NLP COACH UTDANNING

Coaching Kompetanse har utdannet NLP Coacher i Norge i over 13 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.


Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.


Våre studenter får sine sertifiseringer signert av Richard Bandler og John La Valle fra The Society of NLP i USA og får gjennom det en internasjonalt anerkjent utdannelse.


Etter andre semester kvalifiserer våre studenter til opptak i NLH (Norges landsforbund for Homøopraktikere) og kvalifiserer etter et VEKS kurs (et kurs i lover og etikk for behandlere) til den beskyttede tittelen Reg. Homøopraktiker).


Nedenfor finner du det komplette tilbudet:

NLP Practitioner TM

Grunnmuren innen NLP Coaching for deg som vil bli NLP Coach TM, men også for deg som vil lære coaching kun til bruk i eget liv.

NLP Coach TM

For deg som vil ha den internasjonalt anerkjente tittelen NLP Coach TM. Dette semesteret får du fordype deg i bedriftscoaching og familiecoaching.

NLP Master Practitioner TM

For deg som vil jobbe profesjonelt med å coache andre i en bedrift eller som vil bruke coaching i en profesjonell en-til-en praksis.

Coaching i bedrift

Coaching Kompetanse skreddersyr gjerne kurs/foredrag til dine ansatte som holdes hos dere i arbeidstiden eller på ettermiddagene.


Lær å heve dine egne og andres resultater med raske fremgangsmåter og teknikker, enten du vil bruke det du lærer i nåværende jobb innen ledelse/HR/omsorgstjenester/skole, eller for å jobbe profesjonelt på heltid eller deltid som privatpraktiserende NLP Coach.


Som NLP Coach kan du jobbe med mennesker en-til-en eller via kurs og foredrag. Du kan også bruke det du lærer som et verdifullt verktøy innen ledelse, enten du jobber innen næringslivet, innen utdanning, NAV eller helse.

Din lærer Cecilie Hunvik har studert hos Richard Bandler og The Society of NLP i USA og studentenes sertifiseringer signeres av Cecilie, sammen med Richard Bandler (medgrunnlegger av NLP) og John La Valle (president av The Society of NLP i USA).


Etter 2. semester (NLP Master Practitioner) kvalifiserer du til opptak i NLH (Norges Landsforbund for Homøopraktikere) som tilbyr deg yrkesforsikring og VEKS kurs (et kurs i lover og regler for privatpraktiserende coacher/terapeuter).

Les om de tre lærerike semestrene nedenfor. For mer utdypende informasjon, klikk på knappene ovenfor, slik at du kommer direkte til de respektive studiesidene.


Semestrene må tas i kronologisk rekkefølge og hvert semester avsluttes med eksamen og påfølgende sertifisering.

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:


Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


Modul 1 Coachingens Grunnprinsipper

Dato: Se studiets Hjem side


Denne modulen får du lære grunnmuren i all coaching. Vi starter med historikk og personene som inspirerte grunnlaget. Du får lære alle grunnleggende begrep, hvordan de som til og hvordan du bruker de. Du får lære flere praktiske øvelser og vi har det rett og slett mye gøy. Vi ser på grunnleggende kommunikasjonsteknikker og hvordan hjernen forstår og forvalter informasjon. Denne helgen vil forandre hvordan du fortår deg selv og andre og åpne perspektivene dine. Allerede etter denne første helgen vil du være i stand til å bruke det du har lært på treningskandidater. For mer deltajert beskrivelse av det spennende innholdet på denne modulen, gå til siden for NLP Practitioner TM.


Modul 2 Coaching i praksis:

Dato: Se studiets Hjem side


Denne modulen begynner vi allerede en del praktisk arbeid som gir store restulater. Hovdetema på dag 1 er Ankring (også ofte kalt triggeradferd). Dette er en spennende metode som lærer deg hvordan skjellsettende oppplevelser eller repetative opplevelser gir automatiserte reaksjoner, disse kan være både positive og negative. Denne modulen får du lære å nøytralisere de negative, bygge nye som du ønsker deg og å forsterke de du allerede har som du oppplever som positive. 


På dag to jobber vi med strategier. Visste du at du har strategier for absolutt alt du gjør? Helt fra hvordan du sjenker en kopp kaffe, til hvordan du gjør det slutt med kjæresten din. Denne dagen jobber vi med hvordan du kan kartlegge, bygge og kollapse strategier for å hjelpe deg selv eller andre til å bli den beste versjonen av deg/seg selv. 


