Coaching Kompetanse har utdannet NLP Coacher i Norge i 13 år med lisens fra

The Society of NLP i USA og Richard Bandler.

Utdanningen er internasjonalt Trade Mark beskyttet.

NLP Practitioner TM

Dette semesteret handler om det viktigste mennesket i ditt liv; deg. Når du dette semesteret får lære alt du trenger om grunnmuren innen coaching, er det med henblikk på hvordan hver og en kan bruke coaching i eget liv, både privat og på jobb. Det er gjennom egen erfaring at du blir flink til å forstå hvordan du kan hjelpe andre og på den måten være ekte i ditt møte med de du skal hjelpe. Dette vil bli et usedvanlig utviklende halvår i ditt liv.


Dette semesteret passer like godt for deg som vil bruke coaching på jobb, som for deg som vil starte din egen praksis og for deg som kun vil bruke det du lærer i eget liv.

NLP Practitioner TM


Det første semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:

Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste i et hverdagsperspektiv.


Dette semesteret møtes vi til fem helgemoduler hvor du sammen med dine medstudenter får lære alt du trenger å kunne for å coache deg selv og andre. Dette er et studie du helt fint klarer å gjennomføre selv om du har en travel hverdag. Men du må påregne å treffe medstudenter jevnlig for å trene praktisk på det du lærer. Dere velger selv om dere vil gjøre kollokvie hver uke, eller sette av en helg til kollokvie i ny og ne. Om du bor langt unna dine medstudenter er kollokvie mulig via nettmøter. Husk at kollokvie er både gøy og lærerikt. På kollokvie skal dere gjøre praktiske coachingøvelser på hverandre og trene på coachrollen, dette er ikke vanskelig i det hele tatt, men veldig utviklende, både for deg personlig og ift læreprosessen din på veien til å bli profesjonell coach. 


Opptakskrav: Du må ha fylt 24 år, da dette er et studie som krever noe modenhet og livserfaring.


Her kan du lese detaljert om innholdet på hver studiedag, slik at du har god oversikt over hva det er du melder deg på:


Se datoer på "Hjem"-siden


Dette semesteret handler om å lære deg alt du trenger å kunne for å komme i gang med å coache deg selv og andre. I hovedsak skal du dette semesteret jobbe med deg selv, derfor passer dette semesteret også godt for deg som ikke vil bli coach i det hele tatt, men som bare vil lære å coache deg selv eller dine aller nærmeste.


Modul 1 Coachingens Grunnprinsipper

Dag 1


- Velkommen, la oss bli litt kjent.


- Introduksjon av menneskene bak NLP og NLPs grunnleggere.


- Hva er NLP og hvordan ble NLP skapt?


- NLPs Grunnpilarer. Denne kvelden får du lære prinsippene som ligger i bunnen for all NLP Coaching. På den måten begynner du allerede nå å bygge en stødig plattfor for arbeidet videre.


- Lær om sansene dine. Du kjenner jo godt til sansene dine allerede. Men i kveld får du lære mer om hvordan hjernen din egentlig bearbeider informasjonen fra sansene dine og hvordan det er hjernens forståelse av sanseopplevelser som gjør hver og en av oss unike, fordi alle hjerner forstår og arkiverer forskjellig, basert på hva du har opplevd så langt i livet. Når du så har lært hvordan denne prosessen fungerer, kan du begynne å ta styring over prosessen og på den måten bygge det livet du ønsker deg. Du vil også gjennom denne kunnskapen få en utøket forståelse for hvordan andre mennesker oppfatter verden og hvordan vi mennesker blir så ulike.


- Lær å lese mimikk og øyebevegelser. Bli en ekspert på å lese andre mennesker. Hvordan mennesker beveger øynene, sier alt om hvor i hjernen de henter informasjon fra. Når du vet dette, blir det å lese andre mennesker både morsomt og veldig nyttig. 


Lekse:

- Legg mer merke til hvilke sanser du bruker i ulike situajoner og spør deg selv om det er optimalt, eller om du kunne ha nytte av å bruke sansene dine på andre måter.

- Tren på å lese andres øyebevegelser og mimikk.

- Bli mer oppmerksom på egen mimikk.


Dag 2 Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- Matching og mismatching et veldig kraftfullt verktøy, når du vet hvordan du bruker det.

