Trenger bedriften din hjelp på personalsiden?


Les nedenfor om hva Coaching Kompetanse kan tilby for å hjelpe deg:

Kontakt informasjon:

Coaching Kompetanse

Cecilie Hunvik

Tlf: 41447471

Mail: post@coachingkompetanse.no

Adresse: Bakåsveien 24,

1900 Fetsund


Kontakt informasjon:

Coaching Kompetanse

Cecilie Hunvik

Tlf: 41447471

Mail: post@coachingkompetanse.no

Adresse: Bakåsveien 24,

1900 Fetsund


Kontakt informasjon:

Coaching Kompetanse

Cecilie Hunvik

Tlf: 41447471

Mail: post@coachingkompetanse.no

Adresse: Bakåsveien 24,

1900 Fetsund


Coaching i din bedrift


- Er sykefraværet for høyt?


- Trenger du help på personalsiden? Har miljøet på arbeidsplassen blitt vanskelig?


- Har du en eller flere på jobb som rett og slett ikke fungerer?


- Trenger du å oppdatere lederferdighetene i teamet ditt?


- Må du nedbemanne eller omorganisere?


- Trenger dine HR ansvarlige litt ny giv og nye verktøy?


- Trenger du å øke motivasjon, produksjon og samarbeidsevne på en eller flere avdelinger?


Dette er tøffe prosesser å ta tak i for en hver bedriftleder. Noen ganger kan det være fristende å ikke gjøre noe med det, men det gir som regel røde tall i regnskapet og utfordringene vil vedvare, i tillegg til at det legger demper på din egen arbeidsglede. 


For små og mellomstore bedrifter er det som regel altfor kostbart å ha en coach ansatt på heltid. Da er det mye smartere å leie inn en på oppdragsbasis.


Jeg har arbeidet innen ledelse i privat næringsliv 25 år og i tillegg mange år med styreverv og politisk arbeid bak meg. De siste 10 årene har jeg jobbet med mennesker, foreninger og bedrifter i endringsprosesser, samtidig som jeg har utdannet NLP Coacher TM. 


Dette er hva jeg kan hjelpe din bedrift med:


- Strategiendring: "Sånn har vi alltid gjort det" er et argument som brukes i altfor mange bedrifter. Det er ingen grunn til bekymring, så lenge grønne piler peker oppover. Men dersom resultatene begynner å flate ut eller gå nedover, da er det på tide å få inn profesjonell hjelp til å legge nye strategier. Det er fortsatt du som skal komme med ideene og sitte ved roret, min oppgave er å være en sparringspartner som stiller de rette spørsmålene, hjelper deg å holde orden på prosessen og motiverer deg dit du vil. Det er ingen grunn til at det skal være "ensomt på toppen". Det er hjelp å få om du bare tar kontakt.


- Teambuilding: Å bygge velfungerende team kan være utfordende, spesielt hvis du selv egentlig bare vil jobbe med produksjonssiden av bedriften din. Da kan det være lurt å leie inn en ekspert til å bygge teamet for deg, så du kan gjøre det du egentlig er best til.


- Målsetting: Vi hører stadig hvor viktig det er å sette gode mål å jobbe etter. Men hvordan gjør du egentlig det? Å sette velfungerende mål dere vil klare å nå, er faktisk et krevende arbeid og her er mange feller å gå i. Jeg kan hjelpe deg og teamet ditt med å sette mål både for bedriften og for hver avdeling, slik at de harmonerer, er oppnåelige og sørger for at alle trekker samme vei. Du er ikke sterkere enn ditt svakeste ledd og det er din jobb å sørge for at grunnmuren holder, det er min jobb å hjelpe deg dit.


- Miljøarbeid: Har bedriften din blitt rammet av et arbeidsmiljø som ikke fungerer? Det kan være mange grunner til at bedrifter kommer i slike situasjoner. Noen ganger er det åpenbare årsaker, mens andre ganger kan det være nok at et eneste menneske kommer inn og sprer misnøye og demotivasjon som smitter så raskt at du ikke oppdager det før du har et stort problem. Da trenger du hjelp utenfra. Når du kommer i en slik situasjon, er det bare å være ærlig om at det er en stor snuopperasjon du har foran deg. Den gode nyheten er at det er fullt mulig å løse i en kombinasjon av en-til-samtaler, kurs/foredrag og teambuildingaktiviteter. La oss sette oss ned og legge en plan for hvordan å snu skuta.