På dag tre undervises det i gruppecoaching. Grunnmuren i en privat praksis er ofte gruppekurs. Du får denne dagen lære hvordan du kan bygge og gjennomføre gruppekurs. Vi fortsetter også strategiarbeidet med å lære deg en øvelse for hvordan å foreta gode valg.


Les mer deltaljert om denne helgen under siden til NLP Practitioner TM.


Modul 3 Meta Modellen TM og Milton Modellen TM

Dato: Se studiets Hjem side


Meta Modellen er en språkmodell som lærer deg å lytte etter nyansene i eget andres språk som forteller mye om de underliggende systemene og hvordan hver enkelt hjerne forstår og tolker verden. Denne dagen får du kun en kort innføing da vi setter av nesten en hel modul til dette på slutten av semesteret. 


Resten av denne modulen skal vi vie oss til Milton Modellen TM. Milton Modellen TM er bygget på arbeidet til Milton Eric H. Erickson som var en kjent og suksessfull psykiater. Hans arbeid med det ubevisste sinn og hvordan vårt ubevisste forstår verden. Dette er uvurderlig kunnskap for alle som vil hjelpe seg selv og andre med vellykkede endringsprosesser. Milton Modellen TM kan brukes i vanlig dagligtale, for kraftfulle meditasjoner eller som terapeutisk hypnose. Du vil få trinn-for-trinn oppskrifter og lære alt du trenger å kunne for å skape egne metoder tilpasset dine behove eller klienter. Dersom tiden tillater det øver vi på bruk av Milton Modellen TM i NLP øvelser.


Les mer detaljert om pensum på denne modlen under siden som heter NLP Practitioner TM.


Modul 4 Målcoaching

Dato: Se studiets Hjem side


De siste 3 dagene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette trinn-for-trinn arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.


Med dette verktøyet for hånden er du for alvor klar til å begynne så smått å jobbe med reelle coaching caser. Dere starter arbeidet med å målcoache hverandre to-og-to etter trinn-for-trinn oppskriften. Arbeidet dere gjør i målcoachingen er noe av det du skal levere når du går opp til eksamen som NLP Master Practitoner TM.


Modul 5 Coaching og kommunikasjon

Dato: Se studiets Hjem side


Dag 1


Alle studenter skal vise frem sin modelleringsoppgave. Dersom det blir tid til det skal de også vise frem en valgfri øvelse fra pensum. 


Dag 2 og 3

Det undervises i den trademark beskyttede Kommunikasjonsmodellen Meta Modellen TM. Meta Modellen vil lære deg å utforske og kartlegge menneskers grunnleggende troer og verdier som viser seg gjennom språket. Når du lærer deg denne modellen vil du få en utøket forståelse for deg selv og andre. Vi bruker mye tid på øvelser disse dagene.


Les mer om det spennende pensumet på siden til Nlp Practitioner TM. Du finner det her:


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer, evt 1 kollokviehelg signert av en medelev og du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:


Dette semesteret handler om å bli profesjonell i rollen som coach. I dette semesteret fokuserer du på å bli trygg i rollen med å hjelpe andre med sine prosesser. Du får både på skolen og via hjemmearbeid trene mye på praktisk arbeid og utvider din verktøykasse og ditt repertoar som fasilitator.


Modul 1, Lifecoaching

Dato: Se studiets Hjem side


Life Coaching.

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære Coaching Kompetanses trinn for trinn fremgangsmåte i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


Modul 2, SOAR modellen og

Sleigh of Mouth

Dato: Se studiets Hjem side


Det store temaet denne modulen er SOAR modellen. SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. SOAR modellen er som coachingens rubiks kube hvor du kan bevege deg fritt i "huset" hvor du har tilgang på alle nivåer i klientens liv. Dette gir både deg og klienten en komplett forståelse av livet i fortid, nåtid og fremtid. SOAR modellen er ditt beste verktøy for å forløse fortiden, rydde i nåtiden og å bygge en bærekraftig fremtid.


