriv en rapport fra timen og lever sammen med tilbakemeldingsskjema fra klienten.


Modul 3 NLP øvelser, salg og networking: 


Denne helgen setter vi av både fredag og lørdag til å trene på NLP øvelser fra skolens rikholdige kompendie med øvelser. Alle øvelser blir vist i plenum før dere går sammen og trener to-og-to. Denne helgen gjennomgår vi alle øvelser som anses som pensum fra The Society of NLP. Dersom vi rekker, gjør vi litt andre spennende øvelser også. På søndagen undervises det i salg og networking som du vil ha stor nytte av når du senere skal markedsfsøre praksisen din.


Modul 4 Fordypning i Milton Modellen TM


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vil vi i stor grad bruke Milton Modellen TM som du lærte i første semester. 


Dag 1:

- Vi jobber med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner. Alle mennesker opplever i løpet av livet å vakle når det gjelder disse tre temaene. Det du lærer denne kvelden kan brukes både til å forebygge der din klient er bekymret i forkant, eller som forløsning dersom disse temaene historisk sett har gitt grobunn for traumer, angst, depresjon eller fobier. 


Lekse: Gjør en Personal Breakthrough med en reel klient med tema selvtillit, selvfølelse eller egne prestasjoner, bruk det du har lært. Skriv en rapport fra timen og lever sammen med klientens tilbakemeldingsskjema.


Dag 2:

- Vi jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat. Alle mennesker opplever nå og da å være redde for å ta ordet. For noen blir det aldri et problem, men mange kan behøve hjelp til å fremstå som tryggere under foredrag og møter i jobbsammenheng, eller å ta litt større plass i sitt private liv. Vi starter også opp med å bruke Milton Modellen til å bygge en sunn livssstil, arbeid med vekt og frigjøring fra avhengigihet av snus og nikotin.


Lekse: Gjør en Personal Breakthrough med en reel klient med tema "sceneskrekk", bruk det du har lært. Skriv en rapport fra timen og lever sammen med klientens tilbakemeldingsskjema.


Dag 3: Vi jobber fortsetter arbeidet fra dagen før. Med det du får lære denne modulen er din verktøykasse som coach nesten komplett og du er godt rustet til å begynne å jobbe profesjonelt med klienter etter eksamen, selv om du fortsatt har enda ett semester før du oppnår Trade Mark tittelen NLP Coach TM.


Lekse: Gjør en Personal Breakthrough med en reel klient med tema tid, bruk det du har lært. Skriv en rapport fra timen og lever sammen med klientens tilbakemeldingsskjema.


Modul 5: 

Meta Programmer TM og eksamen


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes metaprogrammer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg.


Dag 1:

- Innføring og praktiske øvelser innen Meta Programmer TM


Lekse: Jobb med Meta Program workbooken


Dag 2:

- Innføring og praktiske øvelser innen Meta Programmer TM


Lekse: Jobb med Meta Program workbooken


Dag 3:

Eksamen. På eksamen presenterer du arbeidet du har gjort i målcoaching eller lifecoaching, samt at du viser gjennomføring av en klienttime med en øvelse foran klassen. Hvor mye tid hver enkelt får avhenger av hvor stor klassen er.


OBS! Som opptakskrav til siste semester leverer du en bokrapport på boken Sleigh of Mouth og gjennomfører 10 timer med reelle treningsklienter (ikke medstudenter). Tilbakemeldingsskjemaer fra klientsamtalene og bokrapport leveres skolen via e-mail senest dagen før første studiedag neste semester.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Målcoaching/Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 4 timer signert av en medelev, evt 1 kollokviehelg, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.For datoer, se skolens "Hjem"-side

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan, se hovedside for datoer:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


Modul 1 Coachingens Grunnprinsipper

Dato: Se skolens Hjem-side

Dag 1


Denne modulen får du lære grunnmuren i all coaching. Vi starter med historikk og personene som inspirerte grunnlaget. Du får lære alle grunnleggende begrep, hvordan de som til og hvordan du bruker de. Du får lære flere praktiske øvelser og vi har det rett og slett mye gøy. Vi ser på grunnleggende kommunikasjonsteknikker og hvordan hjernen forstår og forvalter informasjon. Denne helgen vil forandre hvordan du fortår deg selv og andre og åpne perspektivene dine. Allerede etter denne første helgen vil du være i stand til å bruke det du har lært på treningskandidater. For mer deltajert beskrivelse av det spennende innholdet på denne modulen, gå til siden for NLP Practitioner TM.