- Omorganisering: Noen ganger må bedrifter omorganisere, slik er et bare om bedriften skal overleve tidens tann. Under omorganisering er det alltid noen som blir misfornøyde, noen som må bytte avdeling, leder, arbeidsoppgaver eller til og med arbeidssted, eller kanskje også slutte i jobben sin. For å sørge for best mulig miljø på arbeidsplassen og fremstå som en trygg leder, er det lurt av deg å outsource denne delen av jobben. Da kan du fortsette å gjøre det du er best på og holde humøret oppe, mens en utenfra tar alle de krevende samtalene. Du sitter selvfølgelig ved roret og har full kontroll, men jeg utfører de nødvendige stegene, på den måten kan du hjelpe bedriften fremover med fullt fokus.


- Nedbemanning: Her er det bare å rive av plasteret og si det som det er: Nedbemanning er vanskelig. Spesielt for deg som føler ansvar for de som må gå og som samtidig skal holde motivasjonen oppe hos de som får bli. For å få til det på en god måte, er det helt nødvendig at du overlater dette til en utenfra som kan være der for de som får de tøffe beskjedene slik at prosessen oppleves som ryddig og kontrollert for dere alle. Dette kan jeg hjelpe deg med.


- Nøkkelpersonell som blir indisponerte: Dine aller beste støttespillere og bedriftens hjørnestener er av udiskutabel verdi for deg. Men hva gjør du dersom en av de møter veggen eller opplever personlige kriser? Det beste du kan gjøre i en sånn situasjon er å investere i den det gjelder, slik at vedkommende kommer seg tilbake på en rask og god måte og holder hodet over vann mens livet er tøft. Å leie inn en coach som enten kommer til kontoret og har samtaler med den det gjelder, eller som den det gjelder kan reise til vil være veldig kostnadsbesparende for deg sammenlignet med sykefravær og redusert arbeidskapasitet/arbeidsevne. Her vil det å være tilbakelent bare forlenge prosessen. Ta en telefon til meg, så setter vi sammen et opplegg for den det gjelder.


Kursing av nøkkelpersonell: Trenger dine ledere eller HR ansvalige litt ny giv, nye verktøy og mer kompetanse? Da kan vi skreddersy et lederkurs for din bedrift.


Hva koster bedriftscoaching?


Det er ikke så lett å sette en pris før vi har snakket sammen om oppdragets størrelse. Kort fortalt koster mindre oppdrag 1.600,- pr time eks mva. Dette inkluderer før og etterarbeid, samt reise i området Lillestrøm/Oslo, parkering tilkommer om dere ikke har gjesteparkering.


For større oppdrag eller events lager vi et tidsbudsjett og en pakkepris slik at økonomien blir oversiktlig for deg.


For hjelp med nøkkelpersonell som selv ankommer min praksis, men betales av deg gjelder standard timepris 799,- ink mva for 60 min, dette kan være en god og kostnadseffektiv løsning for deg som ikke trenger en coach inn i dine egne lokaler. Vær oppmerksom på at det i slike tilfeller også faktureres for den tid du og jeg bruker på å legge en plan for prosessen. Denne løsningen fungerer kun dersom det handler om nøkkelpersonell som trenger hjelp med problemstillinger som egentlig ikke har med arbeidsplassen å gjøre. For prosesser som har sin rotårask i bedriften er det avgjørende at jeg kommer til dere og jobber der dere er.Har du teamledere som trenger å lære mer om hvordan å være en bedre leder? Da kan det smarteste være å sende de til utdanning. Coaching Kompetanse utdanner NLP Coacher og tilbyr tre semestre som kan tas som enkeltstående enheter, i kronologisk rekkefølge


Les om de tre lærerike semestrene nedenfor.


Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge og hvert semester avsluttes med eksamen og påfølgende sertifisering.

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


Dag 1:

Coachingens Grunnprinsipper:

- Velkommen. Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.

- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt

- NLPs Grunnpilarer

- Lær om sansene våre, hvordan hver enkelt bruker de og hvordan du som coach kan hjepe andre gjennom din kunnskap om sansene.