- Lær å skape og bryte samhøringhet med andre og hvordan du leder andre, her har vi en veldig gøyal øvelse.

- Tren synssansen din (og de andre sansene) og få fordelen av å ha overblikk i alle situasjoner.

- Tolkning, coacher tolker aldri, i kveld får du lære hvorfor og hva du skal gjøre isteden.

- Reframing, se verden på en annen måte og hent ut læring og ressurser av en hver situasjon.

- State/Tilstand, lær hvordan det å skifte tilstand er like enkelt som å skifte sko, når du kan dette vil du lett kunne mestre en hver situasjon.

- Elisitere og Kalibrere = hvordan du "leser" kunden, dette er veldig spennende og like nyttig privat som på jobb.

- Økologi i det personlige liv, fyller du livet ditt med "gift" i form av oppgaver, omgivelser og mennesker som trekker deg ned? I kveld får du lære hvordan du kan hjelpe deg seg og andre å skape økologiske liv.

- Tidsforståelse In-time/Through time/Downtime/Uptime. Hvordan du forstår og disponerer tid er minst like viktig som hvordan du forstår og disponerer penger. Mennesker som forvalter tid på en god måte har mer tilfredsstillende liv.

- Assossiering, Dissossiering og Dobbel Dissossiering (dette er enklere enn det høres ut :)

- Inn i framtiden (Future Pace), å skape et godt liv starter her og nå, å opprettholde det, krever fremsyn, i kveld får du lære hvordan du programmerer en god fremtid.

- Universelle modelleringsprosesser, hvordan og hvorfor hjernen sletter, forvrenger og generaliserer informasjon. Denne prosessen vil gi deg mange eurekaopplevelser i forhold til ditt eget liv og dine relasjoner. Dette er grunnlaget for NLPs kommunikasjonsmodell som du får lære neste gang.


Lekse: 

- Tren på følgende prosesser:

1) Matchig og mismatching

2) Skape samhøringhet

3) Ta deg selv i å tolke og velg en annen strategi

4) Tren på å reframe


Dag 3 Coachingens Grunnprinsipper fortsetter:

- NLPs kommunikasjonsmodell, her får du fordype deg i hvordan all kommunikasjon foregår fra en trigger utløses til opplevelsen er ferdig prosessert, dette er helt nødvendig basiskunnskap for deg som skal jobbe med mennesker.

- Sansearbeid (submodaliteter). Her får du fordype deg i hvordan det er sansene våre som skaper alle opplevensene våre. Når du forstår dette, har du allerede forstått hvordan endring kan inntreffe veldig raskt og hvordan vi alle har en mye større skaperkraft enn vi er klar over. Det du får lære i kveld, bygger også grunnmuren for det du skal lære om hypnose senere.

- Fokus, fokuserer du på detaljer, eller det store bildet, fokuserer du på det som er av betydning, eller kaster du bort tid på unødvendige elementer? I kveld får du lære å kartlegge eget og andres fokus og å stille spørsmålstegn ved hva som er optimalt fokus i en hver situasjon.

- Preframing, sikre gode resultater gjennom god planlegging og informasjon.

- De 4 stadier for læring, her får du lære hvilke stadier alle mennesker går gjennom i en hver læringsprosess.

- Modell for gjennomføring av en NLP opplevelse, her får du lære hvordan du tar i mot klienter på en profesjonell måte og hvordan du planlegger og gjennomfører en time med en klient.

- Å jobbe med treningskandidater: Lekser, timebestilling og betaling. Journalføring, Tilbakemeldingsskjema, Taushetsplikt og møblering av kontoret.


Lekse: Book og gjennomfør en ekte coachingtime med en treningsklient basert på det du til nå har lært. Du velger selv om du søker en klient du aldri før har møtt, eller om du jobber med din beste venn. Det som er viktig her, er at du kommer i gang, utover det er det du selv som "legger lista".Modul 2

Dag 1 Coaching i praksis:

- Ankring. Ankring handler om hvordan alt vi opplever "ankres" i oss. Tenk for eksempel på hva du føler når du kjenner lukten av vafler, ser en person du er redd for eller hører stemmen til en du elsker. Sette er triggere som har festet ankre i deg som gjør at du har automatiserte prosesser knyttet til sanseopplevelser. Denne kvelden får du lære hvordan du kan hjelpe deg selv og andre til å eliminere negative ankre, forsterke ressursankre og bygge nye, bedre ankre. Du får også lære hvordan vi kan bruke ankring til å forløse minner og følelser som har satt seg seg i din fysikk, i dine emosjoner og i ditt minne. I tillegg til å jobbe med å skifte fra en følelse til en annen, samt å bygge gode følelser og ressurser for framtiden. 