14.10.22 Modul 2 Coaching i praksis:

Dato: Se skolens Hjem-side


Denne modulen begynner vi allerede en del praktisk arbeid som gir store restulater. Hovdetema på dag 1 er Ankring (også ofte kalt triggeradferd). Dette er en spennende metode som lærer deg hvordan skjellsettende oppplevelser eller repetative opplevelser gir automatiserte reaksjoner, disse kan være både positive og negative. Denne modulen får du lære å nøytralisere de negative, bygge nye som du ønsker deg og å forsterke de du allerede har som du oppplever som positive. 


På dag to jobber vi med strategier. Visste du at du har strategier for absolutt alt du gjør? Helt fra hvordan du sjenker en kopp kaffe, til hvordan du gjør det slutt med kjæresten din. Denne dagen jobber vi med hvordan du kan kartlegge, bygge og kollapse strategier for å hjelpe deg selv eller andre til å bli den beste versjonen av deg/seg selv. 


På dag tre undervises det i gruppecoaching. Grunnmuren i en privat praksis er ofte gruppekurs. Du får denne dagen lære hvordan du kan bygge og gjennomføre gruppekurs. Vi fortsetter også strategiarbeidet med å lære deg en øvelse for hvordan å foreta gode valg.


Les mer deltaljert om denne helgen under siden til NLP Practitioner TM.


Modul 3 Meta Modellen TM og Milton Modellen TM

Dato: Se skolens Hjem-side  


Meta Modellen er en språkmodell som lærer deg å lytte etter nyansene i eget andres språk som forteller mye om de underliggende systemene og hvordan hver enkelt hjerne forstår og tolker verden. Denne dagen får du kun en kort innføing da vi setter av nesten en hel modul til dette på slutten av semesteret. 


Resten av denne modulen skal vi vie oss til Milton Modellen TM. Milton Modellen TM er bygget på arbeidet til Milton Eric H. Erickson som var en kjent og suksessfull psykiater. Hans arbeid med det ubevisste sinn og hvordan vårt ubevisste forstår verden. Dette er uvurderlig kunnskap for alle som vil hjelpe seg selv og andre med vellykkede endringsprosesser. Milton Modellen TM kan brukes i vanlig dagligtale, for kraftfulle meditasjoner eller som terapeutisk hypnose. Du vil få trinn-for-trinn oppskrifter og lære alt du trenger å kunne for å skape egne metoder tilpasset dine behove eller klienter. Dersom tiden tillater det øver vi på bruk av Milton Modellen TM i NLP øvelser.


Les mer detaljert om pensum på denne modlen under siden som heter NLP Practitioner TM.


Modul 4 Målcoaching

Dato: Se skolens Hjem-side


De siste 3 dagene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette trinn-for-trinn arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.


Med dette verktøyet for hånden er du for alvor klar til å begynne så smått å jobbe med reelle coaching caser. Dere starter arbeidet med å målcoache hverandre to-og-to etter trinn-for-trinn oppskriften. Arbeidet dere gjør i målcoachingen er noe av det du skal levere når du går opp til eksamen som NLP Master Practitoner TM.


Modul 5 Coaching og kommunikasjon

Dato: Se skolens Hjem-side


Dag 1


Alle studenter skal vise frem sin modelleringsoppgave. Dersom det blir tid til det skal de også vise frem en valgfri øvelse fra pensum. 


Dag 2 og 3

Det undervises i den trademark beskyttede Kommunikasjonsmodellen Meta Modellen TM. Meta Modellen vil lære deg å utforske og kartlegge menneskers grunnleggende troer og verdier som viser seg gjennom språket. Når du lærer deg denne modellen vil du få en utøket forståelse for deg selv og andre. Vi bruker mye tid på øvelser disse dagene.


Les mer om det spennende pensumet på siden til Nlp Practitioner TM. Du finner det her:

NLP Coach TM


Det siste semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan, se hovedside for datoer:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Dette semesteret gjennomføres med undervisning på kveldstid, hverdager kl 18-21.30 Les om det spennende pensumet nedenfor:


Modul 1, Bedrifts coaching 1

Dato: 26. aug, 09. sept, 23. sept 2025


Som profesjonell NLP Coach TM er det en fordel for deg om du kan jobbe med bedrifter. Det kan du gjøre ved å selge deg inn som en-til-en coach eller som foredragsholder og kursholder. du kan også jobbe med organisasjoner som idrettslag, politikere m.m.