- Lær å lese mimikk og øyebevegelser


Dag 2:

Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre

- Tren synssansen din

- Tolkning

- Reframing, se verden på en annen måte

- State/Tilstand

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden

- Økologi i det personlige liv

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace)

- Universelle modelleringsprosesser


Dag 3:

Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- NLPs kommunikasjonsmodell

- Sansearbeid (submodaliteter)

- Fokus

- Preframing

- De 4 stadier for læring

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.


Dag 4:

- Ankring. Ankring er en arbeidsmetode hvor vi jobber med å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. Vi jobber også med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden.


Dag 5: 

- Strategi, hva er det og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat

- Å kopiere strategier/modellering

- Kartlegging av strategier og Modellering (profesjonell herming :)

- Tote, lær å teste og forbedre strategiene dine og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål


Dag 6:

- Gruppecoaching

- Du får lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her blir det mange praktiske øvelser.

- Vi jobber med "stolarbeid" en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching.


Dag 7:

Hypnose er en viktig forutsetning for å jobbe med NLP Coaching. For oss i Norge, kan dette virke litt fremmed, men for å kunne hjelpe mennesker i endring, er det helt avgjørende at du vet hvordan det ubevisse sinnet forstår verden og språket, vi setter derfor av tre dager til hypnoterapi på dette semesteret. Dette er hva du får lære:

- Grunnprinsippene innen Hypnoterapi i NLP

- Begreper å lære før du begynner med Hypnoterapi

- Innføring i Hypnoterapi

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Hvorfor og hvordan fungerer Hypnoterapi

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler innen Hypnoterapi


Dag 8:

Hypnoterapi fortsetter:

- Lær det hypnotearpeutiske språket, Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforer


Dag 9:

Hypnoterapi fortsetter:

- Tren på praktisk bruk av Hypnoterapi brukt i NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier


Dag 10:

Kommunikasjon: 

Du får lære NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM


Dag 11:

Kommunikasjon fortsetter

Vi fortsetter å jobbe med Meta Modellen TM, samt Chunking som er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Disse modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.


Dag 12:

Vi trener på NLP teknikker som passer til det du har lært fram til nå.Dag 13:

Målarbeid

De siste 3 kveldene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, personlig og med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål


Dag 14:

Målarbeid fortsetter:

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Introduksjon til modellering


Dag 15:

Målarbeid fortsetter:

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid


Den neste måneden jobber dere to-og-to med å målcoache hverandre. Målcoachingen er en del av din eksamensoppgave og skal leveres via e-mail til skolen senest 27. februar 2022. I tillegg til målcoachingen skal du gjøre en modelleringsoppgave og en en skriftlig eksamen.


Dag 16:

Eksamen del 1 :) Studentene presenterer sine modelleringsoppgaver.


Dag 17:

Eksamen del 2 :) Studentene testes i NLP teknikker på sin lærer og medelever.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret har vi samme tema over flere kvelder for å danne en helhet. Vi begynner nå å jobbe målrettet med å lære deg å jobbe profesjonelt med å helpe andre.


1. fagtema, går over 3 kvelder: 

Life Coaching.

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære trinn for trinn fremgangsmåten i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


2. fagtema, går over 3 kvelder: 

Kveld 1 Sleigh of Mouth, SOAR

Kveld 2 SOAR

Kveld 3 SOAR, Networking og salg


Tema for disse tre kveldene er:

Det store temaet disse tre kveldene er SOAR modellen. SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. 


Vi starter dette trekvelders temaet med Sleigh of Mouth. Som privatpraktiserende coach vil du kunne bruke Sleigh of Mouth som et analyseverktøy. Som bedriftsleder/bedrifts coach vil dette rask bli ditt beste verktøy for å vinne en hver forhandlingssituasjon, samtidig som det er et veldig godt kartleggings og motivasjonsverktøy for bedriftscoacher/ledere. Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.


Networking og salg er nyttige fagtemaer både for deg som skal leve av å selge dine tjenester som NLP Coach TM og for deg som skal leve av å jobbe med salg og networking.

Sleigh of Mouth, Networking, salg og SOAR:

Disse dagene vil du lære å jobbe med Meta Programmer og andre temaer i alle tenkelige settinger, ved å jobbe deg igjennom en mosaikk over hvordan vi mennesker beveger oss logisk (eller ulogisk) i fortid, nåtid og fremtid igjennom alle hjernens logiske nivåer. Dette er ditt mest komplette verktøy innen profesjonell coaching.