Lekse:

1) Tren på å oppdage egne triggere og ankre og spør deg selv om du vil omprogrammere noen av triggerene og ankrene dine.

2)Møt hverandre til kollokvie og tren på alle ankringsøvelsene dere har fått i pensum.


Dag 2 Coaching i praksis fortsetter:

- Strategi en strategi og hvordan kan vi bruke strategiarbeid praktisk i eget liv og i arbeidslivet?

- Grunnpillarene i strategiarbeid, lær å kartlegge, forbedre og installere strategier for deg selv og andre.

- Mer av samme adferd gir mer av samme restulat, vær forberedt på å møte deg selv i døra.

- Å kopiere strategier/modellering, i trenger ikke alle å finne opp hjulet på nytt, velg deg en mester å lære av, da oppnår du målene raskere og tar styring over resultatet.

- Tote, lær å teste og forbedre egne og andres strategier og å komme videre når en strategi ikke fungerer

- Nyttige kartleggingsspørsmål, endelig starter prosessen med å gjøre deg flink til å stille de riktige spørsmålene.


Lekse:

Bestem deg for noe du vil lære eller forbedre, finn en modell, kartlegg modellens strategi og implementer den i eget liv, når du har testet den ut, er det noe du vil implementere i eget liv, forbedre, eller forkaste? Denne leksen har du god tid på, du skal presentere den for klassen som en del av din eksamen.


Dag 3 Coaching i praksis fortsetter:

- Gruppecoaching. Å jobbe med grupper kan være en veldig god plattform for deg som vil jobbe profesjonelt som coach. Gruppecoaching kan brukes til å coache bedrifter, foreninger og idrettslag. Men du kan også starte egne grupper som jobber med traumer, vekt, mestring, selvfølelse, sorg osv. Eller du kan drive undervisning i noe du kan. Som gruppecoach tjener du mer pr time enn når du jobber en-til-en, i tillegg kan du bygge en god grunnmur for bedriften din ved å tilby en-til-en coaching til alle gruppedeltagerne, det gjør alt med markedsføring mye enklere for deg og gir en større forutsigbarhet for din bedrift.

- Valg. Har du lagt merke til at noen mennesker er flinke til å foreta gode valg, mens andre ser ut til å velge feil gang på gang? I kveld får du lære hvordan du kan jobbe bedre med å foreta gode valg for deg selv og hvordan du kan hjelpe andre med det samme. Her får du flere praktiske øvelser som du kan trene på sammen med andre i klassen.

- Stolarbeid. Vi jobber med "stolarbeid" som er en kraftfull metode til å løse opp i konflikter mellom mennesker som fungerer veldig bra i en-til-en arbeid, sorgarbeid og familiecoaching. Dette trenger du å trene praktisk på sammen med andre i klassen gjennom kollokvie.


Lekse:

- I kollokvie med andre i klassen trener du på valgøvelser og stolarbeid.

- Velg et tema og lag et skriftlig oppsett for gruppecoaching som går over 2-10 timer. 


Modul 3

Dag 1 Meta Modellen og Milton Modellen:

Meta Modellen og Milton Modellen er Trademarbeskyttet lære om språk og om hvordan hjernen forstår språk og hvordan du kan bruke det i endringsprosesser og coaching. Dette er hva du får lære:

- Grunnprinsippene innen Meta og Milton Modellen

- Begrepesforklaring

- Innføring i metoden

- Det bevisste sinn

- Det ubevisste sinn

- Milton Modellen i praksis

- Hjernebøler

- Tekniske hjelpemidler


Lekse: 

- Bruk det du har lært til nå i teknikker fra skolens kompendie med teknikker.


Dag 2 Milton Modellen fortsetter:

- Lær språkmodellen Milton Modellen, og hvordan du lager kraftfulle metaforer.