Denne første modulen med bedriftscoaching begynner vi å jobbe med indiviet ift "The inner game". Vi beveger oss videre til den anerkjente GROW modellen og ser på hele bedriften i et utvidet livshjulsperspektiv. Alt du lærer denne modulen kan også fint konverteres til arbeid med familier som er pensum på neste modul.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk.


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.Modul 2, Bedriftscoaching, teambuilding og coaching av ledelse


Dato: 7.okt, 21. okt, 4. nov 2025


Denne modulen fortsetter vi arbeidet fra modul 1 og avrunder arbeidet med bedriftens livshjul. Vi beveger oss så videre til å se på konstellasjonene i bedriften ved å jobbe med "The five dysfunctions of a team". Helt til slutt ser vi på et oppsett for coaching av toppledere. Du vil etter denne modulen ha et komplett sett med verktøy for hvordan å jobbe coachende med en bedrift. Vi ser også på 360 evalueringer som tar temperaturen på alle ledd i bedriften og gir en god oversikt over forbedringspotensialet og hvordan å komme dit bedriften ønsker.


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk.


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Modul 3 Eksamen NLP Coach TN

Dato: 18. nov, 2. des og 16 des 2025

Eksamen dette semesteret er en praktisk workshop. Hver student skal legge opp to fulle dager hvor de jobber med klienter, dette kan være klienter du inviterer med deg eller medstudenter fra skolen. Alle skal også coache sin lærer som en del av eksamen.Revival weekend, frivillig bonusmodul for studenter på NLP Coach semesteret


En gang pr år gjennomføres Reviwal weekend, dato publiseres senere


Reinvent yourself:


Denne helgen setter du kursen for årene som kommer.Ta plass i førersetet og skap det livet du ønsker deg. Revial weekend handler om å forlate hverdagen for gjøre et dypdykk i hvem du er og hvem du ønsker å være. SolstadAkademiet har arrangert Revival weekend i 6 år og det er like vellykket hver eneste gang. Revival weekend gjennomføres i klasserommet, men tilbys og så av og til som reiser til spennende destinasjoner og du vil oppleve det som en enorm lettelse å få reise ut på oppdagelsesreise med likesinnede. Du vil oppleve å utvide dine perspektiver og se klarere. Dette vil være en lindrende og endrende reise i ditt liv. 


Familie og skilsmissecoaching, frivillig bonusmodul, gjennomføres som nettundervisning. Dette er en frivillig bonusmodul du mottar som deltager på NLP Coach semesteret. Her får du lære skolens trinn-for-trinn metode for å jobbe med familier og par som vil ha hjelp til å komme videre på en positiv måte, eller par og familier som ønsker hjelp til å skilles og bygge en ny og annerledes familie på beste mulige måte. Modulen kan du gjennomføre mens du studerer, eller på et senere tidspunkt.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer eller 1 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.


Vær oppmerksom på at dette semesteret enkelte sesonger gjennomføres som kveldskurs på hverdager og ikke som helgemoduler.

Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie.


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt.


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.


Adresse:

Slettaveien 24, 1900 Fetsund


Cecilie Hunvik og Richard Bandler

Dette sier studentene om skolen:

 

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

 

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

 

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

 

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

* Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede. Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Med vennlig hilsen Kjersti

 

Din lærer, Cecilie Hunvik, er sertifisert fra The Society of NLP og Ricard Bandler i USA. I tillegg er skolen godkjent av NLH, Norges Landsforbund for Homøopraktikere.

John Lavalle (president i The Society of NLP og Cecilie Hunvik, CEO Coaching Kompetanse

PRAKTISK INFORMASJON:


Påmelding: Send e-post til post@coachingkompetanse.no


Adresse: Slettaveien 24, 1900 Fetsund.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe.


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes.


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år.


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.499,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Måltider: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 18.00-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen. På lørdag og søndag må du ta med mat. Det finnes ingen steder å kjøpe mat i nærheten. Vi har micro og kjøleskap på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.