3. fagtema, går over 3 kvelder: 

Tema for disse tre kveldene er:

Meta Programmer og NLP øvelser


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg.


4. fagtema, går over 3 kvelder: 

Tema for disse tre kveldene er:

Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


Kveld 1 jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


Kveld 2 jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


Kveld 3 jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


Eksamen :)

På eksamen jobber dere praktisk med hverandre med reelle caser under observasjon av deres lærer og medstudenter.


OBS! Som opptakskrav til siste semester skal du i løpet av sommeren levere en bokrapport på boken Sleigh of Mouth og gjennomføre 10 timer med reelle treningsklienter (ikke medstudenter). Tilbakemeldingsskjemaer fra klientsamtalene og bokrapport leveres skolen via e-mail senest dagen før første studiedag neste semester.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie. 


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt. 


Pris: 19.999,- pr semester, pluss kr 1.999,- pr eksamen.


Pakketilbud når du melder deg på alle tre semestre og velger delbetaling:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Månedsavgift: 2.499,- x 18= 44.982,-

Eksamensavgift: 1.999x3= 5.997

Totalpris: 52.978,-

Du sparer: 13.016,-


Adresse:

Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

NLP Coach TM


Det siste semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Les om det spennende pensumet nedenfor:


Dag 1:

The Inner Game, hva vi sier til oss selv.

The Outer Game, hva som skjer rundt oss.

Pensumbøker som studentene kjøper selv: The Inner Game of Work og The Inner Game og Tennis begge av W. Timothy Gallwey. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


Dag 2: 

GROW modellen. En internasjonalt anerkjent modell for hvordan vi legger grunnlaget for en suksessfull bedrift med fokus på målsetting, realitetsanalyse, gjennomgang av omverden i form av en analyse av muligheter, trusler, styrker og svakheter, samt strategiplanlegging og iverksetting. Her bruker vi mye tid på praktisk trening. Utvidet GROW modell. Her tar vi modellene du til nå har lært og kombinerer de med kraftfulle NLP teknikker og metoder for å gi deg et unikt og komplett verktøy til bruk i bedrifter som vil øke sin produksjon/resultater/inntekter/miljø, eller i arbeid med en-til-en samtaler.

Pensumbok som studentene kjøper selv: A short introduction to Coaching Skills and the GROW model av P H Davies. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


Dag 3 (fortsetter på dag 4):

Bedrifts Coaching via livshjulet. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. 


Dag 4:

Bedrifts Coaching via livshjulet fortsetter. Vi jobber med å kartelgge bedriftens nåtid på alle områder, for så å legge en plan for fremtiden. Vi legger også en plan for oppfølging av bedriften, nøkkelpersoner og prosessen som helhet. Det du lærer her kan også benyttes i en-til-en, team og familie coaching. Viktigheten av oppfølging i bedriftscoaching og personlig coaching. Mye praktisk arbeid denne dagen.


Dag 5: 

Teambuilding og sosiale ferdigheter. Denne dagen får du lære om hvordan et team bygges og hvordan et skakkjørt team kan repareres. Vi setter grunnregler for bedriftens miljøprofil og kommunikasjonsnøkler, fokuserer på resultater, og ser på hvilke fallgruver som finnes. Vi beveger oss så videre for å finne teamets styrker og motivasjon. Vi presenterer også en testmodell for å teste enkeltpersoner i bedriften eller hele/deler av bedriften. Denne modellen kan brukes på alle delene av en bedrift/team, men fungerer vel så bra innen familiecoaching.

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable av Patrick Lencioni. Det er frivillig å kjøpe og lese disse bøkene, du vil lære det du trenger på skolen, men om du velger å jobbe profesjonelt med bedrifter er det viktig at du leser disse bøkene for din egen del. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.


Dag 6: 

Coaching av toppledelse. Å coache ledere er noe annerledes enn å coache resten av bedriften. Lederene trenger å trene seg på å se bedriften som helhet og å se bedriften i både et her og nå perspektiv og i et fremtidsperspektiv. Det er også viktig for ledere å få ærlige tilbakemeldinger fra andre ledd i og rundt bedriften om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres og hvordan. På denne dagen får du lære en omfattende arbeidsmodell for å ivareta nettopp dette. Vi snakker også om det første møtet med bedriften og personalet, samt en dypere forståelse av Meta Modellen (en kommunikasjonsmodell)

Pensumbok som studentene kjøper selv: The Consultants’ Guide to Success with 360 Degree Feedback: How to design and deliver bespoke 360 Degree Feedback your clients will love av Jo Ayoubi. Årsaken til at det ikke er et krav å lese de, er at mange av studentene ved skolen ikke planlegger å jobbe i bedrifter etter endt studie, de er derfor bare et tillegg for de det gjelder. For studenter som får sitt studie betalt av arbeidsgiver, kan bokrapport fra utvalgte bøker settes som et studiekrav, dersom arbeidsgiver ber om det.

