COACHING KOMPETANSE

En-til-en coaching


Trenger du hjelp til å nå dine mål, til å prestere bedre på jobben eller innen idrett?


Har familielivet gått i stå, eller strever du med å føle deg glad og tilfreds? Eller trenger du hjelp med livsstil, trening, mat og helse?


Coaching hjelper deg å finne de beste løsningene og mulighetene.


Du tar alle avgjørelser og gjør jobben, jeg stiller de riktige spørsmålene, hjelper deg å se mulighetene, og er ved siden av deg i hele prosessen.


Jeg er utdannet NLP Coaching Trainer TM fra the Society of NLP i USA og har mange års erfaring med å jobbe med enkeltpersoner, familier, grupper og bedrifter.


Du kan booke time ved å sende sms til 41447471Licensed Provisional Trainer of Neuro-Lingusitic Progamming TM

Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming R

Licensed NLP Coaching Trainer TM

Om meg:


Jeg heter Cecilie Hunvik og jeg eier og driver Coaching Kometanse.


Jeg har jobbet profesjonelt med NLP Coaching siden 2010 og har undervist og holdt kurs siden 2012.


Coaching Kompetanse har som mål å levere den beste mulige coachutdanning for bedriftsledere/teamledere, HR ansatte og privatpraksiserende NLP Coacher.


Jeg har studert NLP Coaching hos Dr. Richard Bandler og The Society of NLP i USA TM og Coaching Kompetanse er en skole godkjent av disse. Det betyr at pensum og metodikk er i tråd med den beste coaching utdannelse du kan få, også internasjonalt.


Alle som studerer hos Coaching Kompetanse får ved fullført utdanning sertifiseringer signert av Dr. Richard Bandler, John La Valle og meg selv.


Hos Coaching Kompetanse kan du velge mellom 3 dagers kurs, eller komplett utdanning, det tilrettelegger vi etter dine behov. Ta kontakt, så finner vi ut hva som passer best for deg.


Våre utdanninger går over ca 6 måneder og er avsluttende for hver gang, slik at du bestemmer selv om du bare vil lære grunnmuren, eller om du vil ta hele studieforløpet og bli NLP Coach TM.


Det er jeg som underviser på alle våre NLP studier, men det hender at vi har både gjesteforelesere og assistenter med på utdanningene. Disse varierer noe og nevnes ikke her.


Jeg har en bred og dyp erfaring fra privat næringsliv og politikk, i tillegg til min bakgrunn innen NLP Coaching og andre terapiformer. Før jeg startet Coaching Kompetanse jobbet jeg for H&M hvor jeg satt i ledergruppen for distansehandel med ansvar for den norske markedsavdelingen. Før det jobbet jeg i Neste Stopp hvor jeg drev butikk på Strømmen Storsenter, hadde ansvar for innkjøp og personal/ansettelser. De siste årene har jeg vært politisk aktiv og sitter i Kommunestyret for Fet Høyre. Jeg sitter også som Kvinnepolitisk ansvarlig i styret i Fet Høyre og deltar både i Fylkesstyret, Romeriksforum og i etableringen av det nye Lillestrøm Høyre. Det er derfor enkelt for meg å sette meg inn i hva hver enkelt student trenger av perspektiv og støtte ift bakgrunn, arbeisliv og hverdag. (For full CV, se Linked In.)


Jeg håper at du vil velge Coaching Kompetanse som din samarbeidspartner, slik at vi får oppleve å jobbe sammen.

Trenger du en pust i bakken? 


Unn deg en powernap, se videoen ovenfor.

Trenger du en-til-en coaching?


Du kan bestille time til coaching via nettmøte eller på mitt kontor i Fetsund (Lillestrøm). Du bestiller time ved å sende mail til: cecilie.hunvik@coachingkompetanes.no

Kontaktinformasjon:

Cecilie Hunvik


Telefon: 41 44 74 71


E-mail: post@coachingkompetanse.no


Post- og besøksadresse:

Slettaveien 24, 1900  Fetsund


Coaching Kompetanse har utdannet NLP Coacher i Norge i 10 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.

Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.