Det du lærer i dag legger grunnmuren for alt arbeid du skal gjøre senere. Neste semester skal du få gå ennå dypere inn i endringsprosesser med Milton Modellen. 


Lekse:

- Lag et behandlingsopplegg med det du har lært.


Dag 13 Milton Modellen fortsetter:

- Tren på praktisk bruk av Milton Modellen brukt i NLP øvelser, samt arbeid med traumer og fobier. Denne dagen bruker vi i sin helhet til å trene på øvelser.


Lekse: Ta i mot en kunde og bruk Milton Modellen i behandlingen.


Modul 4

Dag 1 Målcoaching

De siste 3 dagene på NLP Practitioner fokuserer vi på målarbeid. Du får lære Coaching Kompetanses komplette trinn-for-trinn arbeidsverktøy for å hjelpe deg selv og andre å nå egne mål.

- Du introduseres til det å jobbe aktivt med målsetting, i eget liv og profesjonelt med andre

- Motivasjon

- Hvordan du setter velfungerende mål


Dag 2 Målcoaching fortsetter:

- SMARTØF, en NLP modell for testing av mål

- Troer og Verdier som mennesker bærer i seg kan gagne eller hindre bæreren, her får du lære praktisk arbeid med troer og verdier og hvordan du kan bruke det bl.a i målarbeid

- Introduksjon til modellering


Dag 3 Målcoaching fortsetter:

- Livshjul

- Tidslinje til bruk i målarbeid

- Øvelser som er nyttige i målarbeid


De neste månedene jobber dere to-og-to med å målcoache hverandre. Målcoachingen er en del av din eksamensoppgave på NLP Master Practitioner. 


Modul 5 Coaching og Kommunikasjon og eksamen

Dag 1

Denne kvelden har NLP Practitioner studentene eksamen. Som eksamen fremfører studentene sine modelleringsoppgaver og evt viser praktiske øvelser fra teknikk kompendiet. Hvor mye tid hver får avhenger av klassens størrelse og vil bli avtalt på forhånd.


Dag 2 Coaching og Kommunikasjon: 

Du får fordype deg i NLPs komplette kommunikasjonsmodell Meta Modellen TM. Kommunikasjon er så mye mer enn du tror. Bak hvert ord og setning ligger utrolig mye informasjon om den som snakker. Når du kan Meta Modellen, vil du kunne kartlegge mennesker på en rask og presis måte og du vil vite nøyaktig hvilke spørsmål du skal stille, både for å kartlegge andre, men også for å motivere andre til forbedring. Meta Modellen er ditt viktigste verktøy som profesjonell coach, men du vil også oppdage at det er et enormt nyggig verktøy i ditt daglige liv. Meta Modellen legger grunnmuren for det du neste semester skal få lære om Meta Programmer. Meta Programmer er hvert enkelt menneskes grunnmur, for 50 år siden trodde man at Meta Programmer var medfødt og dermed ikke kunne endres. I dag vet vi bedre og neste semester skal du få fordype deg i dette.


Dag 3 Coaching og Kommunikasjon:

- Vi fortsetter å jobbe med Meta Modellen TM


- Chunking er en modell for hvordan vi ser på hendelser og opplevelser i forhold til fokus og størrelse. Vi var litt innom dette i starten på studiet under fokus, men her skal du få fordype deg litt mer i det og gjøre noen gøyale øvelser for bl.a konfliktløsning.


Disse to modellene vil gi deg en helt ny forståelse av hvordan du kan bruke språket ditt for å bli forstått bedre, forstå andre bedre og hjelpe andre til nye og bedre resultater. Du får her lære mange virkningsfulle verktøy for gode, coachende samtaler.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 4 kollokviekvelder signert av en medelev og du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.

NLP Master Practitioner TM


Det andre semesteret på utdanningen NLP Coach

Dette semesteret handler om å bli profesjonell i rollen som coach. I dette semesteret fokuserer du på å bli trygg i rollen med å hjelpe andre med sine prosesser. Du får både på skolen og via hjemmearbeid trene mye på praktisk arbeid og utvider din verktøykasse og ditt repertoar som fasilitator.


Modul 1 Lifecoaching

Dato: 14-16 februar 2025Life Coaching.