 

Det gjøres oppmerksom på at fagmateriellet på dette kurset utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. 


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Dag 7 til 9:

Avsluttende fagtema, Familie coaching og skilsmissecoaching. 


Når dine klienter eller ansatte opplever problemer i familien ifm skilsmisse, dødsfall, sykdom eller andre utfordringer, påvirker det alltid livet og arbeidsevnen. Som en del av dette studiet avslutter vi derfor med en 3 dagers helgemodul i Familie coaching. Noen familier/par står ikke til å redde, da kan det være vel så viktig å få hjelp til å skilles på en god måte, vi har derfor hele veien et sideperspektiv på skilsmissecoaching. 

 

Eksamen:

Dag 10 og 11:

Til eksamen skal alle studenter ha med reelle klienter til skolen som coaches av alle, alle skal også coache sin lærer.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Master Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere  dokumentasjon for deltagelse på minst 6 kollokviekvelder eller 2 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

 

Gratulerer!

PRAKTISK INFORMASJON:


Sted: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund


Adkomst med bil: Enkleste adkomst er med bil, vi har gratis parkering rett utenfor. Du bruker ca 15 minutter fra Lillestrøm sentrum og ca 35 min fra Oslo sentrum.


Adkomst med kollektivtrafikk: Ta buss 470 fra Lillestrøm stasjon til Gran i Fet, bussen bruker ca 20 minutter. Du må påregne ca 10 min gange fra bussholdeplassen til skolen.


Klokkeslett: 17.30-21.30


Pris: 19.999,- pr semester, pluss kr 1.999,- pr eksamen. Du velger selv ved påmelding om du vil betale hele studiebeløpet ved påmelding eller om du ønsker å delbetale kr 3.333,- i 6 måneder. For pakketilbud på alle tre semestre, se nedenfor.


Pakketilbud når du melder deg på alle tre semestre og velger delbetaling:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Månedsavgift: 2.499,- x 18= 44.982,-

Eksamensavgift: 1.999x3= 5.997

Totalpris: 52.978,-

Du sparer: 13.016,-. Dersom du ønsker å betale hele studieavgiften ved innmelding etter denne prismodellen er det selvfølgelig også i orden.


Betaling: Dersom du velger å betale hele studiebeløpet ved innmelding mottar du en faktura på 19.999,- ved innmelding. Dersom du ønsker å delbetale mottar du faktura på innmeldingsavgift ved innmelding og deretter månedsfaktura hver måned fra den måneden studiet starter. Vær oppmerksom på at fakturaavgift kr 79,- tilkommer på alle fakturaer.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe. 


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes. 


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år. 


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 1.999,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Servering: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 17.30-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Kontaktinformasjon:


e-mail: post@coachingkompetanse.no

tlf: 41447471

Besøks- og postadresse: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

Facebook: https://www.facebook.com/coachingkompetanse

Nettside: www.coachingkompetanse.no

Dette sier studentene om skolen:

 

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. Vennlig hilsen Casper Jørgensen


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

 

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

 

* Dette er et studie alle har godt av/nytte av.

 

* Modulen har derfor gitt meg svar på “hva jeg skal gjøre når jeg blir stor” og jeg vet jeg kan mestre.

 

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. Tone Kvam

 

* Kjære Cecilie   Jeg er kjempefornøyd så langt i de kursene jeg har hatt. Jeg har kommet  i dyp kontakt med meg selv, blitt flinkere å slappe av. Tenker annerledes, merker jeg er i en stor endringsprosess som skremmer meg men samtidig gir meg en følelse av å være på riktig livsvei...gir meg mer selvtillit, mer livsglede. Jeg har møtt så vanvittig mange herlige personligheter, spennende mennesker på kursene. Med vennlig hilsen Kjersti