Les om de tre lærerike semestrene Coaching Kompetanse tilbyr nedenfor.


Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge og hvert semester avsluttes med eksamen og påfølgende sertifisering.

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan, se hovedside for datoer:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


Dag 1:

Coachingens Grunnprinsipper:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelser


Dag 2:

Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesser


Dag 3:

Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.


Dag 4:

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.


Dag 5: 

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål


Dag 6:

- Gruppecoaching

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

- Vi jobber med "stolarbeid" en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching.


Dag 7:

Hypnose er en viktig forutsetning for å jobbe med NLP Coaching. For oss i Norge, kan dette virke litt fremmed, men for å kunne hjelpe mennesker i endring, er det helt avgjørende at du vet hvordan det ubevisse sinnet forstår verden og språket, vi setter derfor av tre dager til hypnoterapi på dette semesteret. Dette er hva du får lære:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen Hypnoterapi


Dag 8:

Hypnoterapi fortsetter:

- Lær det hypnotearpeutiske språket, Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforer


Dag 9:

Hypnoterapi fortsetter:

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi brukt i NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier


Dag 10:

Kommunikasjon: 

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM


Dag 11:

Kommunikasjon fortsetter

Vi fortsetter å jobbe med Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.


Dag 12:

Vi trener på NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.Dag 13:

Målarbeid

De siste 3 kveldene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål


Dag 14:

Målarbeid fortsetter:

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Introduksjon til modellering


Dag 15:

Målarbeid fortsetter:

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid


Den neste måneden jobber dere to-og-to med å målcoache hverandre. Målcoachingen er en del av din eksamensoppgave og skal leveres via e-mail til skolen senest 27. februar 2022. I tillegg til målcoachingen skal du gjøre en modelleringsoppgave og en en skriftlig eksamen.


Dag 16:

Eksamen del 1 :) Studentene presenterer sine modelleringsoppgaver.


Dag 17:

Eksamen del 2 :) Studentene testes i NLP teknikker på sin lærer og medelever.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan, se hovedside for datoer:

Dette semesteret har vi samme tema over flere kvelder for å danne en helhet. Vi begynner nå å jobbe målrettet med å lære deg å jobbe profesjonelt med å helpe andre.


1. fagtema, går over 3 kvelder: 

Life Coaching.

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære trinn for trinn fremgangsmåten i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


2. fagtema, går over 3 kvelder: 

Kveld 1 Sleigh of Mouth, SOAR

Kveld 2 SOAR

Kveld 3 SOAR, Networking og salg


Tema for disse tre kveldene er:

Det store temaet disse tre kveldene er SOAR modellen. SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. 


Vi starter dette trekvelders temaet med Sleigh of Mouth. Som privatpraktiserende coach vil du kunne bruke Sleigh of Mouth som et analyseverktøy. Som bedriftsleder/bedrifts coach vil dette rask bli ditt beste verktøy for å vinne en hver forhandlingssituasjon, samtidig som det er et veldig godt kartleggings og motivasjonsverktøy for bedriftscoacher/ledere. Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.


Networking og salg er nyttige fagtemaer både for deg som skal leve av å selge dine tjenester som NLP Coach TM og for deg som skal leve av å jobbe med salg og networking.

Sleigh of Mouth, Networking, salg og SOAR:

Disse dagene vil du lære å jobbe med Meta Programmer og andre temaer i alle tenkelige settinger, ved å jobbe deg igjennom en mosaikk over hvordan vi mennesker beveger oss logisk (eller ulogisk) i fortid, nåtid og fremtid igjennom alle hjernens logiske nivåer. Dette er ditt mest komplette verktøy innen profesjonell coaching.


3. fagtema, går over 3 kvelder: 

Tema for disse tre kveldene er:

Meta Programmer og NLP øvelser


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg.


4. fagtema, går over 3 kvelder: 

Tema for disse tre kveldene er:

Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


Kveld 1 jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


Kveld 2 jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


Kveld 3 jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


Eksamen :)

På eksamen jobber dere praktisk med hverandre med reelle caser under observasjon av deres lærer og medstudenter.