Livet er ikke bare jobb. Livet skal leves på alle arenaer. En god NLP Coach TM, eller leder forstår viktigheten av å ta godt vare på seg selv gjennom god helse og et velfungerende privatliv og forstår å verdsette og oppmuntre til det også i sine klienter eller kollegaer. På denne modulen vil du få lære Coaching Kompetanses trinn for trinn fremgangsmåte i hvordan å coache deg selv og andre til et velfungerende liv både hjemme og på jobb. For deg som planlegger å jobbe som privatpraktiserende NLP Coach TM, er dette en lærerik modul hvor du får lære å jobbe etter en enkel trinn-for-trinn prosess som gjør det lett å hjelpe andre på en profesjonell måte. Etter siste dag på dette fagtemaet skal du jobbe med å lede en reell klient igjennom Life Coaching. Arbeidet skal leveres som en del av din eksamen. Det forutsetter at du møter din klient til minst 5 konsultasjoner innen eksamen.


Modul 2, SOAR modellen og

Sleigh of Mouth

Dato: 14-16 mars 2025SOAR modellen er det mest komplette coachingverktøyet du kan tenke deg og du vil kunne bruke dette verktøyet på absolutt alle tenkelige problemstillinger. SOAR modellen tar for seg livet i både fortid, nåtid og fremtid og i alle stadier/perspektiver du kan tenke deg. Det kan kanskje høres krevende ut, men når du ført forstår modellen, er den enkel å jobbe med og vil gi veldig gode resultater, hver gang. Det å kunne SOAR modellen gjør også at du som NLP Coach TM vil føle deg veldig fri i metodevalg og kunne rendyrke det resultatet din klient bestiller. SOAR modellen er som coachingens rubiks kube hvor du kan bevege deg fritt i "huset" hvor du har tilgang på alle nivåer i klientens liv. Dette gir både deg og klienten en komplett forståelse av livet i fortid, nåtid og fremtid. SOAR modellen er ditt beste verktøy for å forløse fortiden, rydde i nåtiden og å bygge en bærekraftig fremtid.


Sleigh of Mouth er et stort kommunikasjons-verktøy. Richard Bandler sier at du vil aldri "tape" en diskusjon etter at du har lært Sleigh of Mouth, og han har helt rett :) Det beste med Sleigh og Mouth er at du vil få lære å forhandle med karisma, sjarm og letthet, slik at du ofte vil oppleve å forlate forhandlingsbordet med en god venn, i tillegg til at du fikk det som du ville.Modul 3 Fordypning i Milton Modellen

Dato: 11-13 april 2025


Dyptgående endringer:


Den siste modulen på studiet vil vi fordype oss i hvordan å foreta dyptgående, nødvendige endringer og i dette arbeidet vi i stor grad bruke Milton Modellen som du lærte i første semester Lederkompetanse - NLP Practitoner.


Dag 1 jobber vi med tema selvtillit, selvfølelse og egne prestasjoner.


Dag 2 jobber vi med tema "sceneskrekk". Med sceneskrekk menes her menneskets iboende frykt for å tale i forsamlinger, enten det gjelder i jobbsammenheng eller privat.


Dag 3 jobber vi med begrepet tid. Du har allerede jobbet med tid under SOAR, men denne dagen får du mange praktiske øvelser hvor vi trenger på å gå tilbake i tid for å forløse det som har vært vanskelig, jobber med å skape en best mulig nåtid og en forlokkende fremtid.


Modul 4 NLP øvelser, networking og salg

Dato: 23-25 mai 2025Denne helgen jobber vi praktisk med NLP øvelser for å gjøre deg tryggere på verktøykassen din. Du vil oppleve å få mange NLP øvelser demonstrert foran klassen og deretter få øve praktisk på samme øvelse med en medstudent. Som pensum på søndag formiddag undervises det i networking og salgsteknikk, noe som er viktig dersom du skal lykkes som privatpraktiserende NLP Coach. Denne helgen gjennomføres i pinsehelgen. Dersom du skal reise bort denne helgen viser skolen hensyn til det, du må da i så fall gjennomføre en komplett treningshelg som kollokvie sammen med en medstudent, samt selv sette deg inn i fagmateriellet for søndagen. Det å gjennomføre denne helgen som kollokvie gir ingen reduksjon i studieprisen.