På dag tre får du en introduksjon i Sleigh of Mouth som er et stort kommunikasjonsverktøy. Richard Bandler sier at du vil aldri "tape" en diskusjon etter at du har lært Sleigh of Mouth, og han har helt rett :) Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.Modul 3 Fordypning i Milton Modellen

Dato: Se studiets Hjem side


Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


Dag 1 jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


Dag 2 jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


Dag 3 jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


Modul 4 NLP øvelser, networking og salg

Dato: Se studiets Hjem side

Denne helgen jobber vi praktisk med NLP øvelser for å gjøre deg tryggere på verktøykassen din. Du vil oppleve å få mange NLP øvelser demonstrert foran klassen og deretter få øve praktisk på samme øvelse med en medstudent. Som pensum på søndag formiddag undervises det i networking og salgsteknikk, noe som er viktig dersom du skal lykkes som privatpraktiserende NLP Coach. Denne helgen gjennomføres i pinsehelgen. Dersom du skal reise bort denne helgen viser skolen hensyn til det, du må da i så fall gjennomføre en komplett treningshelg som kollokvie sammen med en medstudent, samt selv sette deg inn i fagmateriellet for søndagen. Det å gjennomføre denne helgen som kollokvie gir ingen reduksjon i studieprisen.


Modul 5 MetaProgrammer og eksamen

Dato: Se studiets Hjem side


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg. Denne modulen setter vi av mye tid på at dere får jobbe med hverandre i rollen coach-coachee.

OBS! Fredag denne modulen gjennomføres eksamen. Eksamen er den praktisk dag hvor du enten vil bli utfordret på å vise klassen hvordan du vil gjennomføre en coachingsession eller fremføring av ditt arbeid i målcoaching/lifecoaching.


Revival week, frivillig modul, deltagelse på Revival week koster kr 4.999,-.


Reinvent yourself:


Dette er uken hvor du setter kursen for årene som kommer.Ta plass i førersetet og skap det livet du ønsker deg. Revial week handler om å forlate hverdagen for en hel uke for gjøre et dypdykk i hvem du er og hvem du ønsker å være. SolstadAkademiet har arrangert Revival week i 5 år og det er like vellykket hver eneste gang. Vi reiser til spennende destinasjoner og du vil oppleve det som en enorm lettelse å få reise ut på oppdagelsesreise med likesinnede. Du vil oppleve å utvide dine perspektiver og se klarere. Dette vil være en lindrende og endrende reise i ditt liv. Les mer om Revival week på siden til NLP Master Practitioner TM.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.NLP Coach TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Les om det spennende pensumet nedenfor:


Modul 1, Bedrifts coaching 1

Dato: Se studiets Hjem side


Som profesjonell NLP Coach TM er det en fordel for deg om du kan jobbe med bedrifter. Det kan du gjøre ved å selge deg inn som en-til-en coach eller som foredragsholder og kursholder. du kan også jobbe med organisasjoner som idrettslag, politikere m.m. 


Denne første modulen med bedriftscoaching begynner vi å jobbe med indiviet ift "The inner game". Vi beveger oss videre til den anerkjente GROW modellen og ser på hele bedriften i et utvidet livshjulsperspektiv. Alt du lærer denne modulen kan også fint konverteres til arbeid med familier som er pensum på neste modul.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. 


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.


Modul 2 Par, familier og skilsmisse

Dato: Se studiets Hjem side


Denne modulen får du lære hvordan du jobber med par, familier og skilsmisse med NLP som verktøy. Du får lære trinn-for-trinn metoder for hvordan du legger opp timer og et fullt forløp. Å jobbe med par, familier og skilsmisseprosesser er et givende segment innen coaching. 


Modul 3 Bedriftscoaching, teambuilding og coaching av ledelse


Dato: Se studiets Hjem side


Denne modulen fortsetter vi arbeidet fra modul 1 og avrunder arbeidet med bedriftens livshjul. Vi beveger oss så videre til å se på konstellasjonene i bedriften ved å jobbe med "The five dysfunctions of a team". Helt til slutt ser vi på et oppsett for coaching av toppledere. Du vil etter denne modulen ha et komplett sett med verktøy for hvordan å jobbe coachende med en bedrift. Vi ser også på 360 evalueringer som tar temperaturen på alle ledd i bedriften og gir en god oversikt over forbedringspotensialet og hvordan å komme dit bedriften ønsker. 


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk. 


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Modul 4 Kognitivt arbeid og familiekonstellasjoner

Dato: Se studiets Hjem side


Denne modulen setter vi fokus på NLP i relasjon til kognitive teknikker på dag 1 og dag 2. På dag 3 får du lære å jobbe med familiekonstellasjoner som var spesialfeltet til Virginia Satir som er en av læremestrene NLP er bygget på.