OBS! Som opptakskrav til siste semester skal du i løpet av sommeren levere en bokrapport på boken Sleigh of Mouth og gjennomføre 10 timer med reelle treningsklienter (ikke medstudenter). Tilbakemeldingsskjemaer fra klientsamtalene og bokrapport leveres skolen via e-mail senest dagen før første studiedag neste semester.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie. 


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt. 


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.

Adresse:

Slettaveien 24, 1900 Fetsund

NLP Coach TM


Det siste semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan, se hovedside for datoer:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Dette semesteret gjennomføres med undervisning på kveldstid, hverdager kl 18-21.30 Les om det spennende pensumet nedenfor:


Modul 1, Bedrifts coaching 1

Dato: 26. aug, 09. sept, 23. sept 2025


Som profesjonell NLP Coach TM er det en fordel for deg om du kan jobbe med bedrifter. Det kan du gjøre ved å selge deg inn som en-til-en coach eller som foredragsholder og kursholder. du kan også jobbe med organisasjoner som idrettslag, politikere m.m.


Denne første modulen med bedriftscoaching begynner vi å jobbe med indiviet ift "The inner game". Vi beveger oss videre til den anerkjente GROW modellen og ser på hele bedriften i et utvidet livshjulsperspektiv. Alt du lærer denne modulen kan også fint konverteres til arbeid med familier som er pensum på neste modul.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk.


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.Modul 2, Bedriftscoaching, teambuilding og coaching av ledelse


Dato: 7.okt, 21. okt, 4. nov 2025


Denne modulen fortsetter vi arbeidet fra modul 1 og avrunder arbeidet med bedriftens livshjul. Vi beveger oss så videre til å se på konstellasjonene i bedriften ved å jobbe med "The five dysfunctions of a team". Helt til slutt ser vi på et oppsett for coaching av toppledere. Du vil etter denne modulen ha et komplett sett med verktøy for hvordan å jobbe coachende med en bedrift. Vi ser også på 360 evalueringer som tar temperaturen på alle ledd i bedriften og gir en god oversikt over forbedringspotensialet og hvordan å komme dit bedriften ønsker.


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk.


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Modul 3 Eksamen NLP Coach TN

Dato: 18. nov, 2. des og 16 des 2025

Eksamen dette semesteret er en praktisk workshop. Hver student skal legge opp to fulle dager hvor de jobber med klienter, dette kan være klienter du inviterer med deg eller medstudenter fra skolen. Alle skal også coache sin lærer som en del av eksamen.Revival weekend, frivillig bonusmodul for studenter på NLP Coach semesteret


En gang pr år gjennomføres Reviwal weekend, dato publiseres senere


Reinvent yourself:


Denne helgen setter du kursen for årene som kommer.Ta plass i førersetet og skap det livet du ønsker deg. Revial weekend handler om å forlate hverdagen for gjøre et dypdykk i hvem du er og hvem du ønsker å være. SolstadAkademiet har arrangert Revival weekend i 6 år og det er like vellykket hver eneste gang. Revival weekend gjennomføres i klasserommet, men tilbys og så av og til som reiser til spennende destinasjoner og du vil oppleve det som en enorm lettelse å få reise ut på oppdagelsesreise med likesinnede. Du vil oppleve å utvide dine perspektiver og se klarere. Dette vil være en lindrende og endrende reise i ditt liv. 


Familie og skilsmissecoaching, frivillig bonusmodul, gjennomføres som nettundervisning. Dette er en frivillig bonusmodul du mottar som deltager på NLP Coach semesteret. Her får du lære skolens trinn-for-trinn metode for å jobbe med familier og par som vil ha hjelp til å komme videre på en positiv måte, eller par og familier som ønsker hjelp til å skilles og bygge en ny og annerledes familie på beste mulige måte. Modulen kan du gjennomføre mens du studerer, eller på et senere tidspunkt.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer eller 1 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.


Vær oppmerksom på at dette semesteret enkelte sesonger gjennomføres som kveldskurs på hverdager og ikke som helgemoduler.

Dette sier studentene om skolen:

 

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

 

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

 

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

 

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

* Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede. Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Med vennlig hilsen Kjersti