Modul 5 MetaProgrammer og eksamen

Dato: 20-22 juni 2025


Dette fagtemaet lærer deg de underliggende programmene som ligger i hvert enkelt menneske. Disse programmene er forskjellige i alle, men har visse fellestrekk. Når du lærer deg å gjenkjenne et menneskes programmer, som ofte kommer til syne gjennom personens språk, verdier og hva personen tror og tenker, kan du hjelpe vedkommende med å endre begrensende programmer og styrke velfungerende programmer. Dette er spennende arbeid og selve grunnstenen i studiet. Det er her du som NLP Coach TM eller leder virkelig vil kunne gjøre en livslang forskjell for deg selv, dine klienter, kollegaer og de rundt deg. Denne modulen setter vi av mye tid på at dere får jobbe med hverandre i rollen coach-coachee.

OBS! Fredag denne modulen gjennomføres eksamen.


Eksamenskrav:

For å få gå opp til eksamen, må du levere ditt arbeid innen Lifecoaching dokumentert med tilbakemeldingsskjemaer fra din klient. I tillegg må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet.NLP Coach TM


Det siste semesteret på utdanningen NLP Coach

Fagplan:


Dette semesteret handler om å gjøre deg til en profesjonell NLP Coach TM enten du skal jobbe i bedrifter eller egen praksis. Fokus dette semesteret er bedriftscoaching og familie/skilsmisse coaching. Dette semesteret bør du planlegge minst to kollokviehelger med studenter for å virkelig komme inn i rollen som en profesjonell NLP Coach TM. Dette semesteret gjennomføres med undervisning på kveldstid, hverdager kl 18-21.30 Les om det spennende pensumet nedenfor:


Modul 1, Bedrifts coaching 1

Dato: 26. aug, 09. sept, 23. sept 2025


Som profesjonell NLP Coach TM er det en fordel for deg om du kan jobbe med bedrifter. Det kan du gjøre ved å selge deg inn som en-til-en coach eller som foredragsholder og kursholder. du kan også jobbe med organisasjoner som idrettslag, politikere m.m.


Denne første modulen med bedriftscoaching begynner vi å jobbe med indiviet ift "The inner game". Vi beveger oss videre til den anerkjente GROW modellen og ser på hele bedriften i et utvidet livshjulsperspektiv. Alt du lærer denne modulen kan også fint konverteres til arbeid med familier som er pensum på neste modul.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk.


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.Modul 2, Bedriftscoaching, teambuilding og coaching av ledelse


Dato: 7.okt, 21. okt, 4. nov 2025


Denne modulen fortsetter vi arbeidet fra modul 1 og avrunder arbeidet med bedriftens livshjul. Vi beveger oss så videre til å se på konstellasjonene i bedriften ved å jobbe med "The five dysfunctions of a team". Helt til slutt ser vi på et oppsett for coaching av toppledere. Du vil etter denne modulen ha et komplett sett med verktøy for hvordan å jobbe coachende med en bedrift. Vi ser også på 360 evalueringer som tar temperaturen på alle ledd i bedriften og gir en god oversikt over forbedringspotensialet og hvordan å komme dit bedriften ønsker.


For å lese mer detaljert beskrivelse av modulene, se siden til NLP Coach TM.


Vær oppmerksom på at fagmateriellet på modul 1 og 3 utleveres på engelsk. Pensumbøkene er også på engelsk.


Frivilling tilleggslitteratur: Studenter som vil jobbe med bedriftscoaching rådes til etter studiet å lese boken The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer 1st Edition,

av Jeffrey Liker. Dette er en bok som tydelig forklarer hvordan å effektivisere i bedrifter.


Modul 3 Eksamen NLP Coach TN

Dato: 18. nov, 2. des og 16 des 2025

Eksamen dette semesteret er en praktisk workshop. Hver student skal legge opp to fulle dager hvor de jobber med klienter, dette kan være klienter du inviterer med deg eller medstudenter fra skolen. Alle skal også coache sin lærer som en del av eksamen.Revival weekend, frivillig bonusmodul for studenter på NLP Coach semesteret


En gang pr år gjennomføres Reviwal weekend, dato publiseres senere


Reinvent yourself:


Denne helgen setter du kursen for årene som kommer.Ta plass i førersetet og skap det livet du ønsker deg. Revial weekend handler om å forlate hverdagen for gjøre et dypdykk i hvem du er og hvem du ønsker å være. SolstadAkademiet har arrangert Revival weekend i 6 år og det er like vellykket hver eneste gang. Revival weekend gjennomføres i klasserommet, men tilbys og så av og til som reiser til spennende destinasjoner og du vil oppleve det som en enorm lettelse å få reise ut på oppdagelsesreise med likesinnede. Du vil oppleve å utvide dine perspektiver og se klarere. Dette vil være en lindrende og endrende reise i ditt liv. 