Modul 5 Eksamen NLP Coach TN

Dato: Se studiets Hjem side

Eksamen dette semesteret er en praktisk workshop. Hver student skal legge opp to fulle dager hvor de jobber med klienter, dette kan være klienter du inviterer med deg eller medstudenter fra skolen. Alle skal også coache sin lærer som en del av eksamen.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere  dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer eller 1 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.


OBS! Enkelte sesonger gjennomføres dette semesteret på kveldstid hverdager og ikke som helgemoduler.

Richard Bandler og CEO Cecilie Hunvik

John La Valle, President of the Society of NLP og CEO Cecilie Hunvik

PRAKTISK INFORMASJON:


Påmelding gjøres via e-post til post@coachingkompetanse.no


Adresse: Slettaveien 24, 1900 Fetsund. Under korona måtte skolen si opp sine lokaler i Oslo sentrum og flytte til Fetsund i Lillestrøm. Det er sannsynlig at skolen vil flytte til nye lokaler i Lillestrøm/Oslo/Fornebu i 2023/2024 dette vil innebære endret reisevei for skolens studenter, skolen krediterer ikke studenter som ønsker å trekke seg grunnet endret reisevei.


Adkomst med bil: Enkleste adkomst er med bil, vi har gratis parkering rett utenfor. Du bruker ca 15 minutter fra Lillestrøm sentrum og ca 35 min fra Oslo sentrum.


Adkomst med kollektivtrafikk: Ta buss 470 fra Lillestrøm stasjon til Gran i Fet, bussen bruker ca 20 minutter. Du må påregne ca 10 min gange fra bussholdeplassen til skolen.


Klokkeslett: 18.00-21.30


Pris:

Den rimeligste prisen er når du melder deg opp til alle tre semestre med det samme og betaler hele studiebeløpet ved innmelding. Den dyreste prismodellen er å delbetale for ett semester av gangen. Differansen mellom disse to modellene er: 5.723,-. Hvilken prismodell du velger er helt opp til deg. Du kan lese om de fire forskjellige betalingsmodellene nedenfor:


Pris pr semester:

 

Når du betaler hele studieavgiften ved innmelding:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Studieavgift:14.994 ,-

Eksamensavgift: 2.499,-

Fakturaavgift: 75,-

Studiepris: 19.567,-


Når du ønsker delbetaling:

Når du betaler hele studieavgiften ved innmelding:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Studieavgift:14.994 ,-

Eksamensavgift: 2.499,-

Fakturaavgift: 75,- x 8 = 600,-

Studiepris: 20.092,-


Dersom du velger delbetaling forfaller innmeldingsavgiften 14 dager etter påmelding. Månedsavdragene begynner å forfalle 30 dager etter påmelding og stopper av seg selv etter 6 måneder. Eksamensavgiften må senest være betalt dagen før eksamen, kvittering må medbringes eksamensdagen.


Pris for tre semestre:


Pris for tre semestre når du betaler hele studieprisen ved innmelding er: 

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Studieavgift: 44.982,-

Eksamensavgift: 2.499,- x 3 = 7.497,-

Fakturaavgift: 75,-

Studiepris: 54.553,-


Pris for tre semestre ved delbetaling:

Innmeldingsavgift: 1.999,-

Studieavgift: 44.982,-

Eksamensavgift: 2.499,- x 3 = 7.497,-

Fakturaavgift: 75,- x 20 = 1.500,-

Studiepris: 55.978,-


Dersom du velger delbetaling forfaller innmeldingsavgiften 14 dager etter påmelding. Månedsavdragene begynner å forfalle 30 dager etter påmelding og stopper av seg selv etter 18 måneder. Eksamensavgiften må senest være betalt dagen før eksamen, kvittering må medbringes eksamensdagen.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe. 


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes. 


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år. 


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.499,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Måltider: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 18.00-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen. På lørdag og søndag må du ta med mat. Det finnes ingen steder å kjøpe mat i nærheten. Vi har micro og kjøleskap på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Kontaktinformasjon:


e-mail: post@coachingkompetanse.no

tlf: 41447471

Besøks- og postadresse: Bakåsveien 24, 1900 Fetsund

Facebook: https://www.facebook.com/coachingkompetanse

Nettside: www.coachingkompetanse.no