Familie og skilsmissecoaching, frivillig bonusmodul, gjennomføres som nettundervisning. Dette er en frivillig bonusmodul du mottar som deltager på NLP Coach semesteret. Her får du lære skolens trinn-for-trinn metode for å jobbe med familier og par som vil ha hjelp til å komme videre på en positiv måte, eller par og familier som ønsker hjelp til å skilles og bygge en ny og annerledes familie på beste mulige måte. Modulen kan du gjennomføre mens du studerer, eller på et senere tidspunkt.


Eksamenskrav:

Før eksamen skal alle studenter levere tilbakemeldingsskjemaer fra 30 reelle klienter (ikke medelever), du kan begynne å samle tilbakemeldinger allerede når du starter NLP Practitioner, du har derfor god tid til å gjennomføre dette kravet. Det vil være anledning til å levere disse også etter eksamen, men du vil da ikke motta ditt sertifikat før ca seks måneder etter eksamensdato. For å få gå opp til eksamen, må du levere dokumentasjon for deltagelse på minst 3 kollokviekvelder a 3 timer eller 1 kollokvie weekender signert av en medelev, du må også ha minst 90% deltagelse i klasserom. Studenter som ikke overholder disse kravene må ta igjen det som mangler påfølgende år, for så å gå opp til eksamen. Manglende eksamenskrav gir ikke rett til tilbakebetaling av studieavgiften. Studenter som mangler eksamenskrav, kan be skolen om privatundervisning til kr 499,- pr 60 min, til studenten oppnår eksamenskrav. Dette diskuteres i hvert enkelt tilfelle med den det gjelder.


Coaching Kompetanse forbeholder seg retten til å gjøre endringer i dagsplaner, datoer og undervisningssted underveis i studiet ved behov.


Vær oppmerksom på at dette semesteret enkelte sesonger gjennomføres som kveldskurs på hverdager og ikke som helgemoduler.

Påmelding:


Du melder deg på via e-mail til post@coachingkompetanse.no


I e-mailen skriver du litt om deg selv, hva som gjorde at du valgte skolen og hva som er din målsetting med ditt studie.


Dersom skolen har ledig plass, vil du motta et tilbud om studieplass og en studiekontrakt.


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.


Adresse:

Slettaveien 24, 1900 Fetsund


Cecilie Hunvik (CEO) og Richard Bandler

Dette sier studentene om skolen:

 

* Det kan jeg varmt anbefale. NLP er et flott verktøy og den måte som Cecilie lærer det fra seg på, er helt fantastisk. Jeg kommer til å ta alle 3 NLP studier hos henne. 


* Tusen takk kjære Cecilie for tre nye lærerike dager med deg! Jeg har lært å ha mer tillit til mine egne evner etter dette og det er et stort gjennombrudd for meg. Teknikkene vi har lært er jeg veldig begeistret for, de er varierte og effektive. Dette kommer jeg til å dra stor nytte av fremover i mine klientbehandlinger. Jeg lærer også mye av din raushet, du byr på deg sjøl og er vennligheten selv. Tusen takk! Varm klem


* Det gjør en forskjell, med små grep får du en bedre hverdag, du lærer å beskytte deg selv og ta vare på deg selv. Man kan gjøre en forskjell for andre mennesker.

 

* Vi lærer om interessante og spennende temaer, med ulike og inspirerende lærere, studiet har gitt meg mye og anbefales på det varmeste!

 

* Gleder meg til hver dag jeg skal på skolen. Det gode miljøet hjelper du som lærer godt til å skape. Jeg har fått flere venner for livstid allerede og føler meg inkludert og at alt er veldig profesjonelt – både når det gjelder det faglige og taushetsplikt -samt bruk av tid. 

 

John La Valle, president av The Society of NLP og Cecilie Hunvik, CEO Coaching Kompetanse

Din lærer, Cecilie Hunvik, er sertifisert fra The Society of NLP og Ricard Bandler i USA. I tillegg er skolen godkjent av NLH, Norges Landsforbund for Homøopraktikere.

PRAKTISK INFORMASJON:


Påmelding: Send e-post til post@coachingkompetanse.no


Adresse: Slettaveien 24, 1900 Fetsund.


Pensum: Pensum utdeles på skolen. I tillegg må studenter kjøpe/låne boken Sleigh of Mouth for bokrapporten 2. semester. Alle andre bøker som nevnes ila studiet er det valgfritt å kjøpe.


Lekser: Det forventes at du gjør lekser mellom hver gang vi møtes.


Kollokvie: Det stilles krav til deltagelse på kollokviegrupper hvert semester. Deltagelse dokumenteres av dine medstudenter og er et eksamenskrav. Kollokvie gjennomføres ikke på skolen, men der dere selv velger å møtes. Gjennomføring av kollokvie kan gjøres via nett for de som bor langt fra hverandre. Siste semester rådes dere til å møtes hele helger for å jobbe mer komprimert, men det er i orden å gjøre dette over flere kvelder for de som foretrekker det.


Fravær: Det er krav til 90% deltagelse i klasserommet. Dersom en student har mer fravær enn 10% kan det løses via privatundervisning. Privatundervisning koster kr 499,- for 60 minutter. Dersom privatundervisning ikke er ønskelig eller gjennomførbart, kan studenten ta igjen tapt undervisning påfølgende skoleår. Studieavgift tilbakebetales ikke for tapt undervisning og derav forsinket eksamen, da studenten har anledning til å repetere påfølgende år.


Force Majour: Ved uforutsette hendelser i samfunnet eller ved skolen, kan undervisning bli flyttet eller gitt som nettundervisning. Det gis ingen rabatt eller tilbakebetaling av studieavgift ved Force Majour eller andre uforutsette hendelser.


Eksamensavgift: For hver eksamen fakturerers det en eksamensavgift pålydende 2.499,- denne må være betalt før sertifisering deles ut.


Sertifisering: Studentenes sertifikater sendes fra The Society of NLP i USA når studenten har bestått sin eksamen. Disse bestilles samlet og sendes ut til studentene når de ankommer fra USA. Studenter som leverer sine eksamenskrav for sent eller ikke betaler eksamensavgiften i tide, må vente på sine sertifikater til neste anledning hvor skolen bestiller sertifikater.


Måltider: Kveldsundervisningen gjennomføres fra 18.00-21.30. Disse kveldene har vi kun en kort benstrekk halvveis i undervisningen og ingen spisepause, men ta gjerne med litt frukt eller noe du kan spise mens undervisning pågår om du behøver et måltid :) Det finnes kaffe, te og vann på skolen. På lørdag og søndag må du ta med mat. Det finnes ingen steder å kjøpe mat i nærheten. Vi har micro og kjøleskap på skolen.


NAV: Coaching Kompetanse har hatt mange studenter som har fått sitt studie betalt av NAV. Ta kontakt med skolen, så får du hjelp med søknadsprosessen. Vær oppmerksom på at NAV sine søknadsprosesser ofte er langvarige, så sørg for å ta kontakt med skolen i god tid før studiestart om du kan.


Betaler arbeidsgiver studiet ditt? Coaching Kompetanse har erfaring med studenter som får sitt studie betalt av sin arbeidsgiver. I disse tilfellene tar opptaksprosessen noe lengre tid, da vi må opprette litt mer kontakt med både deg og arbeisgiver, vær derfor rask med å ta kontakt slik at vi får alt i orden innen studiestart.


Pris:


Pr semester: 14.999,-

Eksamensavgift pr semester: 2.499,-

Delebetaling i 6 avdrag a 2.499,- pluss eksamensavgift er mulig, dette krever igangsetting av delbetaling 7 måneder før eksamensdato. Alle delbetalinger og eksamensavgift må være betalt innen eksamen. Fakturaavgift kr 75,- tilkommer pr delbetaling.


Spar kr 5000,- ved å betale alle 3 semestre ved påmelding. Totatpris for 3 semestre er da: 47.494,-.